Prace społeczne jako kara - co, kiedy i jak?

Dzisiaj wątek karny! Tzw. prace społeczne (zwane też "odróbkami") to nic innego jak kara ograniczenia wolności. Skazany co prawda nie idzie do więzienia, ale jest obciążony pewnymi obowiązkami, które w określony sposób wpływają na jego życie.

Kara ograniczenia wolności może byc dwojaka: albo w postaci potrącenia z wynagrodzenia, albo jako wspomniane prace społeczne. MInimalny czas trwania: miesiąc, maksymalny: dwa lata. Potrącenie z wynagrodzenia może wynosić od 10% do 25% miesięcznego wynagrodzenia. Prace społeczne (nieodpłatna praca kontrolowana) może wynosić od 20 do 40 godzin w miesiącu.

Kiedy Sąd orzeka karę ograniczenia wolności? Przede wszystkim wtedy, kiedy ustawa mu na to pozwala, czyli mówiąc prościej, kiedy w ustawa przewiduje wprost, że za dany czyn zabroniony grozi kara ograniczenia wolności. Taką karę przewidują przepisy, np. art. 217 par. 1 k.k. (nietykalność cielesna), art. 216 par. 1 k.k. (znieważenie), art. 212 par. 1 k.k. (pomówienie), art. 209 par. 1 k.k. (niealimentacja), art. 190 par. 1 k.k. (groźby).

W jaki sposób dochodzi do wykonania kary ograniczenia wolności? Otóż osoba skazana ma obowiązek stawić się do określonego kuratora zawodowego w celu rozpoczęcia wykonania prac społecznych. Skąd natomiast kurator zawodowy wie, że dana osoba została skazana? Informację taką sąd z urzędu przesyła właściwemu sądowemu kuratorowi. Rozpoczęcie wykonania kary ograniczenia wolności następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania pracy. Z kolei kara ograniczenia wolności w formie potrącenia wynagrodzenia następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się jej potrącenia.

Co się stanie, jeśli skazany nie stawi się na wezwanie kuratora sądowego? Czy możliwe jest wycofanie się z negatywnych skutków niestawiennictwa? O tym w kolejnym artykule z zakresu prawa karnego.