Gdzie można zapoznać się z aktami sprawy?


Z aktami sprawy sądowej można zapoznać się w Czytelni Akt. W każdym sądzie - rejonowym, okręgowym, apelacyjnym są …

CZYTAJ WIĘCEJ