Odpowiedzialność developera.

Pytanie z dnia 14 stycznia

Po 10 latach mieszkania w mieszkaniu kupionym od developera 2013 roku, na rynku pierwotnym, odpadł mi tynk z sufitu w jednym z pomieszczeń.
Po sprawdzeniu pozostałych pomieszczeń okazało się że również tynk odchodzi (jeszcze nie widać ale już słychać gdy opukuję tynk na suficie że jest pusto).
Sufit nie został zagruntowany przed położeniem tynku na suficie z filigranu.
Teraz należy całość skłuć i położy nowy tynk .
Na czas prac muszę przenieść się do innego mieszkania.
Czy developer ponosi za to odpowiedzialność po takim czasie ?
Co powinien zrobić developer w tej sprawie

W przypadku nieruchomości, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Możliwe jest jednak dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów ogólnych o odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 471 i n. Kodeksu cywilnego). Dochodzenie roszczeń na tej podstawie wymaga wykazania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wysokości szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a poniesioną szkodą. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Oba sposoby dochodzenia roszczeń w Pana sytuacji wskazują na przedawnienie roszczeń.

Odpowiedź nr 1 z dnia 16 stycznia 2024 08:58 Zmodyfikowano dnia: 16 stycznia 2024 08:58 Obejrzało: 90 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Zapraszam, chętnie pomogę, tel. 604183261

Odpowiedź nr 2 z dnia 17 stycznia 2024 09:52 Zmodyfikowano dnia: 17 stycznia 2024 09:52 Obejrzało: 81 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.