5 głównych różnic pomiędzy rozwodem a separacją

Klienci często pytają, czym właściwie różni się rozwód od separacji lub też z czym konkretnie wiąże się każde z rozwiązań . Poniżej zamieszczam zatem główne, wybrane przeze mnie różnice zestawione w pięciu punktach.

  1. Małżeństwo rozwiązane przez rozwód przestaje istnieć , a małżonkowie mają prawo do zawarcia kolejnego związku małżeńskiego. W przypadku separacji małżeństwo ciągle trwa , a po jej zniesieniu można „powrócić” do „starego” małżeństwa.

  2. Zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami – to dwa warunki , które muszą zostać spełnione łącznie, aby sąd orzekł rozwód. W przypadku separacji przesłanka jest tylko jedna – jest nią zupełny rozkład pożycia.

  3. Po rozwodzie były małżonek może powrócić do swojego poprzedniego nazwiska (jeśli zmienił je poprzez zawarcia związku małżeńskiego). Dokonuje się tego poprzez złożenie oświadczenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wyroku rozwodowego (ważne - sąd o tym nie rozstrzyga w wyroku!). Przy separacji nie ma takiej możliwości - małżeństwo formalnie nadal trwa.

  4. W przypadku orzeczenia separacji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy , jeśli wymagają tego względy słuszności (jest to jednak kryterium bardzo niejasne). Jeśli chodzi o rozwód – małżonkowie nie mają wobec siebie takiego obowiązku.

  5. Istnieje pewna różnica w kosztach postępowania – przy rozwodzie jest to opłata stała od pozwu, która wynosi 600 zł, zaś przy separacji na zgodne żądanie małżonków – jedynie 100 zł (chyba, że z żądaniem wystąpił tylko jeden małżonek – wówczas opłata wynosi również 600 zł).

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Adw. Elżbieta Walczak

tel. 662 069 190

www.walczaklegal.com