Adwokat Jakub Elegańczyk, Poznań
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Jakub ElegańczykAdwokat

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Elegańczyk
Odpowiada w ciągu 10 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Feliksa Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań

Moją zasadą jest szczegółowe zebranie informacji od Klienta, a następnie opracowanie strategii na sprawę. To stanowi podstawę moich działań. Z sukcesami doradzam moim Klientom oraz reprezentuję ich przed kontrahentami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji w sprawach dotyczących prawa cywilnego, nieruchomości, inwestycji budowlanych, transportu. Jestem człowiekiem, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów. Dzięki temu praca adwokata daje mi dużo satysfakcji.

Organizacje: Wielkopolska Izba Adwokacka

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 47 opinii

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00

Sprawy przeprowadzone

 • Nieruchomości (22)
  • Skuteczna obrona Klientów przed zasiedzeniem części nieruchomości przez współwłaściciela
  • Doradztwo w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości
  • Wygrana sprawa o uchylenie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji bazowej telefonii komórkowej
  • Doprowadzenie do usunięcia wad fizycznych lokalu mieszkalnego i jego wyposażenia przed dewelopera
  • Doradztwo w sprawie lokalizacji garażu na zabudowanej działce budowlanej
  • Wygrana sprawa przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie uchylenia decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu budynków mieszkalnych
  • Wygrana sprawa przed Wojewodą w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę niezgodnej z warunkami technicznymi i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Wygrana sprawa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie uchylenia decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • Wygrana sprawa przed Wojewodą w sprawie uchylenia decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z budową wolno stojącej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym
  • Skarga na uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Sporządzenie i wniesienie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • Doradztwo w sprawie zamiany nieruchomości Klienta z nieruchomością gminy
  • Opinia prawna dotycząca procedury wydłużenia do 3 lat czasu trwania umowy najmu i umowy użyczenia zawartej przez gminę
  • Opinia prawna w sprawie zasiedzenia nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa w trybie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
  • Reprezentacja Klienta w sprawie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lokalu mieszkalnego wobec dewelopera na etapie przedsądowym
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie legalizacji tzw. samowoli budowlanej
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  • Skarga na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na kontynuowanie rozpoczętych robót budowlanych
  • Wygrana sprawa o czynsz za najem lokalu użytkowego
  • Wygrana sprawa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości - lokalu użytkowego
  • Wygrane sprawy o zapłatę przez gminę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
  • Wygrana sprawa o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu - wykonania remontu instalacji gazowej w kamienicy
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (4)
  • Stała obsługa prawna przedsiębiorcy z branży transportowej
  • Przeprowadzenie podziału majątku wspólników spółki cywilnej
  • Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przechowywanie opadów
  • Wygrana skarga przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania pomocy z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (3)
  • Umowa licencyjna, dystrybucji i gwarancyjna dla producenta podzespołów do kotłów c.o.
  • Ogólne warunki umowy przewozu i umowy spedycji w uwzględnieniem międzynarodowych aktów prawnych
  • Umowa o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami dla przedsiębiorcy transportowego
 • Sprawy ubezpieczeniowe (3)
  • Wygrane odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi na chodniku nieodśnieżonym przez spółdzielnię mieszkaniową
  • Wygrane sprawy o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu z ubezpieczenia OC
  • Wygrane sprawy o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu z ubezpieczenia AC
 • Sprawy bankowe (1)
  • Skuteczna obrona Klienta w sprawie o zapłatę przedawnionych roszczeń funduszu inwestycyjnego
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Skuteczna obrona Klienta przed roszczeniami pracownika - kierowcy o wynagrodzenie za pracę, diety i ryczałty za nocleg
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Wygrane odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania robót budowlanych dotyczących posadzki w budynku

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Spadki i testamenty
 • Majątek i Podatki
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)

Publikacje zobacz wszystkie

Badania lekarskie pracowników a stan zagrożenia epidemicznego

W ostatnich dniach ujawnił się kolejny problem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw związany z pandemią koronawirusa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy , badania wstępne, okresowe i kontr…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo dobra

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Super. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Sprecyzowana i szybka odpowiedź, zrozumiała

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Z całą odpowiedzialnością polecam Pana Adwokata. Udzielił mi odpowiedzi w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Wyjaśniono mi wszystkie kwestie i wątpliwości, które mnie interesowały z dużą starannością i zaangażowaniem. Odpowiedź bardzo szybka, bardzo wnikliwa i dokładna, poparta nawet artykułami Ustaw. Wykazał się wielką wiedzą i znajomością tematu. Jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowana odpowiedzią i mile zaskoczona. Dziękuję serdecznie za pomoc, Życzyłabym wszystkim aby na swojej drodze spotkali takiego Pana Adwokata, który pomaga z takim zaangażowaniem i wnikliwością. Pozdrawiam Alicja

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybko i konkretnie. Dziękuję

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 201)