Wykroczenie na warunkowym zawieszeniu kary.

Pytanie z dnia 10 maja 2023

Witam. Moje pytanie brzmi, narzeczony był na warunkowym zawieszeniu kary natomiast w tym czasie spowodował wypadek pod wpływem alkoholu (1,5promila) warunkowe zwolnienie się skończyło, kurator pod koniec stycznia też zszedł, nigdy nie było problemu czy skarg. Natomiast wczoraj otrzymaliśmy wezwanie na rozprawę sądową w sprawie dot odwołania warunkowego zwolnienia art 160k.k.w . Czy jest szansa aby zakończyło się pomyślnie mamy wspólnie dziecko wiek 1,5 roku, to był jedyny wybryk podczas warunkowego zwolnienia.

Sz.Pani Jeżeli wypadek był spowodowany w czasie próby zastosowanie ma art 160 kkw - wklejam przepis Art. 160. [Obligatoryjne i fakultatywne odwołanie warunkowego zwolnienia] § 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. § 3. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona w § 1 albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. § 6. W posiedzeniu w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia bierze udział prokurator, a mają prawo wziąć udział w posiedzeniu skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji. § 7. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Proszę napisać za jakie przestępstwo narzeczony był wcześniej ukarany gdyż od tego zależy czy sąd musi mu odwiesić karę czy tylko może mu ją odwiesić. Jeżeli było to przestępstwo drogowe odwieszenie jest obligatoryjne ( obowiązkowe ) i nic tutaj się nie poradzi. Jeżeli za inne przestępstwo jest szansa,iż sąd nie zarządzi wykonania kary. z poważaniem : adw Janusz cSawicki

Odpowiedź nr 1 z dnia 10 maja 2023 14:03 Zmodyfikowano dnia: 10 maja 2023 14:03 Obejrzało: 92 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

szansa jest. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Adwokat Kielce. Pod numerem tel. 502 552 460 bądź mailowo kancelaria@adwokatbukowski.pl, zajmujemy się prowadzeniem tego typu spraw. Działamy na terenie całej Polski. Z poważaniem Adwokat Michał Bukowski

Odpowiedź nr 2 z dnia 11 maja 2023 21:36 Zmodyfikowano dnia: 11 maja 2023 21:36 Obejrzało: 90 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.