Praca zdalna a koronawirus

Z uwagi na koronawirusa pracodawcy zostali zmuszeni wysłać pracowników do domów, aby pracowali zdalnie. Dla niektórch jest to nowość i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Szukają różnych aplikacji i rozwiazań z tym związanych. Akurat dla mnie jest to normalna forma wykonywania swoich obowiazków, ale to z racji na specyfikę zawodu. Wyjaśnię dzisiaj pokrótce na czym polega praca zdalna.

Z artykułu dowiecie się m.in.

  1. czym jest praca zdalna,
  2. kiedy można polecić wykonywanie obowiązków pracowniczych w formie pracy zdalnej,
  3. czy można zmniejszyć wynagrodzenie za pracę zdalną,
  4. czym jest telepraca,
  5. o różnicach między pracą zdalną a telepracą.

Spory artykuł na ten temat napisałem na swoim blogu, do którego również odsyłam https://prawnieomedycynie.pl/praca-zdalna-a-koronawirus/

Co to jest praca zdalna?

Niedawno wprowadzono specjalną ustawę w związku z koronawirusem. Zawarto w niej prawo do polecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej.

Zgodnie z art. 3 specustawy o koronawirusie:

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Według tego artykułu, praca zdalna jest pracą, którą wykonuje się poza miejscem jej stałego wykonywania. Najczęściej będzie to nasz dom, ale teoretycznie może to być także plaża, jednak w obecnej sytuacji odradzam.

Warto zaznaczyć, że praca zdalna tak naprawdę nie jest żadną nowością, ponieważ wiele korporacji stosuje taki styl pracy (tzw. home office). Mam sporo znajomych, którzy tak pracują i bardzo sobie to chwalą.

Zgoda pracownika na pracę zdalną

Czy pracownik może nie zgodzić się na taką formę wykonywania swoich obowiazków?

Nie, nie ma takiej możliwości. Oczywiście, pracodawca może wysłuchać pracownika, ale ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Pracownik ma wykonać polecenie. W obecnej sytuacji, praca zdalna i tak jest wskazana, nie jest tak ryzykowna jak praca w dużej grupie osób.

Pracodawcy ma obowiązek umożliwie wykonywania pracy pracownikowi w formie zdalnej. Jest zobowiązany do zorganizowania odpowiedniego sprzętu (np. laptopa) oraz innych potrzebnych urządzeń, które są potrzebne do wykonywania takiej pracy.

Jakie wynagrodzenie za pracę zdalną?

Pracodawca nie może obniżyć pracownikowi wynagrodzenia za to, że pracownik pracuje zdalnie. Nie ma do tego prawa.

Oczywiście, warto, aby w jakiś sposób go monitorował np. zobowiazał do systematycznych raportów itp. Może to zmobilizować pracownika do pracy, bo przecież w domu można poczuć większą swobodę wink

Czym jest telepraca?

Podobnym rozwiązaniem do pracy zdalnej jest telepraca, która jest uregulowana w kodeksie pracy.

Zgodnie z art. 67 (5) k.p.:

§ 1. Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

§  2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Telepracę wykonuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. Internet, telefon, wideokonferencje).

Pracownik musi wyrazić zgodę na taką formę pracy.

Róznice między pracą zdalną a telepracą

Jak widać, telepraca i praca zdalna są podobne, ale jest kilka różnic między nimi. Osobiście uważam, że lepszym rozwiązaniem jest praca zdalna i jest to przyszłość jeżeli chodzi o formę wykonywania obowiązków przez pracowników.

Co do różnic, to:

  1. pracownik musi wyrazić zgodę na telepracę, a na pracę zdalną nie - tutaj podporządkowuje się szefowi;
  2. praca zdalna jest szerszym pojęciem, niż telepraca, ponieważ telepracę wykonuje się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a takiego ograniczenia nie ma przy pracy zdalnej;
  3. telepraca jest uregulowana w kodeksie pracy, natomiast praca zdalna nie, chociaż pewnie to kwestia czasu.

Jeżeli macie pytania związane z prawem pracy lub obsługą przedsiębiorców, zapraszam do kontaktu.

Więcej na mój temat znajdziecie tutaj http://kozlowskimarcin.pl/