Adwokat Marek Maślanka, Katowice
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Marek MaślankaAdwokat
(Od 2019)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Maślanka
Odpowiada w ciągu 8 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Jana Kilińskiego 26, 40-062 Katowice

Jestem adwokatem oraz mediatorem sądowym. Posiadam wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z licznymi śląskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi. Specjalizuję się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, dotyczącej głównie sporządzania, negocjowania i opiniowania umów handlowych oraz prowadzenia sporów gospodarczych. Posiadam szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w negocjowaniu polubownych porozumień Możesz na mnie liczyć, kiedy masz sprawę rodzinną (rozwód, alimenty, podział majątku), spadkową (nabycie spadku, zachowek, dział spadku), karną (jako sprawca lub osoba pokrzywdzona), dotyczącą nieruchomości, odszkodowania, upadłości konsumenckiej czy w przypadku konfliktu z pracodawcą. Pomogę Ci również, jeśli prowadzisz jednoosobową firmę lub spółkę.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Izba Adwokacka w Katowicach
Rekomendacje: m4solutions Sp. z o.o., m4solutions GmbH

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 27 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
150,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
9:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Sprawy przeprowadzone

 • RODO (9)
  • Sporządzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
  • Sporządzenie zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych przez kontrachentów pracodawcy
  • Opracowanie klauzul do stosowania w umowach z kontrahentami, którym przekazywane są dane osobowe w celu dalszego przetwarzania
  • Opracowywanie klauzul w umowach z kontrahentami mających siedzibę w państwach, które nie zapewniają poziomu ochrony uznanego przez Unię Europejską.
  • Sporządzenie skutecznej i zgodnej z prawem polityki ochrony danych osobowych
  • Sporządzenie pełnomocnictwa dla pracownika do przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzenie wzoru odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO.
  • Sporządzenie dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Nieruchomości (8)
  • Wygrana sprawa o zasiedzenie nieruchomości
  • Wygrana sprawa o zasiedzenie udziału w nieruchomości
  • Opracowanie umowy o podziale nieruchomości we współwłasności do korzystania pomiędzy współwłaścicielami - umowa quoad usum
  • Wygrana sprawa budowlana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
  • Porada prawna w sprawie legalizacji samowoli budowlanej
  • Reprezentacja w postępowaniu o uchylenie uchwał spółdzielni mieszkaniowej
  • Reprezentacja w postępowaniu o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
  • Wygrana sprawa o zasiedzenie służebności
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (8)
  • Wygrana sprawa o uzyskanie rozwodu z winy drugiego małżonka
  • Wygrana sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko
  • Wygrana sprawa o zasądzenie alimentów na dziecko wraz z egzekucją komorniczą
  • Ubezwłasnowolnienie osoby pełnoletniej
  • Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • Wygrana sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Wygrana sprawa o zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • Korzystnie zakończona dla klienta sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (7)
  • Skuteczne przekształcanie indywidulanej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego
  • Zakładanie, przekształcanie i likwidowanie spółek prawa handlowego
  • Sporządzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzenie i wynegocjowanie między przedsiębiorcami ramowej umowy w zakresie świadczenia usług rekrutacji
  • Sporządzenie i wynegocjowanie między przedsiębiorcami umowy w zakresie pośrednictwa w transakcjach handlowych
  • Pomoc prawna w sprawie podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w głosowaniu tajnym przez Internet
  • Pomoc prawna w sprawie podjęcia uchwał poza Zgromadzeniem Wspólników
 • Praca (7)
  • Wygrana sporawa o zapłatę na rzecz pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Wygrana sprawa przywrócenia do pracy po bezpodstawnym wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi.
  • Wygrana sporawa o zapłatę na rzecz pracownika ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  • Porada prawna dla pracownika dotycząca zmiany warunków pracy związanych z cięciami w firmie
  • Porada prawna dla pracownia dyskryminowanego w pracy
  • Porada prawna dla pracownika dotycząca kierowania go przez pracodawcę na przymusowy urlop wypoczynkowy
  • Porada prawna dla pracownika dotycząca ochrony przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym
 • Przestępstwa i wykroczenia (5)
  • Wygrana sprawa o uzyskanie przerwy w karze pozbawienia wolności
  • Wygrana sprawa o uchylenie dozoru Policji z obowiązki stawiania się na komendzie
  • Wygrana sprawa o uzyskanie odroczenia kary pozbawienia wolności
  • Uzyskanie korzystnego wyroku dla kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości
  • Reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie o nielegalne przetwarzanie danych osobowych.
 • KORONAWIRUS (COVID-19) (4)
  • Pomoc w uzyskaniu świadczenia postojowego osobie, z którą rozwiązano umowę zlecenia i której zleceniodawca odmówił wystąpienia z wnioskiem o postojowe
  • Pomoc przedsiębiorcy w zakresie uzyskania świadczeń z "tarczy antykryzysowej", włączenie ze wskazaniem, które świadczenia podlegają łączeniu
  • Pomoc prawna w sprawie rozwiązaniu umowy na skutek okoliczności wywołanych epidemią koronawirusa
  • Pomoc przedsiębiorcy w zakresie uzyskania świadczeń z "tarczy finansowej"
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (4)
  • Wygrane sprawy o zapłatę za wykonanywane przez przedsiębiorców usługi spedycji
  • Wygrana sprawa o zapłatę za zaległe obligacje, zakończona wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • Wygrane spory o uznanie klauzul umownych za niedozwolone
  • Wygrana sprawa w postępowaniu między przedsiębiorcami o bezpodstawne wzbogacenie
 • Własność intelektualna (4)
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w sprawie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w sprawie o udzielenie prawa z rejestracji na znak towarowy
  • Porada prawna na rzecz twórcy dotycząca obowiązku opłacania przez platformę VOD tantiemy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  • Opracowanie regulaminu sklepu internetowego
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (4)
  • Szczegółowa analiza prawna umowy deweloperskiej
  • Sporządzenie umowy najmu lokalu użytkowego między przedsiębiorcą a osobą prywatną
  • Sporządzenie umowy bezpłatnego użyczenia lokalu na rzecz fundacji
  • Wygrana sprawa o zwrot zadatku.
 • Spadki i testamenty (4)
  • Korzystnie zakończone dla klientów sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku
  • Korzystnie zakończone dla klientów sprawy o zapłatę zachowku
  • Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie działu spadku spadku, reprezentacja i doradzanie w sprawach o dział spadku
  • Przygotowywanie umów dotyczących spadku: umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, umowy o zbycie spadku w całości lub części, zbycie udziału w spadku
 • Majątek (3)
  • Wygrana sprawa o podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa
  • Doprowadzenie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd upadłościowy.
  • Analiza sytuacji prawnej, sporządzenie kompletnego wniosku o upadłość konsumencką
 • Sprawy bankowe (3)
  • Prowadzenie postępowania o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim
  • Postępowanie o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego
  • Porada prawna w sprawie umowy kredytu hipotecznego
 • Inne (2)
  • Opracowanie statutu fundacji oraz jej rejestracja w KRS
  • Opracowanie statutu stowarzyszenia i rejestracja stowarzyszenia w KRS
 • Podatki (kontakty z urzędami) (2)
  • Sporządzenie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej
  • Postępowanie o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (2)
  • Opracowanie regulaminu pracy zdalnej
  • Porada prawna dla pracodawcy w zakresie zasad zmiany warunków pracy i płacy
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • Wygrana sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, która na skutek obrażeń stawu barkowego doznała następnie zakażenia bakterią gronkowca złocistego
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Sporządzenie umowy spółki oraz jej rejestracja w KRS
 • Inne (1)
  • Uzyskanie upadłości konsumenckiej

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Publikacje zobacz wszystkie

Uchylenie długu w egzekucji

Często zdarza się, że o długu dowiadujemy się dopiero po dokonaniu zajęcia komorniczego. Nie pamiętamy z czego on wynika, ani czy toczyło się wobec nas jakiekolwiek postępowanie. W tym krótkim i praktycznym wpisie, postaram s…

Pozew o rozwód - praktyczne wskazówki

Na skutek izolacji związanej z pandemią koronawirusa, w Polsce istotnie wzrosła liczba osób, które zastanawiają się złożeniem pozwu o rozwód. Wpłynęły na to niewątpliwie miesiące wspólnej izolacji w jednym mieszkaniu oraz stres związany…

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

W poprzednim wpisie omówiliśmy sobie kwestię samego złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości do sądu właściwego, dokumentów, które nalezy do niego dołaczyć oraz kosztów uzyskania takiej upadłości. W tym wpisie dowiemy się …

Wakacje w okresie epidemii

Wszyscy cieszymy się ze zbliżającego lata, niektóre obostrzenia związane z epidemią zostają ograniczane lub znoszone. Część z nas zaczyna już planować wakacje. Na skutek epidemii duża cześć wycieczek mogła zostać odwołana. Oprócz t…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka, dokładna odpowiedź na zadawane pytania, polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalna i szybka porada. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo polecam Pana Mecenasa! Dzięki niemu mój partner z łatwością uzyskał dozór elektroniczny, gdy inni prawnicy twierdzili, że na pewno go nie dostanie.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan doskonale mi doradził i pomógł rozwiązać bardzo poważny problem prawny.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pełen profesjonalizm. Świetny kontakt, ogromna wiedza, wspaniałe podejście. Polecam.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 87)