Umowa użyczenia mieszkania.

Pytanie z dnia 09 stycznia

Małżeństwo użyczyło mi mieszkanie. Pan zmarł a kobieta od października jest osobą ubezwłasnowolnioną. Syn chce mnie wyrzucić z mieszkania mimo iż nie jest jeszcze prawnym opiekunem matki. Na umowie użyczenia są podpisy obu z małżeństwa. Co robić ?

Dzień dobry, a czy syn został spadkobiercą po ojcu ? Jeśli tak, jest współwłaścicielem. Co się zaś tyczy umowy, to trzeba się z nią zapoznać i ustalić jak określono w niej zasady wypowiedzenia. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 10 stycznia 2024 09:34 Zmodyfikowano dnia: 10 stycznia 2024 09:34 Obejrzało: 50 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Może Pan się umówić na płatność czynszu (kwoty płaconej osobno synowi właścicieli, poza innymi opłatami związanymi z mieszkaniem). Wówczas w sposób dorozumiany nawiąże Pan stosunek najmu. Bądź też zawrzeć umowę najmu na czas nieokreślony. W innym razie, umowę użyczenia można łatwo wypowiedzieć. Do zakończenia umowy użyczenia zastosowanie będzie miała regulacja art. 365 (1 )KC, myśl której zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Jeżeli w umowie użyczenia nie poczyniono odpowiednich postanowień co do terminu wypowiedzenia, to umowa ta przestaje wiązać strony, a biorący do używania traci tytuł prawny do rzeczy i jest zobowiązany do jej zwrotu użyczającemu.

Odpowiedź nr 2 z dnia 10 stycznia 2024 09:58 Zmodyfikowano dnia: 10 stycznia 2024 09:58 Obejrzało: 50 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. 1. Syn nie musi być prawnym opiekunem matki aby zyskać prawo do rozporządzania nieruchomością. Wystarczy, że przyjmie on spadek po ojcu i takie prawo uzyska. 2. W celu udzielenia porady co do dalszej ścieżki postępowania - konieczna byłaby analiza umowy. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 10 stycznia 2024 10:46 Zmodyfikowano dnia: 10 stycznia 2024 10:46 Obejrzało: 47 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.