Co grozi za nieodpracowanie prac społecznych w terminie.

Pytanie z dnia 23 stycznia

Dzień dobry. Jakie konsekwencje mogę ponieś, jeżeli nie zdążę wykonać prac społecznych w terminie wyznaczonym przez kuratora. Miałem zasądzone 18 miesięcy po 30 godzin, każdego miesiąca staram się jak tylko mogę, jestem osobą pracującą i nie zawsze mam możliwość opuszczenia miejsca pracy. Z moich obliczeń braknie mi kilkunastu godzin, a luty tuż tuż. Mam na utrzymaniu rodzinę. Jako jedyny pracuje.
Co robić? Proszę o radę.

Wiele zależy od kuratora. W wypadku gdy skazany nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków. Kurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele kary. Zatem nawet gdy wszystkie godziny nie zostały wykonane, a skazany się nie uchylał, a brak podjęcia pracy w pełnym wymiarze wynikało z usprawiedliwionych powodów, to nawet gdy kurator skieruje wniosek do sądu o karę zastępczą, to Sąd może uznać karę za wykonaną.

Odpowiedź nr 1 z dnia 23 stycznia 2024 20:07 Zmodyfikowano dnia: 23 stycznia 2024 20:07 Obejrzało: 119 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

rozmowa z kuratorem najpierw

Odpowiedź nr 2 z dnia 24 stycznia 2024 22:16 Zmodyfikowano dnia: 24 stycznia 2024 22:16 Obejrzało: 116 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.