Gdzie i jak można zapoznać się z aktami sprawy sądowej?

Gdzie można zapoznać się z aktami sprawy?


Z aktami sprawy sądowej można zapoznać się w Czytelni Akt. W każdym sądzie - rejonowym, okręgowym, apelacyjnym są do tego celu wyodrębnione pomieszczenia, w których swobodnie możesz przeglądać akta sprawy po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Jak mogę zapoznać się z aktami sprawy?

W tym celu musisz udać się do czytelni, wypełnić stosowny wniosek, w którym podajesz swoje dane osobowe, sygnaturę sprawy, wydział sądowy oraz swoją rolę w sprawie. Po złożeniu wniosku zostanie Ci wyznaczony termin, w którym będziesz mógł przegladać akta.

 

Czy mogę wykonać fotookopię akt sprawy?

Aby zrobić fotkopie z akt sprawy musisz złożyć wniosek o wyrażenie zgody na ich wykonanie. We wniosku wskazujesz karty, które będą fotografowane.

 

Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania, w tym powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, oskarżony, obwiniony, oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy, oskarzyciel prywatny oraz ich pełnomocnicy. Każda ze stron może sporządzać notatki z akt sprawy. Można wnioskować o wydanie kserokopii oraz wykonania fotokopii.

 

Czy świadek ma prawo przglądać akta sprawy?


Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.