Czym jest wspólny majątek małżonków ?

Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa zalicza się do ich majątku wspólnego. ...

więcej