Adwokat Marek Maślanka, Katowice
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Marek MaślankaAdwokat
(Od 2019)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Maślanka
Odpowiada w ciągu 9 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Jana Kilińskiego 26, 40-062 Katowice

Jestem adwokatem oraz mediatorem sądowym. Występuję jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych i karnoskarbowych, oraz w sprawach majątkowych i rozwodowych. Zajmuję się również sporządzaniem i negocjowaniem umów gospodarczych, w tym umów z szeroko pojętego sektora IT, w szczególności: na wdrożenie systemów informatycznych i systemów IT, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów licencji oraz umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do programów komputerowych. Zajmuję się oceną istniejącego i potencjalnego ryzyka projektów biznesowych. Jestem zwolennikiem korzystania z instrumentów prawa karnego dla ochrony interesów klienta, w szczególności celem przeciwdziałania przestępstwom oszustwa, udaremniania egzekucji, działania na szkodę i wyzysku kontrahenta oraz działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Nie unikam spraw trudnych. Występuję jako pełnomocnik i obrońca w wielu medialnych i skomplikowanych sprawach, uzyskując korzystne dla klientów rozstrzygnięcia.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Izba Adwokacka w Katowicach
Rekomendacje: m4solutions Sp. z o.o., m4solutions GmbH

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 30 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
200,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
9:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Sprawy przeprowadzone

 • RODO (9)
  • Sporządzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
  • Sporządzenie zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych przez kontrachentów pracodawcy
  • Opracowanie klauzul do stosowania w umowach z kontrahentami, którym przekazywane są dane osobowe w celu dalszego przetwarzania
  • Opracowywanie klauzul w umowach z kontrahentami mających siedzibę w państwach, które nie zapewniają poziomu ochrony uznanego przez Unię Europejską.
  • Sporządzenie skutecznej i zgodnej z prawem polityki ochrony danych osobowych
  • Sporządzenie pełnomocnictwa dla pracownika do przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzenie wzoru odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO.
  • Sporządzenie dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Nieruchomości (8)
  • Wygrana sprawa o zasiedzenie nieruchomości
  • Wygrana sprawa o zasiedzenie udziału w nieruchomości
  • Opracowanie umowy o podziale nieruchomości we współwłasności do korzystania pomiędzy współwłaścicielami - umowa quoad usum
  • Wygrana sprawa budowlana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
  • Porada prawna w sprawie legalizacji samowoli budowlanej
  • Reprezentacja w postępowaniu o uchylenie uchwał spółdzielni mieszkaniowej
  • Reprezentacja w postępowaniu o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
  • Wygrana sprawa o zasiedzenie służebności
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (8)
  • Wygrana sprawa o uzyskanie rozwodu z winy drugiego małżonka
  • Wygrana sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko
  • Wygrana sprawa o zasądzenie alimentów na dziecko wraz z egzekucją komorniczą
  • Ubezwłasnowolnienie osoby pełnoletniej
  • Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • Wygrana sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Wygrana sprawa o zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • Korzystnie zakończona dla klienta sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (7)
  • Skuteczne przekształcanie indywidulanej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego
  • Zakładanie, przekształcanie i likwidowanie spółek prawa handlowego
  • Sporządzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzenie i wynegocjowanie między przedsiębiorcami ramowej umowy w zakresie świadczenia usług rekrutacji
  • Sporządzenie i wynegocjowanie między przedsiębiorcami umowy w zakresie pośrednictwa w transakcjach handlowych
  • Pomoc prawna w sprawie podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w głosowaniu tajnym przez Internet
  • Pomoc prawna w sprawie podjęcia uchwał poza Zgromadzeniem Wspólników
 • Praca (7)
  • Wygrana sporawa o zapłatę na rzecz pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Wygrana sprawa przywrócenia do pracy po bezpodstawnym wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi.
  • Wygrana sporawa o zapłatę na rzecz pracownika ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  • Porada prawna dla pracownika dotycząca zmiany warunków pracy związanych z cięciami w firmie
  • Porada prawna dla pracownia dyskryminowanego w pracy
  • Porada prawna dla pracownika dotycząca kierowania go przez pracodawcę na przymusowy urlop wypoczynkowy
  • Porada prawna dla pracownika dotycząca ochrony przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym
 • Przestępstwa i wykroczenia (7)
  • Wygrana sprawa o uzyskanie przerwy w karze pozbawienia wolności
  • Wygrana sprawa o uchylenie dozoru Policji z obowiązki stawiania się na komendzie
  • Wygrana sprawa o uzyskanie odroczenia kary pozbawienia wolności
  • Uzyskanie korzystnego wyroku dla kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości
  • Reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie o nielegalne przetwarzanie danych osobowych.
  • Uniewinnienie osoby oskarżonej o przestępstwo seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności
  • Uniewinnienie osoby oskarżonej o posługiwanie się podrobionym dokumentem
 • KORONAWIRUS (COVID-19) (4)
  • Pomoc w uzyskaniu świadczenia postojowego osobie, z którą rozwiązano umowę zlecenia i której zleceniodawca odmówił wystąpienia z wnioskiem o postojowe
  • Pomoc przedsiębiorcy w zakresie uzyskania świadczeń z "tarczy antykryzysowej", włączenie ze wskazaniem, które świadczenia podlegają łączeniu
  • Pomoc prawna w sprawie rozwiązaniu umowy na skutek okoliczności wywołanych epidemią koronawirusa
  • Pomoc przedsiębiorcy w zakresie uzyskania świadczeń z "tarczy finansowej"
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (4)
  • Wygrane sprawy o zapłatę za wykonanywane przez przedsiębiorców usługi spedycji
  • Wygrana sprawa o zapłatę za zaległe obligacje, zakończona wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • Wygrane spory o uznanie klauzul umownych za niedozwolone
  • Wygrana sprawa w postępowaniu między przedsiębiorcami o bezpodstawne wzbogacenie
 • Własność intelektualna (4)
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w sprawie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w sprawie o udzielenie prawa z rejestracji na znak towarowy
  • Porada prawna na rzecz twórcy dotycząca obowiązku opłacania przez platformę VOD tantiemy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  • Opracowanie regulaminu sklepu internetowego
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (4)
  • Szczegółowa analiza prawna umowy deweloperskiej
  • Sporządzenie umowy najmu lokalu użytkowego między przedsiębiorcą a osobą prywatną
  • Sporządzenie umowy bezpłatnego użyczenia lokalu na rzecz fundacji
  • Wygrana sprawa o zwrot zadatku.
 • Majątek (4)
  • Wygrana sprawa o podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa
  • Doprowadzenie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd upadłościowy.
  • Analiza sytuacji prawnej, sporządzenie kompletnego wniosku o upadłość konsumencką
  • Uzyskanie od klienta kwoty pieniężnej, od firmy, która odmawiała mu wykupu obligacji.
 • Spadki i testamenty (4)
  • Korzystnie zakończone dla klientów sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku
  • Korzystnie zakończone dla klientów sprawy o zapłatę zachowku
  • Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie działu spadku spadku, reprezentacja i doradzanie w sprawach o dział spadku
  • Przygotowywanie umów dotyczących spadku: umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, umowy o zbycie spadku w całości lub części, zbycie udziału w spadku
 • Sprawy bankowe (3)
  • Prowadzenie postępowania o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim
  • Postępowanie o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego
  • Porada prawna w sprawie umowy kredytu hipotecznego
 • Inne (2)
  • Opracowanie statutu fundacji oraz jej rejestracja w KRS
  • Opracowanie statutu stowarzyszenia i rejestracja stowarzyszenia w KRS
 • Podatki (kontakty z urzędami) (2)
  • Sporządzenie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej
  • Postępowanie o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (2)
  • Opracowanie regulaminu pracy zdalnej
  • Porada prawna dla pracodawcy w zakresie zasad zmiany warunków pracy i płacy
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • Wygrana sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, która na skutek obrażeń stawu barkowego doznała następnie zakażenia bakterią gronkowca złocistego
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Sporządzenie umowy spółki oraz jej rejestracja w KRS
 • Inne (1)
  • Uzyskanie upadłości konsumenckiej

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Publikacje zobacz wszystkie

Uchylenie długu w egzekucji

Często zdarza się, że o długu dowiadujemy się dopiero po dokonaniu zajęcia komorniczego. Nie pamiętamy z czego on wynika, ani czy toczyło się wobec nas jakiekolwiek postępowanie. W tym krótkim i praktycznym wpisie, pos…

Pozew o rozwód - praktyczne wskazówki

Na skutek izolacji związanej z pandemią koronawirusa, w Polsce istotnie wzrosła liczba osób, które zastanawiają się złożeniem pozwu o rozwód. Wpłynęły na to niewątpliwie miesiące wspólnej izolacji w jednym mieszkaniu oraz stres związany…

Wakacje w okresie epidemii

Wszyscy cieszymy się ze zbliżającego lata, niektóre obostrzenia związane z epidemią zostają ograniczane lub znoszone. Część z nas zaczyna już planować wakacje. Na skutek epidemii duża cześć wycieczek mogła zostać odwołana. Oprócz t…

Dozór elektorniczny. Jak działa?

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, zwanej potocznie „odsiadką”, ubiegać się o odbycie tej kary bez konieczności stawiania się w zakładzie karnym (czyli w warunkach w…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Jestem bardzo wdzięczna za okazaną pomoc i wsparcie.Profesjonalista z bardzo dobrym podejściem do sprawy oraz człowieka.Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie.Bardzo angażuje się w sprawę .Jestem bardzo zadowolona z usług Pana mecenasa.

Adwokat Marek Maślanka, Katowice

Adwokat Marek Maślanka

Bardzo serdecznie dziękuję!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Najlepszy prawnik w okolicy, profesjonalizm wiedza i szczera chęć pomocy, bardzo dobry kontakt z klientem i organizacja, nie ma lepszego. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Rzeczowa i wyczerpująca odpowiedź na moje pytania. Polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka, dokładna odpowiedź na zadawane pytania, polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalna i szybka porada. Polecam.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 100)