Jednolity plik kontrolny JPK

Jednolity plik kontrolny JPK

Jednolity Plik Kontrolny to polski odpowiednik systemu SAF-T działającego w krajach takich jak Francja, Niemcy, Luksemburg, mający uprościć przekazywanie do organów skarbowych danych podatnika w wersji elektronicznej, a tym samym przyspieszyć i ułatwić organom podatkowym czynności sprawdzające i kontrolne. W założeniach ma też pozwolić przedsiębiorcom na szybsze rozliczanie się z organami skarbowymi, oraz zmniejszyć koszty związane z kontrolą skarbową, przez skrócenie czasu jej trwania.

         JPK został wprowadzony do systemu podatkowego ustawą z 10 września 2015r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. W stosunku do dużych przedsiębiorstw obowiązek wszedł w życie 1 lipca 2016 roku, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą rozliczać się z jego pomocą od 1 stycznia 2017 roku, a w stosunku do mikroprzedsiębiorstw obowiązek taki nadejdzie 1 stycznia 2018 roku .

         W związku z tym, że od tej daty, nie będzie już możliwe rozliczenie VAT w wersji papierowej, Urzędy Skarbowe organizują szkolenia dla przedsiębiorców z korzystania z systemu JPK. Z ogólnie dostępnych informacji prasowych wynika, że, system jest skomplikowany, a urzędy nieprzygotowane do prowadzenia szkoleń.

         Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Bańczyka przygotowała ogólne informacje na temat  procedury dokonywania rozliczeń dla mikroprzedsiebiorstw:

  1. Pobrać tabelę arkusza kalkulacyjnego ze strony Ministerstwa Finansów tabela ,
  2. Uzupełnić tabelę danymi z rejestru VAT,
  3. Potwierdzić swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, jak założyć profil,
  4. Pobrać ze strony Ministerstwa Finansów, zainstalować i skorzystać z programu JPK 2.0, aby wysłać rozliczenie program w wersjach dla systemów Windows i Linux, wraz z instrukcjami ,
  5. Aby otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, należy pobrać formularz UPO_JPK ze strony Ministerstwa Finansów i wypełnić w sposób prawidłowy. formularz UPO

         Mając na względzie skomplikowanie procedury, zamieszczamy oficjalną instrukcję rozliczania się za pomocą JPK udostępnioną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow#lista

Przygotował: Aleksander Kalinkiewicz

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach