WYPADEK KOMUNIKACYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRACY

WYPADEK KOMUNIKACYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRACY

Porada prawna dla osób, których członek rodziny miał śmiertelny wypadek komunikacyjny w pracy z winy innego kierującego.

Mój tata jadąc samochodem marki Opel zginął na miejscu podczas wypadku komunikacyjnego, w którym najechał na niego samochód osobowy marki Golf.  Wypadek zdarzył się w trakcie wykonywania jego pracy ponieważ jest kierowcą zawodowym – przedstawicielem handlowym. Winę za wypadek ponosi kierujący samochodem marki Golf, który podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z samochodem, którym jechał mój tata. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku odmówił mi wypłaty odszkodowania, pisząc że za ten wypadek odpowiada pracodawca mojego taty. Jakie odszkodowanie mogę uzyskać i od kogo?  Pyta Nasza Czytelniczka.

 

Jeżeli w Twojej rodzinie zginie w wypadku komunikacyjnym podczas wykonywania pracy osoba najbliższa - osobom uprawnionym np. rodzicom, dzieciom, wnukom, dziadkom należy się:

 1.  z Ubezpieczenia OC samochodu Golf , którym poruszał się sprawca wypadku;
 2.  z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 3.  z Ubezpieczenia NNW samochodu marki Opel, w którym poruszał się pracownik, jeżeli zostało wykupione
 4.  z Ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych, jeżeli są dodatkowo opłacane przez pracodawcę lub pracownika

 

Niejednokrotnie uprawnione osoby nie ubiegają się o świadczenia z ZUS oraz NNW ponieważ nie są wystarczająco poinformowani o takiej możliwości. 

Ubezpieczyciele samochodów, którym kierowali sprawcy wypadku odmawiają przyznania świadczeń, błędnie informując uprawnione osoby, iż odpowiedzialność ponosi pracodawca.  Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że sprawca wypadku (jak w w/w pytaniu) tj. kierujący samochodem marki Golf jest w 100% winnym wypadku – odszkodowanie należy się od OC sprawcy wypadku a nie od pracodawcy.

 

Jakie świadczenia należą się osobom uprawnionym z OC sprawcy wypadku?

Z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku tj. samochodu Golf - najbliższej rodzinie, po spełnieniu przesłanek co do otrzymania niżej wymienionych świadczeń, może zostać przyznane:

 1. Zadośćuczynienie za krzywdę z art. 446 § 4 k.c.
 2. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej z art. 446 §3k.c.
 3. Zwrot kosztów pogrzebu, na rzecz osoby która je poniosła z art. 446 § 1 k.c. pomimo przyznania zasiłku pogrzebowego;
 4. Renta alimentacyjna z art. 446 § 2 k.c.
 5. Zwrot kosztów leczenia, jeżeli zostało wywołane w wyniku cierpień psychicznych po śmierci najbliższego członka rodziny z art. 361 k.c.

 

Jakie świadczenia należą się osobom uprawnionym z ZUS?

Osobom najbliższym, jeżeli spełniają warunki ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  oraz ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przysługuje:

 1. Renta rodzinna;
 2. Jednorazowe odszkodowanie;

Proszę pamiętać, aby zawiadomić pracodawcę bez zbędnej zwłoki o wystąpieniu wypadku najbliższego członka rodziny. Pracodawca jest zobowiązany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego okoliczności wypadku i sporządzenia protokołu powypadkowego lub karty wypadku. Pracodawca na podstawie oświadczeń innych pracowników, członków rodziny zbiera materiał dowodowy odnośnie zaistniałego wypadku. Powinien również wystąpić o dokumenty do odpowiednich Instytucji, które zostały zawiadomione o miejscu wypadku i prowadzą postępowanie tj. Policji lub Prokuratury. Po dokonaniu ustaleń pracodawca, w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku ma czas na sporządzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku. Ten dokument powinien zostać sporządzony w tylu egzemplarzach ile jest osób uprawnionych po śmierci pracownika. W protokole powypadkowym pracodawca powinien uznać wypadek komunikacyjny za wypadek przy pracy, który wystąpił z zewnętrznego i nagłego źródła, które było przyczyną wypadku.

WAŻNE!

Jeżeli okoliczności wypadku ustalone przez pracodawcę pozostawiają Państwa wątpliwość należy wnieść zastrzeżenia pisemne, które powinny zostać dołączone do protokołu powypadkowego lub karty wypadku. Najlepiej dokonać to od razu po przeczytaniu protokołu powypadkowego.

 

Jakie świadczenia należą się osobom uprawnionym z NNW?

Samochód marki Opel, którym podróżował zmarły ojciec Czytelniczki, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, mógł również posiadać dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażera (NNW).

NNW chroni w razie wypadku osoby Poszkodowane i Uprawnione w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Nieszczęśliwy wypadek w przypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego ma ścisły związek z prowadzeniem auta. Musi to być więc  wypadek spowodowany ruchem pojazdu , czyli czynnościami takie jak np.:

 1. poruszanie się pojazdu,
 2. wysiadanie i wsiadanie,
 3. załadunek i wyładunek,
 4. postój na trasie,
 5. naprawa, garażowanie,
 6. upadek, wybuch lub pożar pojazdu.

W zależności na jaką kwotę jest ustalona umowa o odpowiedzialności NNW taką kwotę dostaną osoby Uprawnione lub tylko osoby szczególnie wymienione w Ogólnych Warunkach Umów NNW danego Ubezpieczyciela. Przykładowo może być to kwota jako suma ubezpieczenia 10 000 zł, która jest rozdysponowana na rzecz żony i dzieci.

 

Jakie świadczenia należą się osobom uprawnionym z ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych opłacanych przez pracownika lub pracodawcę?

Na wstępie, należy zaczerpnąć informacji od Pracodawcy czy zostały opłacane  dobrowolne ubezpieczenia grupowe dla pracowników.

Pracownik może mieć zakres podstawowy ubezpieczenia grupowego lub opcje dodatkowe np.

- na wypadek śmierci pracownika wypadkiem przy pracy

- na wypadek śmierci pracownika w wypadku komunikacyjnym

W niniejszej sytuacji trudno szacować kwotę odszkodowania, ponieważ każda polisa grupowa podstawowa lub z opcjami dodatkowymi posiada różne sumy gwarancyjne.