Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Katowice wyniki wyszukiwania: znaleziono 290 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka ZUBEK GATNER ANWEILER

Młyńska 23, 40-098 Katowice

Porada prawna w sprawie gdy masz klika spraw wykonawczych, co zrobić?

Uzyskasz informację jak poukładać sobie wszystkie sprawy związane z wykonywaniem kar jakie masz do odbycia czy wykonania. 15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie gdy masz klika spraw wykonawczych abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Uzyskasz informacje jakie musisz spełnić przesłanki aby móc złożyć wniosek, jakie są opłaty oraz gdzie i kiedy najlepiej go złożyć. 15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie o dozór elektroniczny

Uzyskasz informacje jakie musisz spełnić przesłanki aby móc złożyć wniosek, jakie są opłaty oraz gdzie i kiedy najlepiej go złożyć. 15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie o dozór elektroniczny abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie odroczenia kary pozbawienia wolności

Uzyskasz informacje jakie musisz spełnić przesłanki aby móc złożyć wniosek, jakie są opłaty oraz gdzie i kiedy najlepiej go złożyć. 15 minut rozmowy telefonicznej w celu uzyskania porady prawnej w sprawie odroczenia kary pozbawienia wolności abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej.

49,00 zł wybieram

porada prawna w sprawie błędu medycznego

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie błędu medycznego, abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić dalej. Jesteś ofiarą błędów lekarskich? Został naruszony wobec Ciebie obowiązek zapewnienia lub udzielenia opieki? Otrzymałeś błędne wyniki badań, masz problem w uzyskaniu dokumentacji medycznej lub znajdują się w niej błędy? Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących Twojej sprawy.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie przerwy w karze pozbawienia wolności

Uzyskasz informacje jakie musisz spełnić przesłanki aby móc złożyć wniosek, jakie są opłaty oraz gdzie i kiedy najlepiej go złożyć. 15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie przerwy w karze pozbawienia wolności abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie karnej

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie karnej, abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących Twojej sytuacji.

49,00 zł wybieram

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kwapień

Tadeusza Kościuszki 56/2, 40-047 Katowice

Telefoniczna porada prawna

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji.

49,00 zł wybieram

MH LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Hańderek

Batorego 2/6, 40-061 Katowice

Liczne postępowania o zapłatę wynagrodzenia za świadczenie usług reprezentowanych przeze mnie przedsiębiorców, w szczegółności w branży reklamowej oraz pośrednictwa finansowego/w obrocie nieruchomościami. Sprawy prowadzone na podstawie skonstruowanych przeze mnie dla klientów umów. Sprawy zakończone uzyskaniem korzystnych dla klientów wyroków.

Odstąpienie, obniżenie ceny, zwrot nakładów na wadliwy pojazd. Prowadzę także sprawy dotyczące pojazdów powypadkowych sprzedanych jako nieuszkodzone, pojazdów z oszukanym przebiegiem, oraz pojazdów kradzionych.W tym zakresie współpracuję z Autoprawo.pl.

Sprawa spadkowa z elementem zagranicznym - postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu oraz późniejsze negocjacje w sprawie o zachowek. Sprawa zakończona stwierdzeniem nabycia zgodnie z wnioskiem klienta oraz ugodą zawartą przez strony.

Spór o podatek VAT przeznaczony do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, od transakcji, która rzekomo była przeprowadzona dla pozoru (tak twierdziły organy podatkowe i Wojewódzki Sąd Administracyjny). Sprawa wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sprawy o stw. nieważności uchwał organów samorządu terytorialnego - w obu przypadkach aktów prawa miejscowego. Sprawy wygrane (nieprawomocnie) przed sądem pierwszej instancji.

Audyt ochrony danych osobowych w dużej spółce z zakresu metalurgii. Kompleksowa analiza zgodności działania spółki z prawem ochrony danych osobowych, sporządzenie raportu zawierającego ocenę, wyliczenie uchybień oraz zalecenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Bańczyk

Dyrekcyjna 10/2, 40-013 Katowice

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko zakładowi ubezpieczeń

wygrana sprawa o rozwód

wygrana sprawa o przeliczenie emerytury

Kancelaria Prawnicza Marcin Dutkiewicz Radca Prawny

Sokolska 80 lok. 7, 40-087 Katowice

Przywrócenie do pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy.

Zniesienie współwłasności nieruchomości.

Rejestracja, zmiany i wykreślenie z CEIDG.

Bieżąca obsługa spółek.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie strony.

Projekty umów, regulaminów itp.

Stwierdzenie nabycia spadku.

Roszczenia wynikające z mobbingu.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Szymkowiak

pl.Lutra 14,43-300 Bielsko-Biała/ul.Sobieskiego 11 lok.212, 40-082 Katowice

wygrana sprawa o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę , Klient został przywrócony do pracy (Silscrap sp. z o.o.) a pracodawca obciążony kosztami.

Sprawa o dział spadku, podział dwóch nieruchomości w Porąbce i Targanicach, w których spadkobiercy posiadali po odpowiednio 3/4 i 1/2 udziału w prawie własności. Sprawa sporna z uwagi na konieczność przeprowadzenia działu spadku po dwóch spadkodawcach- bezdzietnemu małżeństwu.

Prowadzę obronę klienta, któremu zarzucono działanie na szkodę dużego zakładu - Huty , szkoda miała wynosić kilka milionów złotych a finalnie został oskarżony o działanie na szkodę tego zakładu w kwocie nieco ponad 40 tys. zł. sprawa nie ma jeszcze finału sądowego.

Klient prosił o pomoc w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji, którą wytoczył mu kontrahent. Reprezentowałem klienta przed Sądem Okręgowym w Katowicach

wielokrotnie pomagałem zarejestrować spółki akcyjne , jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Spółka z Katowic z branży transportowej i spedycyjnej zleciła mi prowadzenie sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za wykonane usługi. Sprawa zakończyła się na etapie nakazu zapłaty, w którym sąd w pełni uwzględnił żądania mojego Klienta

Wygrana sprawa o rozwód .

Podział majątku wspólnego po rozwodzie, w ten sposób, że Klientce - żonie przyznane zostały wszystkie nieruchomości z obowiązkiem zapłaty na rzecz b. męża połowy wartości nakładów uczynionych na wybudowanie budynku mieszkalnego w okresie 4 lat od prawomocności orzeczenia, a dodatkowo otrzymała spłatę połowy wartości majątku stanowiącego aktywa firmy /jednoosobowej działaności gospodarczej/ b. męża.

Kancelaria Adwokacka Gatner & Gatner

Młyńska 23, 40-098 Katowice

Plac Świętego Mikołaja 4/7, 43-300 Bielsko-Biała

Opracowałem umowy licencyjne dla znanego producenta oprogramowania komputerowego w Polsce.

Opracowanie umowy handlowej (współpracy) dla ogólnopolskiej spółki z branży e-commerce.

Opracowanie wielu sprawozdań z badania zdolności ochronnej znaku towarowego. Analiza możliwości rejestracji konkretnego znaku (wzoru) z uwzględnieniem ryzyka konfuzji tj. ustalenia czy używane oznaczenie narusza prawa do znaku towarowego innego podmiotu.

Sporządziłem dziesiątki złożonych umów handlowych dla Klientów w Polsce i za granicą.

Skomplikowane sprawy o podział majątku wspólnego, z wieloma składnikami majątkowymi.

Udział w licznych, skomplikowanych sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, kontaktach z dzieckiem, alimentach, władzy rodzicielskiej.Okręg Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała.

Uniewinnienie Klienta w wielowątkowej sprawie karnej gospodarczej.

Przeprowadziłem procesy rejestracji wielu spółek kapitałowych.

Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Karoliny 4, 40-186 Katowice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przeprowadziłem audyty ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w firmach różnej wielkości, aby pomóc w ochronie kluczowych informacji i klientów.

Prowadzę sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych.

Reprezentuję klientów w sprawach sądowych, cywilnych i karnych, dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji.

Asystuję w procesach zwalniania lub odejścia pracowników mających dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, incydentach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzam w firmach procedury ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, sporządzam i sprawdzam umowy z pracownikami i kontrahentami

Wprowadzam w firmach procedury ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, sporządzam i sprawdzam umowy o zachowaniu poufności i zakaz konkurencji.

Pomagam zapobiegać incydentom wykorzystania lub przekazania tajemnicy przedsiębiorstwa,

Pomagam negocjować warunki wystąpienia wspólników ze spółek, doradzam w sporach między wspólnikami, reprezentuję spadkobierców spółek w sporach ze spółką

Kancelaria Prawna Radca Prawny Adam Malik

Drzymały 4/2, 40-059 Katowice

Z powodzeniem brałem udział w dziesiątkach postępowań likwidacyjnych oraz sądowych zmierzających do uzyskania na rzecz poszkodowanych należnego im zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

Zajmuję się m.in. bieżącą obsługą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W swojej praktyce zakładałem również taką spółkę.

Dotychczas sporządziłem dziesiątki umów zarówno na potrzeby osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Opiniowałem m.in. umowy zawierane przez zamawiającego w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadziłem i prowadzę postępowania rozwodowe, często doradzam w sprawach rodzinnych.

Klient miał problem z wyegzekwowaniem należności za wykonane zlecenia od przedsiębiorstwa znajdującego się na skraju upadłości. Dzięki szybko przeprowadzonemu postępowaniu w 4 miesiące odzyskano pełną należność wraz z odsetkami, łącznie ok 300 tys. zł.

Brałem z powodzeniem udział w postępowaniach odwoławczych od wypowiedzeń stosunków pracy, zarówno szeregowych pracowników jak również osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Prowadziłem sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, uwzględniające poszukiwanie spadkobierców; doradzałem również w kwestiach związanych z zachowkiem, dziedziczeniem testamentowym oraz notarialnym poświadczaniem dziedziczenia.

Kancelaria Adwokacka Dr Karina Chodań

Dyrekcyjna 4/4, 40-013 Katowice

Windykacja należnościJeżeli klient zwleka z zapłatą długu, swojej własności mogą Państwo dochodzić na drodze postępowania windykacyjnego. Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności.związanych z odzyskaniem długu. Jeśli różnego rodzaju sposoby ponagleń nie działają, należy skorzystać z pomocy specjalisty – dłużnik, który odmawia polubownego załatwienia sprawy otrzyma sądowy nakaz do zapłaty. W zakresie usług mieści się kontakt z dłużnikiem, różnego rodzaju negocjacje, a także kontrolowanie działań prowadzonych przez komornika.

Obsługa prawna firm

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania powypadkowe,

Tworzenie pozwów oraz wniosków.

Wróć na górę