E-taryfa szansą dla prowadzących stacje ładowania "elektryków"

Niedawno na portalu pojawił się mój wpis o planownym, hojnym wsparciu rządowym dla wszystkich tych, którzy chcą otworzyć stację ładowania e-samochodów [ wsparcie dla e-stacji ]. Teraz chciałbym przypomniej o zmianie w prawie, która już została dokonana, lecz formalnie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Chodzi o elastyczną i korzystną taryfę opłat za dostawę energii elektrycznej dla prowadzących stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Branża postulowała wprowadzenie takiej zmiany w prawie od dawna. Postulat ten znalazł w końcu  swoje ucieleśnienie w formie opublikowanego 19 listopada 2020 r. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające go rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Nowe przepisy zakładają urealnienie stawek opłat dystrybucyjnych należnych operatorom sieci elektroenergetycznych  - mają one teraz zblizyć się do wartości powiązanych z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania (w miejsce dotychczasowych bardizej sztywnych stawek opłat). Były one nieproporcjonalnie duże w porównaniu z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi za zużycie energii w ramach ładowania pojazdów elektrycznych.

Jest zatem szansa na to że "tankowanie" prądu stanie się bardziej efektywne kosztowo zarówno dla właściciela stacji jak i dla kierowców "elektryków". Innym efektem zmiany w prawie może być wzrost mocy stacji ładowania pojazdów co przełożyć się może na większą liczbę szybkich ładowarek i przyspieszenie czasu potrzebnego na pełne naładowanie e-pojazdu.

Nowe taryfy wpisują się zatem w ogólny trend polityczno-legislacyjny  - mający na celu popularyzację i rozwój elektromobilności w Polsce.