Separacja

Jeżeli małżonek nie decyduje się na rozwód może wystąpić z  pozwem  o separację. Separacja rodzi takie same skutki prawne jak rozwód, z tą różnicą, że małżeństwo istnieje nadal, co w konsekwencji powoduje, że strony nie mogą zawrzeć nowych małżeństw ani wrócić do poprzedniego nazwiska. Orzekając separację, sąd będzie rozstrzygał o obowiązku alimentacyjnym wobec  małoletnich dzieci stron, władzy rodzicielskiej, sposobie uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, o eksmisji jednego z małżonków. Pozew o separację wnosi się podobnie jak przy rozwodzie do sądu okręgowego.

Postępowanie sądowe w  sprawie separacji może toczyć się w dwóch trybach:

- w trybie spornym, gdy tylko jeden z małżonków wnosi pozew o separacje;

- w trybie niespornym, gdy oboje małżonkowie zgodnie występują z wnioskiem o separację oraz nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii tel. 733130581 , e-mail: grandus@onet.pl