Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Katowice wyniki wyszukiwania: znaleziono 299 ofert

Filtruj wg kryteriów

Agnieszka Kwapień Adwokat

(Od 2010)
Podziękowań 104
Opinii 214
Odpowiedzi na pytania 452

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kwapień

Tadeusza Kościuszki 56/2, 40-047 Katowice

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Telefoniczna porada prawna

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji.

49,00 zł wybieram

Adwokat Aleksandra Gaczek Kancelaria Adwokacka

Francuska 13/12, 40-015 Katowice

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Transfer danych osobowych do kraju trzeciego.

Wygrana sprawa o zapłatę niezasadnej prowizji del credere od agenta.

Analiza prawna umów developerskich.

Pomyślnie zakończone negocjacje z developerem.

Wygrana sprawa o miarkowanie kary umownej.

Wygrana sprawa o rozliczenie nakładów.

Sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką.

Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego.

Przygotowywanie wniosków o upadłość.

Wygrana sprawa o podwyższenie alimentów.

Kancelaria Prawnicza Marcin Dutkiewicz Radca Prawny

Sokolska 80 lok. 7, 40-087 Katowice

Rejestracja, zmiany i wykreślenie z CEIDG.

Przywrócenie do pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy.

Zniesienie współwłasności nieruchomości.

Bieżąca obsługa spółek.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie strony.

Projekty umów, regulaminów itp.

Stwierdzenie nabycia spadku.

Roszczenia wynikające z mobbingu.

Kancelaria Adwokacka Gatner & Gatner

Młyńska 23, 40-098 Katowice

Plac Świętego Mikołaja 4/7, 43-300 Bielsko-Biała

Opracowałem umowy licencyjne dla znanego producenta oprogramowania komputerowego w Polsce.

Opracowanie umowy handlowej (współpracy) dla ogólnopolskiej spółki z branży e-commerce.

Opracowanie wielu sprawozdań z badania zdolności ochronnej znaku towarowego. Analiza możliwości rejestracji konkretnego znaku (wzoru) z uwzględnieniem ryzyka konfuzji tj. ustalenia czy używane oznaczenie narusza prawa do znaku towarowego innego podmiotu.

Sporządziłem dziesiątki złożonych umów handlowych dla Klientów w Polsce i za granicą.

Skomplikowane sprawy o podział majątku wspólnego, z wieloma składnikami majątkowymi.

Udział w licznych, skomplikowanych sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, kontaktach z dzieckiem, alimentach, władzy rodzicielskiej.Okręg Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała.

Uniewinnienie Klienta w wielowątkowej sprawie karnej gospodarczej.

Przeprowadziłem procesy rejestracji wielu spółek kapitałowych.

Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Karoliny 4, 40-186 Katowice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przeprowadziłem audyty ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w firmach różnej wielkości, aby pomóc w ochronie kluczowych informacji i klientów.

Prowadzę sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych.

Reprezentuję klientów w sprawach sądowych, cywilnych i karnych, dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji.

Asystuję w procesach zwalniania lub odejścia pracowników mających dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, incydentach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzam w firmach procedury ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, sporządzam i sprawdzam umowy z pracownikami i kontrahentami

Wprowadzam w firmach procedury ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, sporządzam i sprawdzam umowy o zachowaniu poufności i zakaz konkurencji.

Pomagam zapobiegać incydentom wykorzystania lub przekazania tajemnicy przedsiębiorstwa,

Pomagam negocjować warunki wystąpienia wspólników ze spółek, doradzam w sporach między wspólnikami, reprezentuję spadkobierców spółek w sporach ze spółką

Kancelaria Prawna Radca Prawny Adam Malik

Drzymały 4/2, 40-059 Katowice

Odpowiada w ciągu 6 godzin

Z powodzeniem brałem udział w dziesiątkach postępowań likwidacyjnych oraz sądowych zmierzających do uzyskania na rzecz poszkodowanych należnego im zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

Zajmuję się m.in. bieżącą obsługą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W swojej praktyce zakładałem również taką spółkę.

Dotychczas sporządziłem dziesiątki umów zarówno na potrzeby osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Opiniowałem m.in. umowy zawierane przez zamawiającego w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadziłem i prowadzę postępowania rozwodowe, często doradzam w sprawach rodzinnych.

Klient miał problem z wyegzekwowaniem należności za wykonane zlecenia od przedsiębiorstwa znajdującego się na skraju upadłości. Dzięki szybko przeprowadzonemu postępowaniu w 4 miesiące odzyskano pełną należność wraz z odsetkami, łącznie ok 300 tys. zł.

Brałem z powodzeniem udział w postępowaniach odwoławczych od wypowiedzeń stosunków pracy, zarówno szeregowych pracowników jak również osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Prowadziłem sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, uwzględniające poszukiwanie spadkobierców; doradzałem również w kwestiach związanych z zachowkiem, dziedziczeniem testamentowym oraz notarialnym poświadczaniem dziedziczenia.

Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat

Młyńska 23, 40-098 Katowice

Odroczenie wykonania kary w sprawie klienta, który był nie obecny w kraju przez dłuższy czas i został na podstawie ENA przywieziony do Polski.

Skuteczne wystąpienie do szpitala o sprostowanie dokumentacji medycznej.

Przeprowadzenie z sukcesem dla klienta sprawy o odroczenie wykonania kary w sytuacji gdy okoliczności, które uzasadniały odroczenie kary leżały po stronie rodziny, którą musi się opiekować skazany. Zarządzenie wykonania kary było z wniosku wierzycieli, którzy mają w wyroku zasądzone

Rozwiązanie problemu klienta gdy miał dwa wyroki karne w tym jeden zamieniony za prace społeczne i miał wezwanie do stawiennictwa do zakładu karnego. W sprawie kary więzienia klient otrzymał SDE a kara zastępcza więzienia z powrotem jest karą ograniczenia wolności i czeka na swoją kolej do wykonania.

Dochodzenie praw w przypadku zawinionego błędu dentysty.

Dochodzenie odszkodowania za nieudaną operację plastyczną.

Kancelaria Adwokacka Dr Karina Chodań

Dyrekcyjna 4/4, 40-013 Katowice

Odpowiada w ciągu 5 godzin

Windykacja należnościJeżeli klient zwleka z zapłatą długu, swojej własności mogą Państwo dochodzić na drodze postępowania windykacyjnego. Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności.związanych z odzyskaniem długu. Jeśli różnego rodzaju sposoby ponagleń nie działają, należy skorzystać z pomocy specjalisty – dłużnik, który odmawia polubownego załatwienia sprawy otrzyma sądowy nakaz do zapłaty. W zakresie usług mieści się kontakt z dłużnikiem, różnego rodzaju negocjacje, a także kontrolowanie działań prowadzonych przez komornika.

Obsługa prawna firm

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania powypadkowe,

Tworzenie pozwów oraz wniosków.

Marta Kowalska-Drąg Kancelaria Radcy Prawnego

Cicha 25/6, 40-116 Katowice

Odpowiada w ciągu 4 godzin

Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, zajmujemy się uzyskiwaniem zachowku, odrzuceniem spadku, reprezentujemy w postępowaniu sądowym

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa własności nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności, w tym służebności przesyłu (słupy elektryczne na gruncie). Przygotowujemy projekty umów najmu, dzierżawy.

Zajmujemy się sprawami rozwodowymi, uzyskiwaniem i podwyższaniem alimentów, reprezentujemy w postępowaniu sądowym

Kancelaria Adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy

1 Maja 38/3, 40-287 Katowice

Odpowiada w ciągu 5 godzin

Wygrana sprawa, po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia, przeciwko nieuczciwemu właścicielowi komisu samochodowego.

Wygrana sprawa w procesie karnym, przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi, dotycząca niezapłaconych faktur.

Wygrana sprawa o zasądzenie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony w kolizji samochód.

Wróć na górę