Konieczność dokonania podziału majątku wspólnego nie musi być jednoznaczna z potrzebą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Możliwe jest skuteczne podzielenie majątku na podstawie umowy zawartej pomiędzy współwłaścicielami. ...

CZYTAJ WIĘCEJ