Afera dronowa w empik.com

Afera dronowa w empik.com

Afera z zakupami dronów w Empiku:
Dzisiaj mój kolega Tomasz Palak pisał o promocji dronów w Empiku - tekst pod tym linkiem: http://www.tomaszpalak.pl/empikowa-promocja-na-drony/

Nie zgadzam się z tym stanowiskiem z następujących powodów:
1. doszło do przyjęcia oferty przez sprzedawcę (2 maile potwierdzające taki zakup)
2. Fragment regulaminu, który stanowi, że "W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Empik, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Empik poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Empik" jest w mojej ocenie klauzulą niedozwoloną.
Podobnie wypowiadał się SOKiK, który stwierdzał, że klauzulą niedozwolona są np następujące zapisy

„Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.” (Numer wpisu 4598, data wpisu 07.05.2013)

„W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, […] zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia (…)” (Numer wpisu 4170, data wpisu 10.01.2013)

Sprzedawca ma jedno prawne wyjście z niniejszej sytuacji, ale czy z niego skorzysta przekonamy się wkrótce.

Reasumując - strony zawarły ważną umowę sprzedaży, a zapisy regulaminu sprzedawcy są abuzywne.

W takim stanie faktycznym kupujący może skutecznie dochodzić wykonania umowy w sposób opisany w przyjętej przez sprzedawcę ofercie