Adwokat Anna Wróbel, Łódź
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Anna WróbelAdwokat
(Od 2021)

Kancelaria adwokacka Adwokat Anna Wróbel
Odpowiada w ciągu 12 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Żeligowskiego 32/34 lok. 501, 90-643 Łódź

Myśląc w przeszłości o mojej kancelarii, chciałam, aby osoby, z którymi rozmawiam, przede wszystkim czuły się w niej bezpiecznie i uzyskały pomoc, której ode mnie oczekują. Swoje zamierzenia realizuję obecnie świadcząc kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. W swojej praktyce zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego, karnego, administracyjnego oraz sprawami o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 16 opinii

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (9)
  • rozwód
  • podwyższenie alimentów
  • o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
  • ustanowienie pieczy zastępczej
  • poszukiwanie rozwiązań zgodnych z dobrem dziecka, w tym inicjowanie skarg na działania organów oraz informowanie Rzecznika Praw Dziecka o niestandardowych ścieżkach postępowania w sprawach, gdzie naruszane są dobra małoletnich
  • opracowanie planu działania powrotu dziecka do rodziny po umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  • kontakty z dzieckiem, w tym egzekucja kontaktów, ocena szans opieki naprzemiennej
 • Majątek (6)
  • Podział majątku
  • rozdzielność majątkowa
  • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów poprzedzone dokładnym omówieniem sprawy oraz wskazaniem możliwych działań wraz z oceną ryzyka i przedstawieniem korzyści obrania danej taktyki procesowej
  • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych po stronie dłużnika i wierzyciela, w tym kwestionowanie długu, sporządzanie skarg na czynności komornika, analiza długu pod kątem przedawnienia roszczenia, rozważanie możliwości zawarcia ugody z wierzycielem
  • eksmisje z nieruchomości
  • sprawa o wywłaszczenie nieruchomości
 • Przestępstwa i wykroczenia (5)
  • sprawa karna
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego
  • uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania podejrzanego
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i reprezentacja osoby zawiadamiającej w postępowaniu
  • obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądem
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (4)
  • o sprostowanie świadectwa pracy
  • urlopy pracownicze
  • rozwiązanie stosunku pracy, w tym wypowiedzenia umów o pracę
  • "obrona" pracodawcy przed roszczeniami ze strony pracownika
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (3)
  • sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • prawo medyczne, w tym postępowania z zakresu błędu medycznego oraz postępowania o popełnienie przewinienia zawodowego lekarzy
  • postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (3)
  • likwidacja spółki
  • stała obsługa prawna
  • kompleksowa pomoc, począwszy od założenia spółki/fundacji/stowarzyszenia, w tym umowa spółki, statut, uchwały, zgłoszenia do KRS, zgłaszanie zmian w spółce, zgłaszanie sprawozdań po zakończenie trwania podmiotu i wzajemne rozliczenia wspólników etc.
 • Spadki i testamenty (3)
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • Zachowek
  • kwestionowanie testamentu
 • Inne (3)
  • Upadłość konsumencka
  • odwołania w postępowaniach administracyjnych
  • reprezentacja w sprawach dyscyplinarnych
 • Nieruchomości (3)
  • wpisy w księdze wieczystej
  • wady fizyczne i prawne nieruchomości
  • ustalenie istnienia stosunku najmu
 • Inne (2)
  • o zapłatę z tytułu: kary umownej, bezumownego korzystania, nienależycie wykonanej umowy itd.
  • powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, czyli kwestionowanie prawomocnych orzeczeń, z uwagi na okoliczności powstałe po zakończeniu postępowania
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (1)
  • prowadzenie spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • sporządzanie umów oraz opiniowanie umów
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • kwestionowanie umów pożyczek i kredytów, w tym kredytów frankowych
 • Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa lub nieprawidłowości (1)
  • postępowania w sprawach o naruszenia dóbr osobistych wraz z analizą kwoty zadośćuczynienia
 • Praca (1)
  • ustalenie stosunku pracy

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka , konkretna, fachowa i profesjonalna porada .

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziękuję za błyskawiczna pomoc polecam bardzo.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i profesjonalna odpowiedź. Gorąco polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pani precyzyjnie wyjaśnia każdy nurtujący wątek, realnie ocenia szansę wygrania, podpowiada jakie pisma zastosować.polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalna pomoc. Dziękuję.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 174)