Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Łódź wyniki wyszukiwania: znaleziono 282 oferty

Filtruj wg kryteriów

Adwokat Michał Jacek Cyrański Kancelaria Adwokacka

Gdańska 91/93 bud. B, 90-613 Łódź

pomówienie, zniewaga

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego

kradzież

odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

groźby, stalking

władza rodzicielska

miejsce zamieszkania dziecka

rozbój

Kancelaria Adwokacka Mariusz Niedziałkowski

Piotrkowska 65 lok. 29a, 90-422 Łódź

Lutomierska 2 lok. 1, 95-200 Pabianice

Obrona podejrzanego o przestępstwo znęcania się. Reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawie przestępstwa oszustwa. Dzięki pomocy kancelarii Klient uzyskał odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 7 miesięcy. Klient kancelarii został niesłusznie oskarżony o przestępstwo znęcania się nad rodziną. Dzięki pomocy Kancelarii prokurator umorzył postępowanie z uwagi na to, że przestępstwo nie zostało popełnione. Prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym I i II instancji, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności, o umorzenie/ rozłożenie grzywny na raty) - -obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia - reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, w szczególności - sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie w sprawach prywatnoskargowych - sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego, o dobrowolne poddanie się karze, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

-Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości -Postępowanie o zasiedzenie służebności -Zakwestionowanie warunków zabudowy inwestycyjnej -Sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości.

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Doradztwo w procesie rejestracji spółki z o. o., opracowanie umowy spółki z o.o. Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego. Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Opracowanie wzorów umów gospodarczych oraz opiniowanie projektów umów

o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie ● rozwód z obcokrajowcem ● o separację ● o uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego za skuteczny na terytorium RP ● o unieważnienie małżeństwa ● o alimenty na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka ● o zaspokojenie potrzeb rodziny, ● o zmianę wysokości alimentów, ● o ustalenie wygaśnięcia/uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ● o zwrot niesłusznie płaconych alimentów ● o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim ● o ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, ● o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego ● o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ● zawieszenie władzy rodzicielskiej, ● o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa ● o uznanie dziecka ● o całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie ● o podział majątku byłych małżonków ● ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku ● zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej ● zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub majątek osobisty

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Sprawy o zapłatę zachowku Sprawy o uznanie niegodnym dziedziczenia

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Garus

Łódź

Narutowicza 49 lok.5, 90-130 Łódź

  • Odpowiedzi na pytania

Witam . mam pytanie co zrobic zeby babcia dziecka ktora nie ma zadnych praw nie zabraniala kontaktu ojca z dzieckiem bo od jakiegos czasu babcia zabrania widywania sie dziecka z ojcem

1. jeśli jest orzeczenie, w którym sąd ustalił kontakty z dzieckiem (postanowienie ustalające kontakty, wyrok rozwodowy) to w przypadku braku respektowania tego postanowienia istnieje możliwość egzekwowania kontaktów z dzieckiem. Warunkiem jest, aby w orzeczeniu było precyzyjnie wskazane, kiedy miał być realizowany kontakt z dzieckiem, ponieważ dopiero wtedy możliwe będzie stwierdzenie, że w konkretnym przypadku kontakty były uniemożliwione. Jak również istnieje możliwość skorzystania z interwencji Policji w zakresie przyjazdu na miejsce i sporządzeniu notatki ze zdarzenia, która miałaby wartość dowodową, przy ewentualnym skierowaniu wniosku do sądu o zagrożeniu ukaraniu kwotą grzywny za każde utrudnienie lub uniemożliwienie kontaktu z dzieckiem. Choć to oczywiście odradzam, gdyż często zaognia sytuację, która i tak bywa napięta. Ponadto, Policja nie ma obowiązku przyjechać na takie zgłoszenie. 2. jeśli kontakty nie są w żaden sposób uregulowane prawnie to należy to zrobić, właśnie po to, żeby uchronić się przed sytuacjami, w których dochodzi do utrudniania lub uniemożliwiania kontaktów. Oczywiście jak we wszystkich sprawach rodzinnych należy starać się załatwić sprawę jak najbardziej polubownie ze względu na dobro dziecka. pozdrawiam serdecznie radca prawny Anna Garus

Witam, od ponad roku regularnie płacę alimenty, jednak mam też zaległy dług alimentacyjny. Od stycznia bieżącego roku jestem zatrudniony na umowę o pracę na najniższą krajową i dopiero teraz mój pracodawca dostał pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia w wysokości aż 60% wynagrodzenia. Pytanie brzmi, czy jest jakakolwiek możliwość, aby wynagrodzenie nie było zajęte i aby np spłacać ten dług alimentacyjny chociaż po 200-300 zł byle by tylko wypłata była odblokowana? Ponieważ jest to dość duża kwota a chce regularnie opłacać alimenty plus z czegoś trzeba się utrzymać. Proszę o szybką poradę czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji.

Dzień dobry, w przypadku egzekucji alimentów zajęcie dotyczy również minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę. Komornik jest związany wnioskiem egzekucyjnym, który skierował do niego wierzyciel, czyli najprawdopodobniej uprawniony do alimentów (dziecko), reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (matkę), w związku z czym najlepiej byłoby ustalić z wierzycielem, że będzie Pan regularnie płacił alimenty bezpośrednio matce dziecka bez pośrednictwa komornika, i żeby wierzyciel złożył wniosek do komornika o umorzenie egzekucji. Jeśli pomiędzy Panem a matką dziecka występuje konflikt i nie zgodzi się na złożenie wniosku, to istnieje jeszcze możliwość złożenia takiego wniosku przez Pana, ale tylko co do alimentów przyszłych. Tutaj jednak konieczne jest spełnienie dwóch warunków: 1. zapłata dotychczasowych alimentów; 2. złożenie na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Ponadto, komornik ma obowiązek wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeśli dłużnik przedstawi komornikowi niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że wierzyciel udzielił mu zwłoki. z wyrazami szacunku radca prawny Anna Garus

Igor Klimkowski

Kościuszki 93 lok. 6, 90-436 Łódź

Kościuszki 93 lok. 6, 90-436 Łódź

Odpowiada w ciągu 10 godzin

ALIMENTY (na dzieci, małżonka, rodziców, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów)

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

SEPARACJA

SPRAWY O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI MAŁŻONKA ZA ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ DRUGIEGO MAŁŻONKA

DEMORALIZACJA

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA

BADANIE HIPOTECZNE

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, OTWIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ REJESTROWYCH

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Reterska-Trzaskowska

Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

Dział spadku

Rozliczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Postępowania w sprawie wyjawienia majątku dłużnika

Podwyższenie renty z tytułu niezdolności do pracy

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Mobbing

Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Stwierdzenie nieważności testamentu.

Postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości

Postępowania w sprawie służebności przesyłu

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Godlewska-Chorąziak

Turoszowska 8/37, 91-025 Łódź

Piotrków Trybunalski

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Sprawa o rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Sprawa o separację

Sprawy o rozliczenie wydatków/nakładów z majątku osobistego na majątek wspólnego, z majątku wspólnego na majątek osobisty, z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków

Sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Dyskryminacja

Sprawy z zakresu opracowywania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania

Sprawa o zadośćuczynienia z śmierć osoby najbliższej

Rozwiązanie umowy o pracę

Sprawa i uchylenie obowiązku alimenatacyjnego

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Katarzyna Klemba Kancelaria Radcy Prawnego

Wróblewskiego 18 Piętro 10, 90-364 Łódź

odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę

obowiązek alimentacyjny

dopuszczenie małżonka do korzystania z mieszkania do którego prawo przysługuje jednemu małzonkowi

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

zakwestionowanie decyzji odmawiającej przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

emerytury

rozstrzygniecie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

separacja

władza rodzicielska - powierzenie obojgu rodzicom, jednemu z ograniczeniem praw drugiego, odebranie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie jej

ustalenie kontaktów z dzieckiem

Anna Uznańska Adwokat

(Od 2015)
Podziękowań 17
Opinii 80
Odpowiedzi na pytania 480

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Uznańska

al. Mickiewicza 15a, lok.3.2., 90-443 Łódź

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy.

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja.

Reprezentacja w trakcie negocjacji, na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wygrana w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wygrana z ZUS o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego.

Wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka.

Powództwo o zapłatę za nadgodziny.

Rozwód bez orzekania o winie.

Opiniowanie umów, sporządzanie projektów umów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Oniszczuk-Popek

Al. Piłsudskiego 133d lok. 423, 92-318 Łódź

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

dział majątku małżeńskiego.

dział majątku spadkowego,

zniesienie współwłasności,

rozgraniczenie nieruchomości gruntowych,

własnościowe lub spółdzielcze prawo do lokalu,

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,

regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym gospodarstwa rolnego,

uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,

regulacja zasad korzystania z nieruchomości wspólnej,

Wróć na górę