Zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu.

Pytanie z dnia 17 stycznia

6 miesięcy temu zostałem złapany przez policję na kacu 0,4 promila ... pani posterunkowa mi mowi że mogę cały czas jezdzic do póki nie dostanę decyzji z sądu o zatrzymaniu uprawnień , inni policjanci zaś mówią że nie mogę jezdzic ... więc jak to jest ??? Moge czy nie mogę??

Czy dokument prawa jazdy został zabrany przez Policję?

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 stycznia 2024 16:17 Zmodyfikowano dnia: 17 stycznia 2024 16:17 Obejrzało: 125 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku: - uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców. Policja przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, informację o zatrzymaniu prawa jazdy. Informacja przekazywana jest według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Wydanie postanowienia Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkohol oraz uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów – wydaje w terminie 14 dni odpowiednio od dnia otrzymania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy albo od dnia otrzymania prawa jazdy: prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu. W sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Tutaj Pan może sprawdzić status prawa jazdy: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy

Odpowiedź nr 2 z dnia 17 stycznia 2024 17:15 Zmodyfikowano dnia: 17 stycznia 2024 17:15 Obejrzało: 123 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.