Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie budowy

Deweloperzy różnie tłumaczą problemy z terminowością z wydaniem lokalu mieszkalnego. Między innymi powołują się na niekorzystne warunki pogodowe. Nabywca lokalu powinien pamiętać o możliwości wystąpienia z roszczeniami przeciwko deweloperowi za opóźnienie budowy. 

Zgodnie z przepisami tzw. “ustawy deweloperskiej” umowa deweloperska może zawierać określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej.

Od treści uzgodnień stron umowy deweloperskiej zależeć będzie, czy pewne postanowienia w niej się znajdą, czy też nie będzie o nich mowy. Gdy w umowie zastrzeżone zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji inwestycji, sytuacja jest dość prosta. Wówczas nabywca lokalu będzie mógł domagać się zapłaty kary umownej określonej w umowie. Zwykle kara umowna jest określona jako procent wartości budowanej nieruchomości.

 

Co jeśli nie ma kary umownej w umowie deweloperskiej?

Pewne uprawnienia będą przysługiwać nabywcy nawet pomimo braku kary umownej w umowie. Wówczas nabywca będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

Nabywca lokalu może domagać się zwrotu kosztów, które zostały poniesione w związku z opóźnieniem oddania inwestycji. Jakie to będą koszty?

  • Koszty wynajmu mieszkania w okresie oczekiwania na opóźniony odbiór mieszkania.
  • Koszty wydłużonego okresu opłacania odsetek od umowy kredytu i innych.
  • Utracone korzyści w postaci braku możliwości wynajęcia dotychczasowego mieszkania.
  • Utracone zadatki na rzecz ekip remontowych, które wobec zmiany terminu wydania lokalu przez dewelopera nie mogły rozpocząć robót i odstąpiły od umowy.
  • Wszystkie koszty inne wynikające z okoliczności danej sprawy poniesione wskutek opóźnienia.

 

Piotr STOSIO

---------------

Tekst pochodzi z mojego bloga odszkodowanieoddewelopera.pl

---------------

www.warszawskakancelaria.com

tel. 604 183 261