Odszkodowanie za nieodbyty lot od linii lotniczych.

Pytanie z dnia 08 stycznia

Opóźniony/odwołany lot
1.Linie lotnicze Enter Air powinny wypłacić mi odszkodowanie w kwocie 400 Euro, ale markują kwotę odszkodowania, najpierw była propozycją ugody 200 Euro, później odpowiednio 250, 300, 320 Euro. Na co mogę powołać się, aby linie lotnicze wypłaciły pełną kwotę odszkodowania. 2. Czy zawarcie ugody oznacza, że linie lotnicze muszą przelać kwotę ugody na wskazane konto bankowe?

Proszę się powołać na art. 7 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Linie lotnicze i bez ugody mają obowiązek zapłacić odszkodowanie. Ugoda ułatwia ewentualne późniejsze dochodzenie odszkodowania gdyby linie lotnicze nie wywiązały się z ugody.

Odpowiedź nr 1 z dnia 9 stycznia 2024 12:16 Zmodyfikowano dnia: 9 stycznia 2024 12:16 Obejrzało: 76 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Zawarcie ugody będzie oznaczało, że zgadza się Pan / Pani zgadza się na niższą kwotę niż wynikającą z rozporządzenia. Jeśli roszczenie jest zasadne, a linia lotnicza nie chce wypłacić odszkodowania to sugerowałbym złożenie pozwu o zapłatę.

Odpowiedź nr 2 z dnia 9 stycznia 2024 12:47 Zmodyfikowano dnia: 9 stycznia 2024 12:47 Obejrzało: 76 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.