Umowa o zabezpieczenie praw autorskich dzieła.

Pytanie z dnia 19 października 2021

Dzień dobry,
§ 2
1. Autor zobowiązuje się, że przez okres 1 roku od dnia zawarcia niniejszej umowy nie będzie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy, wydawać ani rozpowszechniać żadnej publikacji, która mogłaby być uznana przez Wydawcę za mogącą konkurować z Dziełem będącym przedmiotem niniejszej umowy, lub która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na sprzedaż Dzieła lub na korzystanie przez Wydawcę z Dzieła na podstawie licencji udzielonej na mocy niniejszej umowy.
Pytanie brzmi: Czy taki zapis oznacza, że Autor (w tym wypadku ja) - po upływie roku może - bez jakiejkolwiek pisemnej zgody Wydawcy - wydawać i/lub rozpowszechniać publikacje, które mogłyby być uznane przez Wydawcę za mogące konkurować z Dziełem będącym przedmiotem niniejszej umowy, lub które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na sprzedaż Dzieła lub na korzystanie przez Wydawcę z Dzieła?

Sprawa wymaga analizy całej umowy. zapraszam do kontaktu: gola@danielgola.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 19 października 2021 12:17 Zmodyfikowano dnia: 19 października 2021 12:17 Obejrzało: 610 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Tak, rzeczony zapis statuuje zobowiązanie Autora tylko w okresie 1 roku od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że obowiązek na podstawie tego zapisu umowy nie rozciąga się na kolejne lata. Natomiast aby móc to ustalić z całą pewnością konieczna byłaby analiza całości umowy. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-563-996

Odpowiedź nr 2 z dnia 19 października 2021 12:36 Zmodyfikowano dnia: 19 października 2021 12:36 Obejrzało: 609 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.