Adwokat Tomasz R. Weigt, Bolesławiec
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Tomasz R. WeigtAdwokat
(Od 1997)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz R. Weigt
Odpowiada w ciągu 5 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Daszyńskiego 12/1, 59-700 Bolesławiec

Adwokat Tomasz R. Weigt od 24 lat prowadzi praktykę indywidualną. Specjalizacja obejmuje następujące grupy zagadnień: spadki, rozwody, nieruchomości oraz odszkodowania (m.in błędy medyczne). Na pierwszym spotkaniu staram się poznać fakty i Państwa oczekiwania, pozwalające zacząć poszukiwanie optymalnych rozwiązań i strategii procesowych. Rozumiem Państwa trudne położenie, dlatego zadbam o Wasze bezpieczeństwo i komfort. Prowadzę sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku. Skuteczną mediacją pomagam uniknąć upublicznienia prywatnych spraw. Jako doświadczony prawnik chronię klientów przed błędami w sądzie. Zapewniam pomoc poszkodowanym wskutek błędów medycznych a także w wypadkach. Przeprowadzam swoich klientów przez całą procedurę do zakończenia przewodu sądowego. Prowadzę rokowania oraz procesy zmierzające do rozwiązania lub unieważnienia umowy kredytowej albo uzyskania innego korzystnego rozwiązania. Kancelaria świadczy pomoc w j. angielskim i francuskim

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 2940 opinii

Pan Mecenas wyjaśnił wszystko bardzo dokładnie. Odpowiedział również na pytanie dodatkowe. Rozwiał wszelkie wątpliwości. Zdecydowanie polecam Pana Tomasza.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (6)
  • Sprawa o rozwód z winy wyłącznej pozwanego z powodu zdrady małżeńskiej. Ostry spór o winę rozkładu, o kontakty z dzieckiem oraz o alimenty. W trakcie procesu w mediacji z powodu obstrukcji pozwanego nie zostało zawarte porozumienie, jednak na ostatniej rozprawie zawarta została ugoda na znacznie lepszych dla mojej klientki warunkach, niż ustalone w trakcie storpedowanej przez pozwanego mediacji.
  • Sprawa o rozwód wraz z podziałem majątku dorobkowego. Żądanie wyłącznej winy w rozkładzie z obu stron z powodu obustronnej zdrady. Spór o winę rozkładu, o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, o alimenty oraz ostry konflikt na tle majątkowym. W trakcie postępowania dowodowego przeprowadzona skuteczna mediacja pozasądowa, która doprowadziła do rozwodu bez orzekania o winie, ustalenia opieki naprzemiennej nad dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego po połowie, kosztów po połowie oraz bardzo korzystnego dla klienta podziału majątku dorobkowego.
  • Sprawa o rozwód. Żądanie wyłącznej winy w rozkładzie z obu stron. Spór o winę rozkładu, o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem i o alimenty. W trakcie postępowania przed Sądem zawarte porozumienie, które doprowadziło do rozwodu bez orzekania o winie, opieka naprzemienna nad dzieckiem, przyjęcie opracowanego przez moją klientkę korzystnego Rodzinnego Planu Wychowawczego.
  • Sprawa o rozwód. Żądanie wyłącznej winy w rozkładzie z obu stron. Bardzo ostry spór o winę rozkładu a także o alimenty. W trakcie postępowania przed Sądem podniesione bardzo poważne zarzuty przez powódkę (molestowanie, alkoholizm, znęcanie) oraz żądanie ogromnych alimentów na byłą żonę z uwagi na pracę pozwanego za granicą. Wszystkie zarzuty zostały odrzucone przez Sąd, który orzekł rozwód z winy obu stron i alimenty korzystne dla klienta.
  • Sprawa o rozwód wraz z podziałem majątku dorobkowego. Inicjatywa wyłącznie ze strony powoda, któremu zależy na szybkim rozwodzie. Nieznane miejsce zamieszkania pozwanej, niezainteresowanej procesem. Majątek wspólny już podzielony, de facto nie istniejący. Przeprowadzone dochodzenie doprowadziło do ustalenia adresu pozwanej, przeprowadzona mediacja doprowadziła do pisemnej zgody pozwanej na rozwód. Wyrok rozwodowy bez orzekania o winie wraz z usankcjonowaniem podziału majątku dorobkowego.
  • Pozew o ustalenie ojcostwa. Pozwany, obywatel Hiszpanii, na skutek wniesionego pozwu został wezwany do osobistego stawiennictwa w polskim sądzie. Pomimo nie stawienia się pozwanego w Sądzie oraz nie poddaniu się badaniom genetycznym, Sąd wydał orzeczenie stwierdzające jego ojcostwo. Kolejnym orzeczeniem Sądu zostały zasądzone na rzecz dziecka alimenty od ojca. W toku postępowanie karne o uchylanie się od alimentów. Na skutek unikania odpowiedzialności alimentacyjnej przez ojca, sąd zasądził alimenty na rzecz dziecka także od dziadków (rodziców ojca).
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (4)
  • Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny szpitala powiatowego. Zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami w kwocie 187.00,00 zł. za utratę jądra lewego przez małoletniego na skutek błędu lekarza.
  • Wygrana sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny szpitalnego oddziału okulistycznego. Zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami w kwocie 94.000,00 zł. za uszkodzenie nerwu wzrokowego oka lewego na skutek błędu lekarzy.
  • Wygrana sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienie za cierpienie z powodu skutków wypadku drogowego. Zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami w kwocie 17.000,00 zł. oraz ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela na przyszłość. W toku postępowanie sądowe o zasądzenie renty.
  • Oddalona sprawa przeciwko lekarzowi o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w postaci uszkodzenia płodu przez przepisanie leków psychotropowych w trakcie ciąży – w kwocie 556.480,00 zł. Po przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków, zgromadzeniu kilku tysięcy stron dokumentów i przeprowadzeniu opinii sądowo-lekarskiej - oddalenie powództwa w całości wraz z zasądzeniem kosztów postępowania.
 • Inne (4)
  • Udana mediacja w sprawie rozwiązania umowy najmu i wydania lokalu oraz zapłaty opłat eksploatacyjnych mieszkania z powodu wykraczania przez domownika najemcy lokalu w sposób rażący i uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu oraz przez swoje niewłaściwe zachowanie czyniącego korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym (art. 685 K.c.). Strony ustaliły obustronnie korzystne warunki rozwiązania umowy najmu mieszkania.
  • Udana mediacja w sprawie rozwiązania umowy najmu przez najemcę oraz zwrotu zaliczki na poczet czynszu i kaucji gwarancyjnej z powodu złego stanu technicznego mieszkania dyskwalifikującego mieszkanie do umówionego użytku. Strony uzgodniły satysfakcjonujące rozwiązanie finansowe.
  • Udana mediacja w sprawie rozwiązania umowy sprzedaży samochodu przez kupującego oraz zwrotu zaliczki z powodu wad prawnych i fizycznych samochodu czyniących tę rzecz bezwartościową i bezużyteczną. Sprzedający zwrócił zaliczkę i odebrał samochód.
  • Sprawa o ubezwłasnowolnienie członka rodziny z powodu choroby psychicznej. Obawiająca się o stan zdrowia i dobro matki, córka osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera wniosła do Sądu o ubezwłasnowolnienie matki i ustanowienie jej opieki. Po uzyskaniu opinii biegłych psychiatry i psychologa Sąd Okręgowy całkowicie ubezwłasnowolnił kobietę, a następnie Sąd Rejonowy ustanowił córkę opiekunem prawnym matki.
 • Spadki i testamenty (4)
  • Wygrana sprawa o zapłatę kwoty 74.649,99 zł. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z powództwa konkubiny zmarłego przeciwko spadkobiercom. Żądanie zwrotu poniesionych przez konkubinę nakładów na majątek zmarłego i wspólnych oszczędności. Kilkuletni proces doprowadził do oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia na rzecz pozwanych kosztów procesu.
  • Sprawa o dział spadku po zmarłej matce a następnie o zachowek po zmarłym ojcu. Ostry spór rodzinny między spadkobierczynią testamentową a synem zmarłych, dziedziczącym po matce, ale nie uwzględnionym w testamencie przez ojca. W trakcie postępowania przed Sądem zawarte dwa bardzo korzystne porozumienia, w sprawie spłaty udziału w spadku oraz zapłaty z tytułu przysługującego mu zachowku. Aplikant Kancelarii na rozprawie wykorzystał poważny błąd pełnomocnika przeciwniczki.
  • Sprawa o zachowek po zmarłej babci. Pomimo wydziedziczenia syna i przekazaniu całego majątku córce, postępowanie dowodowe przed Sądem doprowadziło do przyznania wnukom (dzieciom syna zmarłej) zachowku. Upór uczestniczki w trakcie mediacji doprowadził w konsekwencji do zasądzenia znacznych kosztów postępowania sądowego.
  • Pozew o ustalenie ojcostwa. Klientka kancelarii uzyskała informacje o swoim ojcu po jego śmierci. Nie dysponowała żadnym dokumentem potwierdzającym ojcostwo. W akcie urodzenia wpisane były dane nieistniejącej osoby. Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego, głównie zeznań świadków, Sąd orzekł, że zmarły był jej ojcem. W kolejnym postępowaniu przed sądem rejonowym uzyskano stwierdzenie nabycia spadku, na podstawie którego cały majątek po ojcu przypadł córce.
 • Sprawy bankowe (1)
  • Wniesiona w trakcie postępowania egzekucyjnego wygrana sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego banku. Kredyt został spłacony za pomocą kredytu konsolidacyjnego, jednak klientka nie dopełniła formalności w oddziale banku, który nadal domagał się spłaty. Sąd w Warszawie pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy banku i zasądził koszty.
 • Praca (1)
  • Sprawa o przywrócenie do pracy w spółdzielni ceramicznej. Po sprawnym procesie, Sąd uznał wypowiedzenie umowy o pracę za bezpodstawne i nieuzasadnione i przywrócił mojej klientce poprzednie warunki pracy i płacy w zakresie zatrudnienia oraz zasądził od pracodawcy na rzecz klientki koszty zastępstwa procesowego.
 • Majątek (1)
  • Wygrana sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. O pomoc zwróciła się zaniepokojona kobieta, której mąż coraz częściej zaciągał kredyty i pożyczki obciążające majątek wspólny. Po wniesieniu do Sądu pozwu o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, powódka uzyskała w krótkim czasie wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową między małżonkami z datą wsteczną oraz zwrot kosztów procesu.
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • Sprawa o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym na skutek kradzieży tożsamości. Firma telekomunikacyjna uzyskała kilka nakazów na łączna kwotę 13.759,45 zł. Skradzione dane osobowe klienta Kancelarii zostały wykorzystane przez nieznanego sprawcę do zawarcia umów o usługi telekomunikacyjne. Kancelaria złożyła sprzeciwy od nakazów zapłaty a także zawiadomienia o przestępstwie. Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, obejmującym m.in. opinię grafologa pozwany udowodnił oszustwo (umowy były podpisane przez inną osobę). Sąd wydał wyrok oddalający powództwo i zasądził od powoda na rzecz naszego klienta koszty postępowania.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Publikacje zobacz wszystkie

How to buy property in Poland safely?

Checking the Land and Mortgage Register of the property. Before buying premises or a plot in Poland, it is necessary to check the Land and Mortgage Register for a given property. This activity can be en…

Odszkodowania za błędy medyczne: jakie kwoty przewidują nowe przepisy

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie we wrześniu 2023 roku, wprowadza wiele zmian w zakresie odszkodowań za błędy medyczne. Zgodnie z nowymi przepi…

Zniesienie służebności mieszkania przez właściciela.

1. Co to jest dożywotnia służebność mieszkania? Dożywotnia służebność mieszkania jest rzeczowym prawem osobistym do korzystania z cudzej nieruchomości trwającym aż do chwili śmierci uprawnionego. Może z…

Klientka wygrała z bankiem

Czy można wygrać z bankiem. Czy człowiek może wygrać z bankiem w sądzie? Okazuje się, że może. Zakończona właśnie przed Sądem Rejonowym w Warszawie sprawa nie dotyczy jednak głośnych kredytów frankowych, lecz toczącej się od la…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i konkretną odpowiedź na zapytanie. Polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Wszystko ok

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam serdecznie. Odpowiedz na pytanie satysfakcjonująca.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo polecam. Szybka i konkretna odpowiedz

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam. Rzeczowa odpowiedź.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 14223)