Co robić po otrzymaniu wezwania od Naczelnika Urzędu Skarbowego do stawiennictwa w charakterze sprawcy lub podejrzanego

Co robić po otrzymaniu wezwania od Naczelnika Urzędu Skarbowego do stawiennictwa w charakterze sprawcy lub podejrzanego

           Jedną z najmniej przyjemnych i stresujących rzeczy jest otrzymanie wezwania od Naczelnika Urzędu Skarbowego lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Jeżeli jest to wezwanie do stawiennictwa w charakterze sprawcy wykroczenia skarbowego , bo złożyliśmy po terminie zeznanie podatkowe, jest już niedobrze. Może nas to kosztować konkretną kwotę. Gorzej, gdy zostaliśmy wezwani w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa skarbowego z Kodeksu karnego skarbowego, któregoś z przestępstw z ustawy o rachunkowości lub przestępstwa określonego w:

Wtedy może to się dla nas skończyć, w najgorszym przypadku, nawet więzieniem.

      Co robić? Zachować spokój i dokładnie przeczytać wezwanie. Z treści wezwania powinno wynikać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie mamy się stawić, czy nasze stawiennictwo jest obowiązkowe, i co się stanie, jeżeli nie stawimy się. Na pewno nie warto ignorować takiego wezwania, chyba że mamy wiedzę o procedurze karnej i jest to nasza celowo przyjęta linia obrony.

       Wezwanie w charakterze sprawcy wykroczenia skarbowego – przeważnie kończy się nałożeniem na sprawcę kary grzywny w drodze mandatu karnego , po ustaleniu przez pracowników Urzędu sytuacji majątkowej sprawcy. Nałożenie kary grzywny uważa się je za niebyłe z upływem roku od uiszczenia lub ściągnięcia grzywny albo od przedawnienia jej wykonania. Wysokość kary grzywny – mandatu karnego – może wynieść od 1/10 do podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

      Jeżeli nie stawimy się w wyznaczonym terminie, prawdopodobnie zostaniemy wezwani ponownie, a jeżeli i tym razem nie stawimy się na wezwanie, o ile w przypadku wykroczenia skarbowego nie dojdzie do przedawnienia jego karalności, to wcześniej lub później, może czekać nas wizyta umundurowanych funkcjonariuszy i przymusowe doprowadzenie do Urzędu. Sytuacja nie do pozazdroszczenia.

        Czy możemy, zamiast stawić się osobiście w Urzędzie, wysłać kogoś za nas, naszego pełnomocnika – kogoś z rodziny, księgową, znajomego . Nie. Taka osoba nie zostanie dopuszczona do żadnych czynności i nie zostaną jej udzielone żadne informacje. Przy przeprowadzaniu czynności postępowania przygotowawczego (tj. dochodzenia, śledztwa), np. przy naszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego wraz z nami może być jedynie obecny obrońca, tj. adwokat lub radca prawny. Nie działa on w naszym imieniu, nie jest naszym pełnomocnikiem, on działa obok nas, jako nasz obrońca.

      A jeżeli zachorowaliśmy i nie możemy się stawić na wezwanie? Pozostaje usprawiedliwienie swojej nieobecności, na piśmie. Do pisma należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego.

 

radca prawny

Monika Goińska-Roszyk