Jaki kod PKD w CEIDG.

Pytanie z dnia 21 lutego

Dzień dobry,
jestem dziennikarką, prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową. Nie jestem vatowcem. Przygotowuję artykuły i programy podróżnicze. Ostatnio zaproponowano mi płatne prelekcje podróżnicze w domach kultury i szkołach. Chciałabym wiedzieć jaki kod pkd dopisać mam w CEIDG.

Moje kody:
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
58.11.Z - Wydawanie książek
58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
63.12.Z - Działalność portali internetowych
63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

Dzień dobry. Tego typu działalność jest objęta kodem PKD 85.59.B. (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). W zależności od sytuacji może też wypełniać warunki dla innych kodów . Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 lutego 2024 16:16 Zmodyfikowano dnia: 22 lutego 2024 16:16 Obejrzało: 37 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.