Jak egzekwować kontakty rodzica z dzieckiem?

Jak egzekwować kontakty rodzica z dzieckiem?

Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo uregulowania sądowego kontaktów z dzieckiem rodzic, z którym dziecko nie przebywa na stałe, ich nie wykonuje, a więc przykładowo nie przyjeżdża do dziecka w ustalonych sądownie terminach, nie chce spędzać z dzieckiem czasu, nie odprowadza dziecka na czas. O ile dziecko jest na tyle małe, że nie jest świadome braku zainteresowania drugiego rodzica, sytuacja nie jest najgorsza. Natomiast z wiekiem trudno wytlumaczyć oczekującemu maluchowi, dlaczego drugi rodzic nie wykonuje swoich, ustalonych przecież sądownie, obowiązków. Ponadto w  życiu rodzica, który pełni stałą opiekę nad dzieckiem też rodzi to komplikacje w postaci braku możliwości zaplanowania czegokolwiek na okres, kiedy dziecko powinno być z drugim rodzicem. Wielu Klientów zwraca się do mnie z takim problemem.

W takiej sytuacji można skorzystać z możliwości wszczęcia postępowania mającego na celu wykonanie orzeczenia lub ugody, regulujących kontakty z dzieckiem. Postępowanie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie postępowania można uzyskać w Sądzie postanowienie o zagrożeniu osobie niewykonującej kontaktów nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby opiekującej się stale dzieckiem. Oczywiście jeśli rodzicem, który nie wykonuje kontaktów jest rodzic, pod pieczą którego dziecko stale przebywa, roszczenia są analogiczne (czyli np. matka "nie wydaje" ojcu dziecka na ustalony sądownie czas). Sądem właściwym do prowadzenia tego rodzaju spraw jest Sąd miejsca zamieszkania dziecka. Postępowanie w pierwszym etapie ma charakter ostrzegawczy dla rodzica, który nie realizuje kontaktów, w postanowieniu tym Sąd dopiero zagraża nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Dopiero, gdy po wydanym przez Sąd postanowieniu o zagrożeniu zapłaty sumy pieniężnej, osoba zobowiazana do kontaktu z dzieckiem dalej go niewykonuje - na drugim etapie postępowania Sąd nakazuje obowiązek zapłaty.

Osoba zobowiązana do kontaktu otrzymuje więc swoiste ostrzeżenie od Sądu, a dopiero gdy nie wykonuje kontaktów w sposób prawidłowy (np. nie przychodzi do dziecka, nie odprowadza dziecka w ustalonym terminie) Sąd orzeczeka wobec niej nakaz zapłaty sumy pieniężnej. 

Wysokość sumy przymusowej nie została ustalona ustawowo, powinna zostać ustalona przez sąd w wysokości dostosowanej do sytuacji majątkowej zobowiązanego, a tym samym powinna gwarantować skuteczność w zdyscyplinowaniu danego rodzica do należytego wykonywania kontaktów.