Zatarcie skazania a kolejny wyrok

poprzednich wpisach  pokazałem Ci, że skazanie nie musi się za Tobą ciągnąć w nieskończoność. Zatarcie skazania może nastąpić na  Twój wniosek . Wzór wniosku o zatarcie skazania znajdziesz  tutaj . Zatarcie skazania może nastąpić także na mocy  aktu łaski Prezydenta RP . Najczęściej jednak  zatarcie skazania następuje  z mocy prawa .

Co w przypadku gdy już po odbyciu kary zostaniesz skazany za kolejne przestępstwo? Kiedy nastąpi zatarcie pierwszego skazania?

Jeżeli popełnisz po rozpoczęciu, lecz przed upływem okresu potrzebnego do zatarcia skazania, ponownie przestępstwo, dopuszczalne jest tylko  jednoczesne zatarcie  wszystkich skazań. Oznacza to, że zatarcie nastąpi po upływie okresu potrzebnego do zatarcia skazania ostatniej z orzeczonych kar. Kiedy może nastąpić zatarcie Twojego skazania piszę  tutaj .

Co zrobić w takim przypadku?

Jedyną możliwością jest prośba do Prezydenta o zatarcie wszystkich skazań w akcie łaski. Wzór prośby o ułaskawienie znajdziesz  tutaj .

Wpis został pierwotnie opublikowany na blogu: http://odroczenie-kary.pl/zatarcie-skazania-a-kolejny-wyrok/