Czy zasądzone prace społeczne w Polsce można wykonać w Irlandii.

Pytanie z dnia 06 stycznia

Witam . Kara prac społecznych 400 g.w Polsce a mieszkam na stale w Irlandii, czy jest możliwość przeniesienia godzin do Irlandii ?

Sz.Panie Istnieje taka mozliwość w oparciu o art 611 u kodeksu postępowania karnego. Wykonanie kary ograniczenia wolności za granicą będzie możliwe przy spełnieniu następujących wymogów: obywatel polski lub cudzoziemiec został prawomocnie skazany przez sąd polski, w wyroku wymierzona została kara ograniczenia wolności w formie prac społecznych (lub inna rodzajowo kara, wymieniona w przepisie) dodatkowo wyrok nakłada na skazanego obowiązki takie jak przykładowo: zakaz prowadzenia określonej działalności, obowiązek naprawienia szkody lub nawiązki, wykonanie ciążącego na skazanym obowiązku alimentacyjnego, poddanie się terapii uzależnień (dokładnie wymienione w art. 39 pkt 2-2d , art. 46 § 1 lub 2 , art. 67 § 2 , art. 72 § 1 pkt 1, 3-7a i 8 lub art. 72 § 2 Kodeksu karnego) lub oddaje skazanego pod dozór kuratora lub instytucji publicznej, państwo, w którym ma zostać wykonana kara ograniczenia wolności jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (tzw. „państwo wykonania orzeczenia”), w państwie, w którym ma zostać wykonana kara ograniczenia wolności, skazany posiada legalne stałe miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa w tym państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić. Uwaga: wykonanie kary w państwie innym niż to, w którym skazany posiada legalne miejsce pobytu jest możliwe, ale wymagana jest tu dodatkowo zgoda właściwego sądu lub innego organu tego państwa, Jeśli Pan sobie tego życzy mogę zająć się całą sprawą. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 1 z dnia 8 stycznia 2024 13:01 Zmodyfikowano dnia: 8 stycznia 2024 13:01 Obejrzało: 53 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.