JAK ODZYSKAĆ ZALICZKĘ? Zaliczka czy zadatek?

Kinga Konopelko prawnik Wrocław Przed nami okres karnawałowy – imprezy sylwestrowe, karnawałowe itp.

Temat zaliczki i zadatku pojawia się także przy organizacji wszelkiego rodzaju innych imprez typu komunie, wesela, chrzty, imprezy andrzejkowe .

Standardem jest, że zawierając umowę na organizację takiej imprezy wpłacana jest określona kwota. Jest ona nazywaną zaliczką lub zadatkiem.

Nazwa ma znaczenie, o czym przekonacie się w dalszej części wpisu.

Niezależnie od tego czy to ty wpłacasz, czy też to ty wymagasz wpłaty takiej kwoty – powinieneś zastanowić się co chcesz w zamian otrzymać, jaki efekt chcesz osiągnąć i czy rzeczywiście właściwie nazwałeś kwotę, którą wpłacasz/kwotę, która jest ci wpłacana.

Wskazówka:

Jeśli jesteś organizatorem – zadbaj o to, żeby właściwie uregulować to w umowie. Przykładowo, sprawdzenie bądź sporządzenie umowy zawierającej odpowiednie postanowienia będzie małym wydatkiem w stosunku do kosztów jakie będziesz musiał ponieść zwracając np. kilku osobom wpłaconą zaliczkę.

 

Jeśli jesteś uczestnikiem – zweryfikuj co faktycznie wpłacasz i jaką szansę masz na ewentualne odzyskanie kwoty. Nie zawsze masz możliwość wynegocjować inne warunki, ale warto być świadomym ryzyk, jakie wiążą się z podpisaniem umowy już choćby z tego powodu by np. zastanowić się jak ich uniknąć lub by zmienić organizatora. W przypadku imprez typu sylwester mogą to być nieduże kwoty, natomiast organizacja wesela czy innej uroczystości może już wiązać się z dużymi kosztami.

Poniżej przedstawiam różnice między zaliczką a zadatkiem

ZALICZKA

ZADATEK

Stanowi wpłatę na poczet ceny, wynagrodzenia przewidzianego w umowie;

 

Odszkodowanie na wypadek niewykonania umowy.

Odszkodowanie zarówno dla uczestnika jak i organizatora w zależności od tego kto będzie „pokrzywdzonym”.

Co się dzieje z zaliczką/zadatkiem, jeśli umowa nie zostanie wykonana?

Zaliczka jest zwracana bez względu na to czy umowa nie została wykonana z winy uczestnika czy organizatora.

 

Przykład:

uczestnik „zarezerwował” sobie dwie imprezy w tym samym czasie i w ostatniej chwili odwołał jedną z nich? Zaliczkę należy mu zwrócić.

 

Czy organizator może nie zwrócić zaliczki?

 

Tak, ale tylko w tej części, która będzie pokrywała koszty już poniesione w związku z organizacją imprezy dla tej osoby.

 

UWAGA:

Organizator musi umieć to wykazać. Nie wystarczy twierdzenie: „bo ja organizowałem imprezę, więc 69zawsze jakieś koszty są”

Jeśli uczestnik rozwiąże umowę ze swojej winy – organizator zachowuje zadatek.

 

Jeśli organizator rozwiąże umowę ze swojej winy – zwraca uczestnikowi wpłacony zadatek oraz dopłaca równowartość tego zadatku.

 

Jeśli umowa zostanie niewykonana z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony lub rozwiązano umowę za porozumieniem stron – wystarczające będzie zwrócenie zadatku. Żadna ze stron nie jest wówczas „stratna”.

 

 

Kiedy roszczenie o zapłatę/zwrot zadatku lub zaliczki przedawnia się?

3 lata od kiedy stało się wymagalne.

 

Zapraszam także do zapoznania się z moim artykułem opublikowanym na ogólnopolskim blogu gastronomicznym dla profesjonalistów Gatroday.blog -  „Zaliczka czy zadatek”  .