Czy komornik może zająć stypendium socjalne?

Pytanie z dnia 16 listopada

Czy komornik moze zajac stypedium socjalne

Dzień dobry, jeżeli jest to stypendium przyznawane przez Skarb Państwa, to powinno podlegać zwolnieniu od zajęcia na podstawie art. 831 § 1 pkt 2 k.p.c. (zgodnie z wymienionym przepisem, nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele <w szczególności stypendia, wsparcia>, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego). W przypadku natomiast, gdy środki z tytułu stypendium wpłynęły na rachunek bankowy zasadne byłoby powołanie się na art. 890 § 1(1) k.p.c., który wyłącza od egzekucji m.in. świadczenia z pomocy społecznej (stypendium o charakterze socjalnym należałoby traktować jako tego rodzaju właśnie pomoc). Z poważaniem r .pr. Michał Mikołajczak, tel.: 692 326 880, e-mail: michal.mikolajczak@mm-kancelaria.com, www.mm-kancelaria.com

Odpowiedź nr 1 z dnia 16 listopada 2022 15:52 Zmodyfikowano dnia: 16 listopada 2022 15:52 Obejrzało: 25 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.