przymusowe leczenie dla ojca alkoholika

Pytanie z dnia 26 grudnia 2018

Mój ojciec jest uzależniony od alkoholu i to w bardzo wysokim stopniu, został zwolniony z pracy za alkohol, ostatnim czasem trafił do szpitala na odtruwanie, cztery razy miał pęknięte wrzody od picia.
Ma rownież jakieś zaburzenia psychiczne, bardzo dziwnie się zachowuje.
Jest w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym.
Razem z mamą i bratem się wyprowadziliśmy z domu.
Sam nie chce się leczyć.
Moje pytanie jest takie, czy mogę starać się o przymusowe leczenie dla ojca? Jak zacząć, gdzie szukać pomocy ?

Sugeruję rozważenie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten organ ma kompetencje do przeprowadzenia postępowania i skierowania kogoś na przymusowe leczenie.

Odpowiedź nr 1 z dnia 27 grudnia 2018 14:34:48 Zmodyfikowano dnia: 27 grudnia 2018 14:34:48 Obejrzało: 56 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Sz.Pani ( Panie ) Pierwszym krokiem jest zbadanie, czy zachodzi fakt uzależnienia od alkoholu. W tym celu gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje daną osobę na specjalistyczne badanie. Biegły po wykonaniu badania sporządza opinię, w której stwierdza czy występuje uzależnienie od alkoholu i ewentualnie wskazuje rodzaj zakładu leczniczego. Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone. W przypadku braku opinii, sąd zarządza poddanie się osoby, której dotyczy postępowanie odpowiednim badaniom. Sąd może zarządzić oddanie osoby, której dotyczy wniosek pod obserwację w zakładzie leczniczym. Ma to miejsce wówczas, gdy uzna to za niezbędne, biorąc pod uwagę opinię biegłego. Przed wydaniem postanowienia o skierowaniu na obserwację, sąd wysłuchuje osobę, której to postanowienie ma dotyczyć. Czas pozostawania pod obserwacją nie może być dłuższy niż dwa tygodnie. Jedynie w wypadkach wyjątkowych, gdy wnioskuje o to zakład, sąd może przedłużyć obserwację do sześciu tygodni. Orzeczenie sądu o przymusowym leczeniu Sąd może wydać orzeczenie zobowiązujące do poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu po przeprowadzeniu rozprawy. Odbywa się ona w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Osoba uzależniona musi stawić się na rozprawę. W przeciwnym razie sąd może zarządzić jej przymusowe doprowadzenie przez Policję. W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu sąd wzywa do dobrowolnego stawienia się w określonym zakładzie lecznictwa odwykowego. W razie niezastosowania się do wezwania sąd zarządza przymusowe doprowadzenie przez funkcjonariusza Policji. Czas trwania przymusowej terapii zależy od konkretnego przypadku. Nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata licząc od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Ponowne orzeczenie o przymusowym leczeniu wobec tej samej osoby nie może nastąpić wcześniej jak po upływie 3 miesięcy od ustania poprzedniego leczenia. Na czas trwania terapii o sąd może ustanowić kuratora. Osoba, wobec której sąd orzekł o przymusowym leczeniu odwykowym nie ponosi opłat z terapię. Gdybyście Państwo potrzebowali prawnika do przeprowadzenia tej sprawy - służę pomocą. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 2 z dnia 27 grudnia 2018 15:33:36 Zmodyfikowano dnia: 27 grudnia 2018 15:33:36 Obejrzało: 56 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.