Obcy na moim adresie ;-)

Jeden z moich klientów zwrócił się do mnie ostatnio z nietypową sprawą. Okazało się że na nieruchomości, której jest właścicielem i na której prowadzi swoją działalność gospodarczą zarejestrowała swoją działalność inna spółka !

Zaczęło się niewinnie od listu przyniesionego przez listonosza, zaadresowanego na Spółkę XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w  A. Adres zgadzał się, powiedzmy była to ulica Wolności 1A. Klient pomyślał iż nadawca pomylił numerację budynków. List oddał listonoszowi. Gdy jednak sytuacji zaczęła się powtarzać klient rozpoczął swoje małe dochodzenie. Dość szybko ustalił, iż faktycznie Spółka XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w  A. jest zarejestrowana w KRS, a w rejestrze widnieje adres: ul. Wolności 1A.

Jak to jest możliwe zapytał Klient -  przecież to moja nieruchomość, przecież to ja prowadzę tam swoją działalność ??

Faktycznie mamy do czynienia z luką prawną - przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym  Rejestrze Sądowym, po nowelizacji z grudnia 2014 r., nie wymagają już,aby wnioskodawca wraz ze złozeniem pierwszego wniosku o wpis składał dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba podmiotu.

Co w takim razie robić w takiej sytuacji ? Pozostaje zawiadomić organy kontroli skarbowej, sąd rejestrowy oraz podjąć inne działania zmierzające do wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców przez niechcianego "gościa" na własnej nieruchomości.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, zapraszam do kontaktu.