Adwokat Krzysztof Nawrocki, Leszno
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Krzysztof NawrockiAdwokat
(Od 2008)

Krzysztof Nawrocki, adwokat - Kancelaria Adwokacka
Odpowiada w ciągu 24 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Geodetów 1 pokój A215, 64-100 Leszno

Kancelarię Adwokacką prowadzę od 2008r. w Lesznie w formie indywidualnej praktyki. Podstawowym celem mojej pracy jest budowanie relacji z klientem opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Każdy klient jest traktowany indywidualnie i profesjonalnie, aby zapewnić mu kompleksową i skuteczną pomoc prawną. Priorytetem w mej pracy jest dobro klientów oraz ochrona ich interesów. Zakres świadczonej przeze mnie pomocy prawnej obejmuje m. in.: 1) prawo i postępowanie cywilne, 2) prawo rodzinne, 3) prawo spółdzielcze, 4) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 5) prawo i postępowanie karne, 6) prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, 7) prawo i postępowanie administracyjne, 8) prawo i postępowanie podatkowe. Przez okres 3 lat prowadziłem obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE” w Lesznie (2013-2015). Ukończyłem kurs „Szkoła Praw Człowieka”, organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Byłem wykładowcą w Szkole Biznesu Europejskiego w Lesznie.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Inne uwagi: W latach 2013-2015 prowadziłem obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej "PRZYLESIE" w Lesznie. Ukończyłem kurs "Szkoła Praw Człowieka", organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Byłem wykładowcą w Szkole Biznesu Europejskiego w Lesznie - przedmioty: prawo cywilne i europejskie prawo gospodarcze.

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 85 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
100,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 15:00

Sprawy przeprowadzone

 • Inne (6)
  • wygrana sprawa o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych - poddanie innej czynności seksualnej
  • wygrana sprawa o zapłatę kwoty ponad 100.000,00zł - sąd oddalił w całości powództwo przeciwko memu klientowi
  • 6 spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - sądy pozytywnie rozpoznawały wnioski mych mandatów
  • 2 sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckich zakończone umorzenie w całości wszystkich zobowiązań klientów
  • sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - sąd ogłosił upadłość klienta, który miał zobowiązania (długi) na kwotę ponad 1 milion złotych
  • sprawa o naruszenie przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz o odszkodowanie - Trybunał w Strasbourgu uznał skargę mej mandantki za w pełni zasadną - naruszenie art.6 ww. Konwencji - i przyznał jej odszkodowanie
 • Praca (4)
  • wygrana sprawa pracownicza - przyznanie pięciocyfrowego wynagrodzenia za pracę w transporcie międzynarodowym
  • wygrana sprawa o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych pracownika - molestowanie seksualne
  • wygrana sprawa klientek - pracownice, pozwanych o zapłatę kwoty z tytułu niedoboru (odpowiedzialność materialna)
  • dwie wygrane sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy - w obu sprawach sądy uznały, że złożone przez pracodawców oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę zostały złożone niezgodnie z prawem
 • Przestępstwa i wykroczenia (2)
  • wygrana sprawa karna - uniewinnienie klienta od zarzutu kłusownictwa
  • wygrana sprawa - uniewinnienie klienta od zarzutu udziału w bójce (obrona konieczna)
 • Inne (2)
  • wygrana przed Sądem Najwyższym - przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej w imieniu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie odwołania członka zarządu tej spółdzielni, któremu nie udzielono absolutorium, i w efekcie zmiana wyroku sądu II instancji na korzyść reprezentowanej spółdzielni
  • wygrana sprawa reprezentowanej spółdzielni mieszkaniowej, pozwanej przez członka zarządu, który został odwołany przez radę nadzorczą
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (2)
  • 3 wygrane sprawy rozwodowe, w których sądy przyznały moim klientom - ojcom - pełną władzę rodzicielską nad dziećmi stron
  • dwie wygrane sprawy o rozwód z winy strony przeciwnej - w obu sprawach została wykazana wyłączna wina oponentów z powodu zdrad małżeńskich
 • Nieruchomości (1)
  • trzy wygrane sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i o zapłatę jednorazowego wynagrodzenia
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • 3 wygrane sprawy o ustalenie prawa do emerytury w warunkach szczególnych

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Sprawy bankowe
 • Spadki i testamenty
 • Majątek
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Własność intelektualna
 • Zamówienia Publiczne
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • RODO
 • KORONAWIRUS (COVID-19)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Publikacje zobacz wszystkie

Kara umowna – czy się należy bez względu na wystąpienie szkody?

KARA UMOWNA A SZKODA Kara umowna została uregulowana w Kodeksie cywilnym ( dalej: kc ). Zgodnie z art.482kc, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastą…

Gdy dłużnik dowiaduje się dopiero od komornika o wydaniu przeciwko niemu nakazu zapłaty, który jest już prawomocny i wykonalny

Tytuł wpisu mówi chyba sam za siebie. Nie bez znaczenia użyłem słowa "chyba", gdyż dla części osób czytających ów wpis nie musi być to wcale takie oczywiste. A chodzi o sytuację, gdy dłużnik uprzednio nie otrzymał odpi…

Dane osobowe dłużników spółdzielni mieszkaniowej

W swej praktyce spotkałem się z problemem ujawniania przez spółdzielnie mieszkaniowe danych osobowych dłużników na stronach internetowych lub na klatkach schodowych. Praktyka w tym zakresie jest i dobra, i zła. Jaka jest zatem dobra…

Urlop na żądanie – obowiązek czy prawo pracodawcy jego udzielenia?

Materię urlopu na żądanie reguluje art.167[2]kp, który stanowi, że pracodawca JEST OBOWIĄZANY udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym ; pracownik zgłasza…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Prawnik bardzo dokładnie wytłumaczył mi jakie mam prawa i na co mogę liczyć w swojej sprawie. Jestem zadowolona z porady.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziękuję bardzo za poradę.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
W mojej ocenie naprawdę profesjonalna obsługa, polecam każdemu kto oczekuje rzetelnej odpowiedzi.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalnie i rzeczowo

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Prawnik jasno i czytelnie tłumaczył co mogłabym zrobić.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 777)