Adwokat Jakub Elegańczyk, Poznań
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Jakub ElegańczykAdwokat

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Elegańczyk
Odpowiada w ciągu 10 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Cicha 4/3, 61-710 Poznań

Moją zasadą jest szczegółowe zebranie informacji od Klienta, a następnie opracowanie strategii na sprawę. To stanowi podstawę moich działań. Z sukcesami doradzam moim Klientom oraz reprezentuję ich przed kontrahentami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji w sprawach dotyczących prawa cywilnego, nieruchomości, inwestycji budowlanych, transportu. Jestem człowiekiem, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów. Dzięki temu praca adwokata daje mi dużo satysfakcji.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Wielkopolska Izba Adwokacka

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 195 opinii

Zdecydowanie polecam :) otrzymałam wyczerpującą odpowiedź i dodatkowe wskazówki dotyczące mojego problemu.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00

Sprawy przeprowadzone

 • Nieruchomości (22)
  • Skuteczna obrona Klientów przed zasiedzeniem części nieruchomości przez współwłaściciela
  • Doradztwo w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości
  • Wygrana sprawa o uchylenie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji bazowej telefonii komórkowej
  • Doprowadzenie do usunięcia wad fizycznych lokalu mieszkalnego i jego wyposażenia przed dewelopera
  • Doradztwo w sprawie lokalizacji garażu na zabudowanej działce budowlanej
  • Wygrana sprawa przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie uchylenia decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu budynków mieszkalnych
  • Wygrana sprawa przed Wojewodą w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę niezgodnej z warunkami technicznymi i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Wygrana sprawa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie uchylenia decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • Wygrana sprawa przed Wojewodą w sprawie uchylenia decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z budową wolno stojącej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym
  • Skarga na uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Sporządzenie i wniesienie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • Doradztwo w sprawie zamiany nieruchomości Klienta z nieruchomością gminy
  • Opinia prawna dotycząca procedury wydłużenia do 3 lat czasu trwania umowy najmu i umowy użyczenia zawartej przez gminę
  • Opinia prawna w sprawie zasiedzenia nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa w trybie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
  • Reprezentacja Klienta w sprawie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lokalu mieszkalnego wobec dewelopera na etapie przedsądowym
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie legalizacji tzw. samowoli budowlanej
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  • Skarga na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na kontynuowanie rozpoczętych robót budowlanych
  • Wygrana sprawa o czynsz za najem lokalu użytkowego
  • Wygrana sprawa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości - lokalu użytkowego
  • Wygrane sprawy o zapłatę przez gminę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
  • Wygrana sprawa o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu - wykonania remontu instalacji gazowej w kamienicy
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (4)
  • Stała obsługa prawna przedsiębiorcy z branży transportowej
  • Przeprowadzenie podziału majątku wspólników spółki cywilnej
  • Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przechowywanie opadów
  • Wygrana skarga przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania pomocy z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (3)
  • Umowa licencyjna, dystrybucji i gwarancyjna dla producenta podzespołów do kotłów c.o.
  • Ogólne warunki umowy przewozu i umowy spedycji w uwzględnieniem międzynarodowych aktów prawnych
  • Umowa o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami dla przedsiębiorcy transportowego
 • Sprawy ubezpieczeniowe (3)
  • Wygrane odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi na chodniku nieodśnieżonym przez spółdzielnię mieszkaniową
  • Wygrane sprawy o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu z ubezpieczenia OC
  • Wygrane sprawy o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu z ubezpieczenia AC
 • Sprawy bankowe (1)
  • Skuteczna obrona Klienta w sprawie o zapłatę przedawnionych roszczeń funduszu inwestycyjnego
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Skuteczna obrona Klienta przed roszczeniami pracownika - kierowcy o wynagrodzenie za pracę, diety i ryczałty za nocleg
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Wygrane odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania robót budowlanych dotyczących posadzki w budynku

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Spadki i testamenty
 • Majątek
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)

Publikacje zobacz wszystkie

Badania lekarskie pracowników a stan zagrożenia epidemicznego

W ostatnich dniach ujawnił się kolejny problem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw związany z pandemią koronawirusa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy , badania wstępne, okresowe i kontr…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Porada pomocna. Dziękuję

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziękuję za poradę.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam, konkretny a zarazem szczegółowy

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan Jakub szybko udzielił mi odpowiedzi i pomógł mi rozjaśnić sprawę.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziękuję za udzielenie dość wyczerpującej odpowiedzi na moje pytanie, jestem zadowolona z porady.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 604)