Radca prawny Michał Mikołajczak, Poznań
PREMIUM
Dodaj opinię

Michał MikołajczakRadca prawny
(Od 2009)

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mikołajczak
Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Jutrzenka 8/31, 60-373 Poznań

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii są sprawy bankowe. Ponad 12 – letnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków, w tym w charakterze prawnika wewnętrznego, pozwala mi uznać się za specjalistę w tej dziedzinie. Na lata mojej praktyki złożyły się setki przeczytanych instrukcji i regulaminów bankowych, uczestnictwo w wielu sporach prawnych pomiędzy bankami a ich klientami, prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych z udziałem banków. Doradzałem w sprawach charakteryzujących się dużym stopniem złożoności oraz trudności, w tym m.in. dotyczących wielomilionowych kredytów, skomplikowanych postępowań egzekucyjnych czy tzw. fraudów. Obecnie chciałbym wykorzystać posiadane doświadczenie przy udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom, którzy bronią swoich racji w sporach z instytucjami finansowymi.Szczegółowe kwestie związane z problematyką bankową przedstawiam w autorskim blogu publikowanym na stronie internetowej (www.mm-kancelaria.com).

Organizacje: Okręgowa Izba Radców w Poznaniu

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
150,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 17
9 - 19
9 - 17
9 - 19
9 - 17

Sprawy przeprowadzone

 • Sprawy bankowe (5)
  • spór z bankiem w sprawie zasad stosowania dopłat do oprocentowania w ramach programu "Rodzina na swoim"; sprawa zakończona ugodą względniającą w całości żądanie klientów zgłoszone w pozwie
  • sprawa o zapłatę na rzecz poręczyciela, który spłacił zobowiązanie kredytowe; sprawa zakończona zawarciem ugody ze współporęczycielem i spłatą całego zobowiązania w ratach
  • reklamacja w sprawie zagubionych weksli in blanco stanowiących zabezpieczenie kredytu; sprawa zakończona umorzeniem weksli w trybie postępowania sądowego
  • sprawdzenie projektu umowy cesji wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczenia nieruchomości (kolejna cesja w trakcie okresu kredytowania); określenie zakresu dokonanej cesji
  • reklamacja w sprawie odmowy uruchomienia ostatniej transzy kredytu hipotecznego
 • Nieruchomości (4)
  • sprawa o stwierdzenie pozorności umowy dzierżawy ustanowionej w celu ubezskutecznienia egzekucji z nieruchomości; postępowanie zakończone uzyskaniem pozytywnego dla powoda rozstrzygnięcia
  • sprawdzenie treści umowy deweloperskiej; zwrócenie uwagi na najważniejsze postanowienia umowy, wskazanie klauzul niekorzystnych dla klienta, które powinny być z umowy usunięte (wraz z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej dla dewelopera), propozycja modyfikacji wybranych postanowień
  • reklamacja w sprawie bezzasadnej odmowy zapłaty kary umownej przez dewelopera Bouygues Immobilier; reklamacja uwzględniona w całości na korzyść klienta
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej w przypadku braku aktualnych danych wierzyciela (przedwojenna hipoteka); sprawa zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem i usunięciem spornego wpisu z działu IV
 • Majątek (1)
  • sprawa o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o odkupie akcji na podstawie umowy opcji sprzedaży o amerykańskim stylu wykonania; postępowanie zakończone zawarciem ugody uwzględniającej w większości stanowisko powoda
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 9)