Radca prawny Piotr Stosio, Warszawa
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Piotr StosioRadca prawny
(Od 2018)

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Stosio
Odpowiada w ciągu 24 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 145/149 lok. 95, 01-424 Warszawa

Od wielu lat zajmuję się prowadzeniem postępowań sądowych, w tym przede wszystkim odszkodowawczych. Uważam, że od początku procesu dobrze dobrana taktyka procesowa ułatwia wiele. Wykonywany zawód radcy prawnego to nie tylko praca, ale też pasja. Prowadzę sprawy sądowe na obszarze całego kraju. Zapraszam do kontaktu. Prowadzę trzy blogi prawnicze: O odszkodowaniach: zadoscuczynienie.com O roszczeniach przeciwko deweloperom: odszkodowanieoddewelopera.pl O zachowkach: sprawaozachowek.pl A poza tym w Kancelarii współprowadzę serwis prawodlafirmy.pl przeznaczony dla młodych przedsiębiorców. Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe

KORONAWIRUS (COVID-19)

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Rekomendacje: Adrianna Kijuk Usługi Edukacyjne
Inne uwagi: Dobra komunikacja, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, nastawienie na sukces

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 231 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
120,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 18:00

Sprawy przeprowadzone

 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (27)
  • Kilkaset spraw sądowym dotyczących wypadków drogowych (wypadków komunikacyjnych). Sprawy o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie. Przeróżne wypadki drogowe, reprezentacja kierowców, motocyklistów, pasażerów, przechodniów i innych uczestników ruchu drogowego.
  • Wypadek w pracy. Kilkadziesiąt przeprowadzonych spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę przeciwko pracodawcom i ich ubezpieczycielom. Reprezentacja poszkodowanych, jak i ubezpieczycieli w procesach sądowych. W tym upadki z drabiny, wypadki na budowie, przewrócenia na terenie zakładu pracy. Sprawy o różnym stanie faktycznym.
  • Wypadek w gospodarstwie rolnym i wypadek w rolnictwie. Kilkadziesiąt przeprowadzonych podobnych spraw o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę, utracone dochody, koszty leczenie i wiele innych roszczeń. Dotyczyły między innymi upadku z drabiny, urazów doznanych przez cięcia piłą, czy upadku na wężu ogrodowym, a także pogryzieniu przez psa znajdującego się w gospodarstwie rolnym.
  • Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek na trampolinie. Poszkodowany doznał urazu głowy wskutek przesuniętego materaca w Parku Trampolin, a także innych ogólnych potłuczeń ciała.
  • Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w szkole, a także za pobicie w szkole. Reprezentacja poszkodowanego ucznia, który doznał bardzo poważnych obrażeń ciała.
  • Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na nartach wskutek nieprawidłowo przygotowanego stoku narciarskiego przez przedsiębiorstwo zarządzające stokiem.
  • Sprawa o odszkodowanie za wypadek na rozlanej wodzie w supermarkecie.
  • Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na lotnisku na rozlanej i zamarzniętej wodzie. Poszkodowana doznała w wyniku zdarzenia złamania nogi. Postępowanie dotyczyło odpowiedzialności podmiotu zarządzającego lotniskiem, a także agenta hantlingowego.
  • Sprawa o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie za upadek na rozlanej wodzie w markecie w galerii handlowej. Przyczyną była śliska nawierzchnia w sklepie. Sprawa przeciwko firmie sprzątającej, a także zarządcy Galerii Handlowej.
  • Sprawa o odszkodowanie za udar doznany w pracy. Wypadek przy pracy. Wygrana sprawa z ZUS, a następnie proces przeciwko PZU z polisy prywatnej. Kilkudziesięcioprocentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej.
  • Sprawa o uchylenie renty odszkodowawczej górnika. Reprezentacja pozwanego przez kopalnię górnika, a także pozew wzajemny wniesiony o podwyższenie renty. Chodziło o rentę wyrównawczą z tytułu utraconych dochodów po wypadku sprzed kilkunastu lat.
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w autobusie. Poszkodowana upadła i złamała rękę wskutek nagłego hamowania przez kierowcę autobusu. Uzyskane także utracone dochody. Sprawa o rentę wyrównawczą i z tytułu zwiększonych potrzeb w trakcie.
  • Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej po wypadku drogowym
  • Sprawa o zadośćuczynienie przeciwko stadninie i jej ubezpieczycielowi za upadek z konia.
  • Sprawa o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie za wypadek w tramwaju.
  • Sprawa o zadośćuczynienie za błąd stomatologiczny. Poszkodowana otrzymała już kilkanaście tysięcy złotych od ubezpieczyciela dentysty za błąd medyczny w postaci nieprawidłowego usunięcia dwóch stałych zębów. Obecnie toczy się proces sądowy w sprawie.
  • Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za upadek na nierównym chodniku.
  • Sprawa o zadośćuczynienie za poparzenie.
  • Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek na hulajnodze. Przyczyną upadku poszkodowanej była wyrwa w chodniku.
  • Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece.
  • Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek na torze gokartowym.
  • Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek komunikacyjny sprzed 19 lat.
  • Sprawa o odszkodowanie za wypadek i potrącenie pieszej na pasach.
  • Sprawa o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu wskutek uderzenia w dziku, brak znaku ostrzegawczego.
  • Sprawa o odszkodowanie za upadek z drabiny w gospodarstwie rolnym
  • Sprawa o odszkodowanie za upadek na rozsypanych winogronach w supermarkecie.
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienia za wypadek na basenie, wypadek na zjeżdżalni basenowej.
 • Majątek (15)
  • Postępowanie sądowe dotyczące odszkodowania za naprawę pojazdu, wielokrotne wygrane z ubezpieczycielami w sprawach dotyczących odszkodowania po wypadku, w tym wiele korzystnych ugód dla poszkodowanych zawartych w tym zakresie.
  • Upadłość konsumencka, wiele postępowań przeprowadzonych w celu ogłoszenia upadłości konsumenckich na terenie całego kraju. Reprezentacja dłużników w sprawach upadłościowych.
  • Postępowanie przedsądowe dotyczące rękojmi za ukryte wady sprzedanego samochodu. Sprawa zakończyła się korzystną ugodą.
  • Postępowanie o odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego. Sprawa przeciwko ubezpieczycielowi. Reprezentacja spółki, która musiała wynająć dodatkowy pojazdu wskutek uszkodzenia w wyniku wypadku.
  • Pozew o zapłatę z faktury VAT w postępowaniu upominawczym o wydanie nakazu zapłaty. Reprezentacja powoda w sprawie dochodzącego zapłaty za wykonaną usługi. Sprawa dotyczyła rynku usług programowania, powód jest programistą.
  • Reprezentacja pozwanej i wygranie sprawy z dużą spółką energetyczną o zapłatę za sprzedaż energii elektrycznej. Sprawa zakończyła się wygraną w całości dla mojej Klientki, która jako pozwana nie musiała zapłacić za energię, zasądzono na jej rzecz także koszty procesu.
  • Sporządzenie pozwu sądowego i reprezentacja w obu instancjach sądowych w sprawie o zwrot pożyczki od najbliższego członka rodziny. Wygrana w całości, w wysokości 15 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
  • Reprezentacja hazardzistów w procesach dotyczących upadłości konsumenckiej. Reprezentacja w sprawach prowadzonych na terenie całego kraju.
  • Sprawa o stwierdzenie nieważności uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej, naruszającej rażąco prawa jednego z jej członków poprzez niesprawiedliwe ustalenia opłat.
  • Sprawa o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Sprawa o odszkodowanie i zapłatę za źle wykonaną usługę stolarską, pozew przeciwko stolarzowi
  • Skarga na czynności komornika
  • Reprezentacja w sprawie o regres ubezpieczeniowy
  • Wygrana sprawa o zapłatę za regres ubezpieczyciela, reprezentacja sprawcy
  • Sprawa z weksla
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (14)
  • Sporządzenie wielu umów spółek prawa handlowego, w tym umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej
  • Regulamin sklepu internetowego, sporządzenie i stworzenie wielu regulaminów sklepów internetowych uwzględniających kluczowe kwestie wynikające z przepisów prawa, w tym z ustawy o prawach konsumenta.
  • Sporządzenie i analiza umowy najmu lokalu, także w kontekście ewentualnych przyszłych roszczeń, zabezpieczenie sytuacji prawnej wynajmującego lokal.
  • Umowa o świadczenie usług opiekuńczych dla żłobka i przedszkola zabezpieczająca interesy przedsiębiorcy, ale z uwzględnieniem niewpisania klauzul umownych, które mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone
  • Stworzenie umowy o zakazie konkurencji
  • Umowa lojalnościowa
  • Stworzenie skomplikowanej umowy biznesowej
  • Sprawdzenie umowy deweloperskiej
  • Sprawdzenie umowy rezerwacyjnej
  • Sprawdzenie umowy o współpracy
  • Sprawdzenie umowy o zakazie konkurencji
  • Sprawdzenie umowy o roboty budowlane
  • Sporządzenie umowy najmu
  • Sprawdzenie umowy najmu
 • Nieruchomości (13)
  • Sprawy sądowe o odszkodowanie od dewelopera. Proces dotyczył rękojmi za wady budowy i uszkodzeń w zakupionym mieszkaniu.
  • Analiza umowy deweloperskiej przed jej zawarciem przez przyszłego nabywcę lokalu. Zazwyczaj tego typu analizy doprowadzają do wykrycia klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich.
  • Wygrana sprawa o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Reprezentacja właściciela lokalu. Sprawa dotyczyła eksmisji byłych najemców lokalu, którzy nie chcieli wyprowadzić się dobrowolnie z lokalu, a także nie płacili za najem.
  • Sprawy o odszkodowanie przeciwko gminie za niedostarczenie lokalu socjalnego, wskutek czego właściciel lokalu utracił środki w związku z brakiem możliwości wynajęcia lokalu.
  • Umowa rezerwacyjna z deweloperem i zwrot opłaty rezerwacyjnej. Sprawa na etapie przedsądowym i sądowym z Deweloperem o zwrot opłaty rezerwacyjnej, której Deweloper nie chciał zwrócić.
  • Sprawa o odszkodowanie za opóźnienie wydania lokalu mieszkalnego od Dewelopera. W skład roszczenia wchodziła strata związana z kilkoma miesiącami, podczas których właściciel lokalu nie mógł go wynajmować.
  • Spór sądowy dotyczący zwrotu kaucji po zakończeniu umowy najmu
  • Spór sądowy dotyczący uszkodzenia lokalu mieszkalnego. Reprezentacja byłego najemcy.
  • Proces sądowy o zastępcze oświadczenie woli przeciwko Deweloperowi, który nie chciał przenieść prawa własności lokalu na konsumenta.
  • Sprawa o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
  • Roszczenia o zwrot podwójnego zadatku po wycofaniu się z umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. Odszkodowanie od dewelopera.
  • Prowadzenie sporu sądowego w oparciu o roszczenia związane z umową najmu, zaległy czynsz
  • Reprezentacja właściciela lokalu po zakończeniu umowy najmu
 • Sprawy ubezpieczeniowe (11)
  • Wiele postępowanie dotyczących tzw. polisolokat (opłat likwidacyjnych), wygranych po stronie ubezpieczonego. W tym sprawy sprzed kilku lat. Reprezentacja konsumenta na etapie postępowania sądowego w obu instancjach.
  • Wiele wygranych spraw przeciwko ubezpieczycielom o odszkodowanie za naprawę pojazdu i utratę wartości handlowej pojazdu. Kilkaset przeprowadzonych postępowań sądowych w tym zakresie. Reprezentacja poszkodowanych w sprawie.
  • Sprawa o odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego po wypadku w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Sprawa zakończyła się wygraną przeciwko ubezpieczycielowi.
  • Sprawa sądowa o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przeciwko ZUS. Chodziło o udar w trakcie wykonywania obowiązków. ZUS odmówił wypłaty odszkodowania, zostało wniesione odwołanie w sprawie. Efekt - wygrana i przyznanie ok. 30 000 zł dla poszkodowanej.
  • Wygrana sprawa przeciwko ZUS, który zakwestionował ubezpieczonej prawo do zasiłku macierzyńskiego. Chodziło o kobietę, która była prezesem spółki, z którą jednocześnie miała podpisaną umowę o pracę. Postępowanie doprowadziło do wykazania, że ubezpieczona świadczyła pracę na rzecz spółki.
  • Sprawa sądowa przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie od decyzji zespołu do Sądu. Reprezentacja ubezpieczonego w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Wygrana w sprawie i ustalenie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Postępowanie sądowe przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie za uszkodzonego budynki rolne w gospodarstwie rolnym w czasie wichury i deszczu. Sprawa dotyczyła zaniżonego odszkodowania z ubezpieczenia budynków rolnych
  • Sprawa o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi związana z uszkodzeniem płotu przez pojazd z nieznanym obowiązkowym ubezpieczeniem OC pojazdu. Reprezentacja poszkodowanego z uszkodzonym płotem
  • Sprawa dotycząca kapitału początkowego. Pominięte przez ZUS lata pracy.
  • Reprezentacja sprawców wypadków w sprawach regresowych z powództwa ubezpieczycieli. Prowadzę wiele podobnych spraw.
  • Błędne ustalenie kapitału początkowego, kolejna reprezentacja
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (10)
  • Rejestracja fundacji, założenie fundacji. Obsługa prawna od napisania statutu poprzez wszystkie czynności rejestracyjne przed Krajowym Rejestrem Sądowym, a także przygotowanie wszelkiej potrzebnej dokumentacji w sprawie.
  • Rejestracja spółek, rejestracja spółki z o.o., rejestracja spółki komandytowej, rejestracja spółki jawnej.
  • Rejestracja stowarzyszenia, założenie stowarzyszenia. Obsługa prawna od przygotowania i sporządzenia statutu stowarzyszenia poprzez wszystkie czynności rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Obsługa prawna żłobka i przedszkola. Analiza i tworzenie umów dla spółki prowadzącej żłobek i przedszkole. Windykacja dłużników, reprezentacja w sporach sądowych. Bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności gospodarczej.
  • Obsługa prawna fundacji we wszystkich aspektach jej działalności, w tym bieżące doradztwo prawne, reprezentacja przed KRS, reprezentacja przed sądami i osobami trzecie. Obsługa prawna fundacji w formie ryczałtu.
  • Likwidacja spółki cywilnej, wcześniej także zmiany wspólników w spółce cywilnej, przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej zmian w spółce, wyjście starego wspólnika i wejście nowego wspólnika do spółki cywilnej.
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przed jej założeniem.
  • Doradztwo prawne w sporze z byłym księgowym, który nie chciał zwrócić dokumentacji księgowej. Odszkodowanie od księgowego za błędy rachunkowe.
  • Reprezentacja Fundacji w negocjacjach
  • Obsługa prawna dużej firmy budowlanej w procesach sądowych
 • Praca (10)
  • Wygrane sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy zarówno przed ZUS, jak i w sporze z pracodawcą i jego ubezpieczycielem.
  • Wygrane sprawy o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za udar po wypadku w pracy, postępowanie sądowego doprowadziło do uznania, że zdarzenie i doznany udar stanowią wypadek przy pracy, wbrew dotychczasowemu stanowisku ZUS.
  • Sprawa o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę
  • Sprawa o zapłatę zaległego ekwiwalentu za urlop
  • Odwołanie od wypowiedzenia umowy na okres próbny
  • Odwołanie od wypowiedzenia umowy na czas określony
  • Odwołanie od wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
  • Reprezentacja około 30 pracowników w sprawie zaległego wynagrodzenia za pracę
  • Zawarcie ugody w sprawie pracowniczej, zmiana podstawy wypowiedzenia plus zapłacone odszkodowanie
  • Ustalenie świadczenia pracy
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (8)
  • Zakładanie spółek
  • Formularz do KRS
  • Likwidacja spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników, przeprowadzenie i przygotowanie pełnej procedury przed Krajowym Rejestrem Sądowym, reprezentacja spółki.
  • Założenie spółki z o.o., a w zasadzie wielu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym, wcześniej stworzenie umowy spółki z o.o., a także przygotowanie pełnej dokumentacji, w tym oczywiście formularzy do KRS
  • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzenie pełnej procedury w sprawie, w tym pomoc likwidatorom i reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym
  • Założenie spółki jawnej, wypełnienie formularzy do KRS. Stworzenie skomplikowanej umowy spółki jawnej, gwarantującej ochronę praw wszystkich wspólników.
  • Dochodzenie roszczeń za naruszenie dóbr osobistych. Wezwanie do zapłaty naruszającego, a także wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych spółki.
  • Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz ze skomplikowaną umową spółki z o.o., a także dodatkową umową biznesową, określającą oczekiwania i żądania wspólników, reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym w celu rejestracji spółki.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (6)
  • Sprawa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego dla ojca, który przeszedł na emeryturę i nie jest już w stanie płacić alimentów dla syna, który ukończył studia wyższe i podjął dobrze płatną pracę.
  • Sprawa o alimenty dla studentki. Udało się uzyskać ok. 1 200 zł miesięcznie, w tym w toku procesu uzyskać zabezpieczenie alimentów.
  • Sprawa o podwyższenie alimentów dla studenta
  • Sprawa o podwyższenie alimentów dla licealisty
  • Ugoda w sprawie o alimenty zgodna z oczekiwaniami Klienta
  • Doradztwo i porady prawne w sprawie o alimenty
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (4)
  • Wielokrotna reprezentacja pozwanego w sprawie przeciwko firmie windykacyjnej. Chodziło o przedawnione roszczenia firm windykacyjnych, które na podstawie cesji dochodzonych roszczeń o zapłatę od poszkodowanych.
  • Sprawa o zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu. Spór sądowy z bankiem, który dobrowolnie nie chciał konsumentowi zwrócić nadpłaconej prowizji.
  • Sprawa o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w postaci nadmiernej i niesłusznej windykacji, reprezentacja poszkodowanego
  • Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej w wyniku błędu medycznego polegającego na niewłaściwej diagnostyce, a także wielokrotnemu odsyłaniu pacjenta z SOR
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (3)
  • Wygrana sprawa o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę (zwolnienie z pracy). Reprezentacja pracownika w procesie sądowym, w tym oczywiście udział w rozprawach
  • Reprezentacja pracownika w sprawie sądowej o zaległe wynagrodzenie za pracę. Doprowadzenie do wydania nakazu zapłaty przez Sąd w sprawie, który następnie doprowadził do odzyskania niewypłaconego wynagrodzenia mojemu Klientowi. Sprawa zakończyła się po ok. 4 miesiącach
  • Sprawa o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Spadki i testamenty (3)
  • Sprawa o zachowek dla pominiętej w testamencie córki. Proces sądowy przeciwko dwóm spadkobiercom.
  • Sprawa sądowa o stwierdzenie nabycia spadku. Dziedziczenie ustawowe.
  • Sprawa o ustalenie nieważności testamentu zapisanego notarialnie tuż przed śmiercią spadkodawcy na rzecz osób trzecich.
 • Własność intelektualna (2)
  • Sprawa o naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy, wezwanie do zapłaty, a także wezwanie do zaniechania naruszeń poprzez usunięcie komentarzy z portalu Facebook na jednej z grup tematycznych. Sprawa zakończona sukcesem, naruszający przeprosił publicznie za swoje wpisy.
  • Stworzenie umowy lojalnościowej

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Sprawy bankowe
 • KORONAWIRUS (COVID-19)
 • Inne
 • KORONAWIRUS (COVID-19)

Publikacje zobacz wszystkie

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie budowy

Deweloperzy różnie tłumaczą problemy z terminowością z wydaniem lokalu mieszkalnego. Między innymi powołują się na niekorzystne warunki pogodowe. Nabywca lokalu powinien pamiętać o możliwości wystąpienia z roszczeniami przeciwko de…

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Każdego roku w gospodarstwach rolnych dochodzi do tysięcy wypadków. Po naprawdę wielu z nich poszkodowany może uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym. Każdy bowiem rolnik powinien posiadać obowią…

Odszkodowanie za zarażenie koronawirusem

W całej Polsce jest już przeszło 15 tysięcy osób zarażonych koronawirusem. Około 800 z nich zmarło. W tekście przedstawię, kiedy możliwe do uzyskania jest odszkodowanie za zarażenie koronawirusem, w jaki sposób uzyskać …

Odszkodowanie za wypadek w supermarkecie

W ostatnim okresie zacząłem prowadzić kilka spraw związanych z upadkami w sklepach. Wszystkie mają podobny stan faktyczny, każda z nich zakończyła się mniej lub bardziej poważnym urazem poszkodowanego. Zapraszam do przeczytania tek…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Konkretna osoba znająca się na branży, udziela odpowiednich porad i wskazówek.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam z całego serca

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziękuję za odpowiedź, krótko i na temat. Polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybką i szczegółowa odpowiedz

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo rzeczowy, cierpliwy i miły.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 2095)