Alimenty - komu i od kogo przysługują

Obowiązek alimentacyjny, tj. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania wynika:
1. z pokrewieństwa
2. z małżeństwa
3. z przysposobienia, czyli adopcji

W pierwszej kolejności alimenty obciążają  krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo . Krewnymi w linii prostej są rodzice, dziadkowie, pradzadkowie i w drugą stronę - dzieci,wnuki prawnuki itd.

To, że kogos obciąża obowiązek alientacyjny, oznacza, że ten ktoś ma obowiązek zapewnić i dostarczyć osobie uprawnionej środki utrzymania, a w miarę potrzeby także wychowania. Jeżeli ich nie dostarcza, to osoba uprawniona czyli np. dziecko od rodzica, rodzic od dziecka - może domagać się realizacji tego obowiązku ipozwać taką osobę o alimenty. 

Obok rodziców, dziadków, dzieci, wnucząt i rodzeństwa – alimenty należą się także od  małżonka . Taki obowiązek wsparcia  współmałżonka  i jest aktualny w czasie trwania małżeństwa i nieco zmienia się, ale nadal może obowiązywać, gdy orzeczono separację, unieważniono małżeństwo  .bądź rozwiązano je przez rozwód

Uwaga:  obowiązek małżonka  do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi  wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych  tego małżonka.

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji w zakresie sprawy alimentacyjnej – zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę.