Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest, gdy nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący ...

CZYTAJ WIĘCEJ