Pomówienie i szykany na portalu społecznościowym.

Pytanie z dnia 30 września

Dzień dobry czy jest jakiś paragraf na obrażanie na portalach społecznościowych i wyzywanie od różnych w wiadomosciach i opisywanie danej osoby

Dzień dobry, tak jak najbardziej. W tego rodzaju sytuacjach można wystąpić przeciwko osobie, która nas zniesławia, zarówno z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, jak i prywatnym aktem oskarżenia w sprawie karnej. Z poważaniem r.pr. Michał Mikołajczak, tel.: 692 326 880, e-mail: michal.mikolajczak@mm-kancelaria.com, www.mm-kancelaria.com

Odpowiedź nr 1 z dnia 3 października 2022 11:27 Zmodyfikowano dnia: 3 października 2022 11:27 Obejrzało: 42 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Sz.P Tak - jest to art 216 kk : Art. 216 kodeksu karnego § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Może Pan(i) wnieść prywatny akt oskarżenia przeciwko sprawcy. Mogę zająć się całą sprawą z poważaniem : adw Janusz Sawicki janusz.sawicki@adwokatura.pl

Odpowiedź nr 2 z dnia 3 października 2022 11:30 Zmodyfikowano dnia: 3 października 2022 11:30 Obejrzało: 42 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.