Adwokat Janusz Sawicki, Kraków
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Janusz SawickiAdwokat
(Od 1985)

Kancelaria Adwokacka adw. Sawicki Janusz
Odpowiada w ciągu 5 godzin
ul. Jana Kasprowicza 20/3, 31-523 Kraków

Jestem adwokatem od ponad 20 lat.Specjalizuję się w sprawach cywilnych ( odszkodowawczych ) oraz gospodarczych.Prowadzę Kancelaria wspólnie z radcą prawnym . Ponadto skutecznie pomagam w sprawach karnych wspólnie z adwokatem - specjalistą w tym zakresie. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski a w ostatnim okresie z uwagi na Covid19 większość spraw załatwiam poprzez kontakty mailowe, telefoniczne, wideokonferencje. Mam rozbudowaną listę zaprzyjaźnionych adwokatów i radców prawnych na terenie całego kraju, którzy świadczą mi usługi na moje zlecenia.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 756 opinii

Bardzo mądry człowiek i doświadczony prawnik z ogromną wiedzą.Porada Pana mecenasa pomogła mi wygrać sprawę w sądzie.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
150,0 zł + 23% VAT
TAK
50%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (2)
  • Pozew o zapłatę 1500 000,00 zł oraz rentę wyrównawczą przeciwko ubezpieczycielowi z tytułu poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w tym obrażenia mózgowe, niedowład, ograniczenie pola widzenia, wielokrotne złamania w tym miednicy i inne.Biegli ubezpieczyciela wycenili łącznie procent trwałego uszczerbku na 80%.W toku sprawy ubezpieczyciel wypłacił dobrowolnie ok.500 000,00 zł.Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej określili trwały uszczerbek na 156% ( w sprawach o zadośćuczynienie jest to możliwe mimo pozornej nielogiczności ale poszczególne uszczerbki sumuje się )Wyrok 1200 000,00 zł czyli o 700 000,00 więcej niż wypłacił ubezpieczyciel oraz 2700,00 zł miesięcznie z tytułu renty wyrównawczej.
  • Klient w sierpniu 2016 roku został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, w Bydgoszczy. Sprawczyni wjechała w tył pojazdu kierowanego przez klienta, na skutek czego doznał on złamania 4 żeber. Na skutek doznanych obrażeń, klient był hospitalizowany przez okres 2 dni, po czym został wypisany do domu. Zgłosiliśmy roszczenie o zapłatę 50 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę do ubezpieczyciela A sp. z o. o. w Warszawie, który wypłacił kwotę 6500 złotych. Od decyzji ubezpieczyciela złożyliśmy reklamację (działając na zasadzie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – ustawa przewiduje, że w razie nie złożenia odpowiedzi na reklamację przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni od wpływu reklamacji, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta), na którą ubezpieczyciel nie odpowiedział w przepisanym terminie. Wezwaliśmy ubezpieczyciela do zapłaty 43500 (różnica pomiędzy kwotą pierwotnie roszczoną a uznaną przez ubezpieczyciela), który zaproponował ugodowe załatwienie sprawy i dopłatę 1000 złotych. Nie przystaliśmy na tą propozycję. Złożyliśmy pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę całej kwoty tj. 43500 złotych, jednocześnie zwracając się z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego. W sprawie doszło do zawarcia bardzo korzystnej ugody – ubezpieczyciel wypłacił dodatkowo 28000 złotych tytułem zadośćuczynienia (łącznie 34500 złotych) oraz 4331 złotych kosztów procesu. Równolegle prowadziliśmy sprawę karną przeciwko sprawczyni, od której wyegzekwowaliśmy 3500 złotych nawiązki i 840 złotych kosztów procesu. Doprowadziliśmy do konsensualnego zakończenia sprawy karnej i postępowanie wobec sprawczyni warunkowo umorzono, z jednoczesnym stwierdzeniem jej winy (to pewien skrót myślowy, bo oczywiście warunkowe umorzenie nie przesądza winy, jednak takie rozstrzygnięcie jest wystarczające z perspektywy dalszych roszczeń cywilnych. Reasumując – uzyskaliśmy, można powiedzieć, rekordową kwotę 43171 złotych za 4 złamane żebra. Przy opisie ka
 • Majątek (1)
  • Pozew o odszkodowanie 800 000 przeciwko ubezpieczycielowi domu z tytułu szkody jaką poniósł właściciel nieruchomości wskutek osuwiska terenu , na którym znajdował się jego dom jednorodzinny o tej wartości.Ubezpieczyciel odmówił jakiejkolwiek wypłaty albowiem w praktyce dom nie został uszkodzony ( brak jakichkolwiek szkód namacalnych w sensie takim jak popękane mury, ściany wybite okna itp ) ale klient dostał decyzje stosownych władz, iż dom nie nadaje się do zamieszkania i ma go natychmiast opuścić i stan taki jest trwały.Jednym słowem dom nie został uszkodzony ale nie można było w nim mieszkać a zatem nie przedstawiał żadnej ( poza wartością materiałów z rozbiórki ) wartości.Polisa jednak nie przewidywała takiej sytuacji wyraźnie wskazując, iż muszą być konkretne zniszczenia. Po przeszło dwuletnim procesie z udziałem biegłych sąd w całości przychylił się do żądania pozwu zasądził 800 000,00 zł z odsetkami od dnia wniesienia pozwu, nakazał zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego oraz kosztów sądowych.Apelacja pozwanego zakładu ubezpieczeń została oddalona.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (1)
  • Dostawca betonu na budowę inwestycji przez firmę pozwanej nie otrzymał zapłaty za 4 wystawione F.Vat na łączną kwotę 80 000,00 zł.Na list adwokacki pozwana nie odpowiedziała.Pozwana zlikwidowała działalność gospodarczą i byłaby w praktyce trudno osiągalna finansowo gdyby staraniem Kancelarii Adwokackiej nie udało się uzyskać informacji, iż w najbliższym czasie ma sprzedać Gminie pewnego małego miasta w okolicy Krakowa zabytkowy pałacyk ( wartość kontraktu ok.3000 000,00 zł. Po uzyskaniu tej wiadomości , jeszcze w trakcie wydawania nakazu zapłaty udało się zabezpieczyć całą należność klienta na rachunku Urzędu Gminy, który nabył nieruchomość a po przedstawieniu prawomocnych nakazów zapłaty - Urząd Gminy przelał całą należność na rachunek klienta Kancelarii wraz z kosztami procesu oraz kosztami adwokackimi

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Inne
 • Sprawy ubezpieczeniowe
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
 • Spadki i testamenty
 • Nieruchomości
 • Przestępstwa i wykroczenia
 • Własność intelektualna
 • Inne
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Opinie

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Rzetelna informacja na dany temat, zagadnienie czy też problem.

Adwokat Janusz Sawicki, Kraków

Adwokat Janusz Sawicki

Witam Bardzo Pani dziękuję za pozytywna opinię. Jeśli mógłbym prosić o wysłanie mi opinii do portalu : " Oferteo " z którym również współpracuję . Podaję adres, na który można przesłać opinię : https://www.oferteo.pl/kancelaria-adwokacka-adw-janusz-sawicki/opinie/3172393 z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Konkretnie na zadane pytania

Adwokat Janusz Sawicki, Kraków

Adwokat Janusz Sawicki

Witam Bardzo Pani dziękuję za pozytywna opinię. Jeśli mógłbym prosić o wysłanie mi opinii do portalu : " Oferteo " z którym również współpracuję . Podaję adres na który można przesłać opinię : https://www.oferteo.pl/kancelaria-adwokacka-adw-janusz-sawicki/opinie/3172393 z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Bardzo pomocny, widać że dobrze wykształcony w tym co robi.

Adwokat Janusz Sawicki, Kraków

Adwokat Janusz Sawicki

Witam Bardzo Pani dziękuję za pozytywna opinię. Jeśli mógłbym prosić o wysłanie mi opinii do portalu : " Oferteo " z którym również współpracuję . Podaję adres : https://www.oferteo.pl/kancelaria-adwokacka-adw-janusz-sawicki/opinie/3172393 z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Odpowiedź była czytelna i szybka zakładam, że równie rzeczowy jest Pan mecenas w innych sprawach.

Adwokat Janusz Sawicki, Kraków

Adwokat Janusz Sawicki

Witam Bardzo Pani dziękuję za pozytywna opinię. Jeśli mógłbym prosić o wysłanie mi opinii do portalu : " Oferteo " z którym również współpracuję . Podaję adres : https://www.oferteo.pl/kancelaria-adwokacka-adw-janusz-sawicki/opinie/3172393 z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Bardzo miły i pomocny prawnik,zna się na rzeczy.Jezeli będę miała jakiś problem napewno udam się do tego Pana.

Adwokat Janusz Sawicki, Kraków

Adwokat Janusz Sawicki

Witam Bardzo Pani dziękuję za pozytywna opinię. Jeśli mógłbym prosić o wysłanie mi opinii do portalu : " Oferteo " z którym również współpracuję . Podaję adres : https://www.oferteo.pl/kancelaria-adwokacka-adw-janusz-sawicki/opinie/3172393 z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 6757)