Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Każdego roku w gospodarstwach rolnych dochodzi do tysięcy wypadków. Po naprawdę wielu z nich poszkodowany może uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym. Każdy bowiem rolnik powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nawet jeżeli jednak to nie posiada, to odpowiedzialność za zdarzenie ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przykładów, w jakich dochodziło do wypadków w gospodarstwach rolnych, jest wiele. Mogą być to przewrócenia o węże ogrodowe, urazy rąk wynikające z niewłaściwego posługiwania się piłą, a także wszelkie inne, np. związane z pracą maszyn rolniczych. W gospodarstwach rolnych zagrożeń jest naprawdę wiele. Dlatego też rolnicy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, aby to ubezpieczyciele płacili za szkody związane ze zdarzeniem.

Gdy już wiemy, że to do ubezpieczyciela gospodarstwa rolnego możemy zgłosić się z roszczeniami, w drugiej kolejności należy zapytać…

Kto może być poszkodowanym w wypadku w rolnictwie?

Otóż każdy. Możliwości jest bardzo wiele. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym może należeć się:

  • Osobie zamieszkałej w gospodarstwie rolnym.
  • Sąsiadowi, który pomagał jednorazowo w gospodarstwie rolnym.
  • Członkowi rodziny właściciela gospodarstwa rolnego.
  • Pracownikowi w gospodarstwie rolnym.
  • Osobie trzeciej, która brała udział w wypadku.
  • A nawet właścicielowi gospodarstwa rolnego.

Poszkodowanym może być każdy. Każdy też ma szansę na zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym. A to dlatego, że w ten sposób działa obowiązkowe ubezpieczenie OC prowadzących gospodarstwa rolne. Warto przypomnieć, że jest ono obowiązkowe. To znaczy, że każdy rolnik powinien posiadać ubezpieczenie OC. Jeżeli jednak go nie ma, odpowiedzialność wówczas ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wtedy to do niego należy zwrócić się z roszczeniami.

Jakie kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w rolnictwie?

Wysokość roszczeń tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania zależą od konkretnego przypadku. Tu jednak należy podkreślić, że zadośćuczynienie to nie to samo co odszkodowanie . Zadośćuczynienie obejmuje krzywdę, a odszkodowanie szkody majątkowe, np. wydatki na zakup lekarstw, utracone dochody i wiele innych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Piotr Stosio

Radca Prawny

---------------

Tekst pochodzi z mojego bloga zadoscuczynienie.com

---------------

www.warszawskakancelaria.com

tel. 604 183 261

biuro@warszawskakancelaria.com