Wokanda w sprawie dozoru elektronicznego.

Pytanie z dnia 21 lipca 2020

Przyjaciel ma jutro wokandę o dozór elektroniczny czy wyjdzie na 1 wokandzie ma bardzo dobrą opinię od kuratora a z zk srednia.

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: -wobec skazanego zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku; -przestępstwo, na podstawie którego nastąpiło skazanie, nie zostało dokonane w warunkach multirecydywy; -jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary; -skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; -w przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym – jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 lipca 2020 15:39 Zmodyfikowano dnia: 22 lipca 2020 15:39 Obejrzało: 3123 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.