Mandat karny za przejechanie na czerwonym świetle.

Pytanie z dnia 17 stycznia

Dostałem mandat za jazdę na czerwonym świetle. Czy gdybym opłacił mandat, a nie mam prawa jazdy do czy darowaliby mi to czy bym miał sprawę ?

Nie darowaliby Panu sprawy. Są to 2 różne wykroczenia. Art. 94. [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Art. 92. KW Niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 stycznia 2024 20:23 Zmodyfikowano dnia: 18 stycznia 2024 20:23 Obejrzało: 127 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.