Reklamacja zegarka w sklepie internetowym.

Pytanie z dnia 15 stycznia

30 sierpnia zakupiłem zegarek w sklepie internetowym. Ciągle się spóźniał, jest już po trzech naprawach gwarancyjnych i nadal nie działa poprawnie. Czy mogę liczyć na zwrot pieniędzy?

Dzień dobry, Należy pamiętać, że tryb gwarancji producenta jest czymś innym niż rękojmia za wady rzeczy sprzedanej. Oba tryby istnieją odrębnie i są od siebie niezależne. Jeśli mimo napraw gwarancyjnych wady nie udało się naprawić, warto zgłosić roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie rękojmi. Pozdrawiam, adw. Sandra Grzywocz - Nowak

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 stycznia 2024 18:48 Zmodyfikowano dnia: 15 stycznia 2024 18:48 Obejrzało: 64 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Należy złożyć roszczenie na podstawie rękojmi. Jak i kiedy zgłosić rękojmię? Nie ma ściśle określonej formy – można ją złożyć zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Może być też złożenie oświadczenia poprzez pocztę elektroniczną. Okres rękojmi trwa 2 lata od momentu wydania towaru (w przypadku nieruchomości – 5 lat). Pamiętać należy, że przez pierwszy rok trwania rękojmi, domniemywa się, że wada rzeczy istniała już w momencie sprzedaży towaru. Wówczas to na sprzedawcę przeniesiony jest obowiązek udowodnienia winy kupującego – co znacznie polepsza pozycję kupującego W ramach kupującemu rękojmi przysługują co do zasady, alternatywnie cztery uprawnienia, których wybór należy do kupującego: -uprawnienie do żądania obniżenia ceny, -uprawnienie do odstąpienia od umowy, -żądanie wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, -żądanie usunięcia wady rzeczy. Złożenie przez kupującego oświadczenia woli o dostąpieniu od umowy, powoduje (co do zasady – z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej) rozwiązanie umowy. Odstąpienie wywołuje skutki ex tunc, umowę uważa się zatem za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Pamiętać jednak należy, że sprzedawca ma możliwość „obrony” przed złożonym oświadczeniem kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może kwestionować złożone oświadczenie, powołując się na nieistotność wady rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 560 § 4 k.c. kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Ocena istotności wady niejednokrotnie budzi problemy na gruncie praktycznym i jest najczęściej dokonywana przez sąd. Oświadczenie nie będzie skuteczne jeżeli sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od was lub wadę usunie (art. 560 § 1 k.c.). W tym jednak miejscu zaznaczyć należy, że sprzedawca nie będzie mógł uchylić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz była już naprawiana lub wymieniana, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Może Pan zatem np. zlożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zwrócić przedmiot i żądać zwrotu pieniędzy.

Odpowiedź nr 2 z dnia 16 stycznia 2024 09:05 Zmodyfikowano dnia: 16 stycznia 2024 09:05 Obejrzało: 60 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.