Rozwód krok po kroku

ROZWÓD KROK PO KROKU
Niestety zdarza się, że zgodne do tej pory małżeństwo przestaje się rozumieć – decyzja o rozstaniu jest niewątpliwie bardzo trudna i może wywrzeć duży wpływ na życie wielu bliskich osób. Rozwód wiąże się z wypełnieniem wielu niezbędnych dokumentów – dzięki pomocy adwokata rozwodowego rozwiązanie małżeństwa i uregulowanie stanu prawnego przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest napisanie pozwu o rozwód i złożenie go  w sądzie okręgowym. Pozew powinien zawierać dokładne informacje dotyczące stawianych żądań – m.in. sprawowania opieki nad dziećmi.
Należy jak najdokładniej uzasadnić powody rozpadu związku małżeńskiego oraz dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak odpis aktu małżeństwa.

Sprawa rozwodowa może zostać rozstrzygnięta szybko, lub ciągnąć się przez długie miesiące, a nawet lata. Wszystko zależy od tego, czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy też ze wskazaniem winnej strony. W pierwszym przypadku sytuacja jest mniej skomplikowana, natomiast gdy wskazana jest osoba odpowiedzialna za fakt rozpadu małżeństwa, proces rozwodowy może trwać bardzo długo.