Adwokat Marek Jaroch, Białystok
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Marek JarochAdwokat
(Od 2019)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch
Odpowiada w ciągu 24 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Krakowska 5/602, 15-875 Białystok
ul. Mystki Rzym 36, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Praca w Kancelarii to moja pasja. Każdego Klienta i jego sprawę traktuję priorytetowo, tak, jakbym sam chciał, aby zajęto się moim problemem. W szczególności dbam o kwestię pozytywnej relacji adwokat-Klient, mając na względzie kwestie etyki zawodu i pełen profesjonalizm. Prowadząc obsługę spraw Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w pierwszej kolejności stawiam na właściwą analizę sprawy, dzięki czemu można ocenić zasadność i podstawę przyszłego sporu sądowego. Zawsze rzeczowo i bez używania skomplikowanego języka staram się przedstawić możliwe scenariusze w sprawie. Poza prowadzeniem spraw sądowych zajmuję się również mediacją, będąc stałym mediatorem wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Białymstoku. Cenię sobie tą metodę rozwiązywania sporów, albowiem w dużej mierze oszczędza ona czas, nerwy, a także pieniądze tych osób, którzy decydują się z niej skorzystać.

Organizacje: członek Izby Adwokackiej w Białymstoku
Rekomendacje: Podlaski Oddział OZZ Pielęgniarek i Położnych; Przedsiębiorstwo Budowlane
Inne uwagi: Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Białymstoku

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 102 opinie

Bardzo szybka, rzetelna odpowiedź, na wszystkie pytania solidna fachowa odpowiedź. Bardzo gorąco polecam.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
150,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Nieruchomości (17)
  • wygrana przed sądem administracyjnym w sprawie skargi na akt burmistrza miasta o skreśleniu z listy oczekujących na zamianę lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego podlaskiej gminy
  • reprezentacja Klienta w sprawie o wykup nieruchomości na cele publiczne
  • Reprezentacja w sporze sąsiedzkim o wydanie nieruchomości
  • Reprezentacja na korzyść klienta w sprawie o zapłatę z tytułu zaległego czynszu za najem oraz odszkodowanie za zniszczenia w mieszkaniu
  • Reprezentacja klienta w sprawie o zwrot bonifikaty udzielonej przez gminę na nabycie mieszkania
  • Sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszkalnego
  • Reprezentacja klienta w sprawie o zwrot nieruchomości od Skarbu Państwa, przejętej przez wywłaszczenie
  • Reprezentacja w sprawie o zniesienie współwłasności pomiędzy rolnikami indywidualnymi
  • Analiza przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym
  • Prowadzenie sprawy o zapłatę zaległego czynszu dzierżawnego za 3 lata wstecz
  • Analiza umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z poradą w zakresie sposobu jej wypowiedzenia
  • Wygrana w sprawie odwołania od decyzji wójta gminy w zakresie odmowy wpisania na listę oczekujących na mieszkanie komunalne
  • Reprezentowacja w sprawie o eksmisję z lokalu komunalnego
  • Reprezentacja grupy osób w sporze sąsiedzkim
  • Sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w zakresie służebności przesyłu
  • Sporządzenie projektu umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego oraz przeprowadzenie pozostałych formalności związanych z tą umową
  • Reprezentacja przed Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa w zakresie wniosku o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (13)
  • Analiza oraz przygotowanie propozycji zmian do umowy o wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Przygotowanie projektu umowy serwisowej dla przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą sprzętu drukarskiego i komputerowego.
  • Przygotowanie ramowej umowy współpracy przedsiębiorstwa budowlanego z agencją pracy.
  • Analiza umowy współpracy z przedsiębiorstwem funkcjonującym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Przygotowanie projektu umowy franczyzy w branży reklamowej
  • Analiza umowy o opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej dla centrum młodzieżowego
  • Analiza umowy cesji wierzytelności i przejęcia długu z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności sprzedaży lokalu
  • Przygotowanie projektu umowy deweloperskiej wraz z prospektem informacyjnym
  • Analiza i sporządzenie poprawek do umowy stałej współpracy w zakresie pozyskiwania klientów na prowadzenie farm fotowoltaicznych
  • Sporządzeniu projektu umowy spółki cywilnej dla przedsiębiorców z branży sanitarnej
  • Sporządzenie projektu umowy stałego pośrednictwa w zakupie samochodów osobowych dla spółki o ogólnopolskim zasięgu
  • Sporządzenie projektu umowy o świadczenie usług prowadzenia zajęć z języka obcego
  • Sporządzenie projektu umowy powierniczego nabycia nieruchomości przez spółkę handlową
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (12)
  • przygotowanie regulaminu, polityki prywatności oraz procedury ochrony danych osobowych sklepu internetowego
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia i rejestracji fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
  • Doradztwo w zakresie sposobu restrukturyzacji pionu pracowniczego w przedsiębiorstwie
  • Przygotowanie kodeksu dobrych praktyk dla sklepu meblowego
  • Stała obsługa prawna podmiotu działającego w branży budowlanej (stany surowe, elewacje)
  • Stała obsługa prawna rolnika indywidualnego prowadzącego gospodarstwo rolne
  • Przygotowanie opinii prawnej z zakresu działania stowarzyszenia informatycznego o zasięgu ogólnopolskim
  • Reprezentacja w sprawie przed Ministrem Rozwoju i Inwestycji w zakresie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  • Doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Austrii
  • Projekt umowy o roboty budowlane dla przedsiębiorcy z branży usług wodno-kanalizacyjnych
  • Przygotowanie dokumentacji prawnej dla szkoły językowej prowadzącej zajęcia w formie on-line
  • Doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa, w tym nadzorowanie powołania zarządcy sukcesyjnego
 • Przestępstwa i wykroczenia (10)
  • zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • uwzględnienie apelacji karnej z powołaniem się na instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary w sprawie o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy ustawowego zagrożenia
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na szczególne powody rodzinne na okres 6 miesięcy
  • umorzenie postępowania w przedmiocie posiadania substancji odurzających z uwagi na przyjęcie ich nieznacznej ilości
  • Reprezentacja klienta w sprawie karnej o zakłócanie przetargu publicznego
  • Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawie karnej o oszustwo - wyłudzenie środków na zdobycie kredytu w banku
  • Reprezentacja pokrzywdzonej w sprawie o znęcanie się nad członkiem rodziny
  • Pozytywny wynik - skazanie sprawy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego pokrzywdzonego
  • Reprezentacja w sprawie o zwrot utraconego prawo jazdy w trybie administracyjnym
  • Reprezentacja w sprawie z oskarżenia prywatnego o naruszenie czynności narządu ciała z uzyskaniem nawiązki oraz skazaniem sprawcy
 • Majątek (10)
  • podział majątku wspólnego małżonków, z uwzględnieniem ustalenia nierównych udziałów
  • pozytywny wynik w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku o wszczęcie procedury ubezpieczeniowej w stosunku do zaciągniętego zobowiązanie kredytowego i wypłatę należnych środków z uwagi na śmierć kredytobiorcy
  • Uwzględnione zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności w postępowaniu o egzekucję świadczenia pieniężnego.
  • Reprezentacja klienta w sprawie o oszustwo przy użyciu kryptowalut
  • Wygrana w sprawie o zwrot pieniędzy z tytułu umowy pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi
  • Prowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego obejmującego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  • Przeprowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
  • Prowadzenie sprawy o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zawalenie się dachu
  • Reprezentacja przed organami administracji w zakresie dotacji bezpośrednich na gospodarstwo rolne
 • Praca (10)
  • uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy na etapie przedsądowym w zakresie żądania wypłaty kosztów delegacji pracowniczej jak z wykorzystaniem własnego pojazdu (ustalonej pierwotnie na podróż środkiem komunikacji zorganizowanej)
  • zawarcie korzystnej ugody w sprawie o ustalenie stosunku pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów oraz wydania świadectwa pracy
  • pozytywny wynik odwołania od decyzji pracodawcy w zakresie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie postanowień umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne
  • Zawarcie korzystnej dla pracownika ugody w zakresie żądania przywrócenia do pracy
  • Reprezentacja klienta w sprawie o naprawienie szkody na rzecz pracodawcy
  • Reprezentacja pracownika w postępowaniu o wydanie świadectwa pracy od byłego pracodawcy
  • Prowadzenie egzekucji niepieniężnej na rzecz pracownika - uzyskanie świadectwa pracy
  • Polubowne zakończenie sporu na korzyść pracownika w sprawie o zapłatę zaległego wynagrodzenia wynikającego z regulaminu pracy, zależnego od stażu pracy pracownika
  • Reprezentajca w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy
  • Uzyskanie na drodze polubownej odprawy pieniężnej dla pracownika zwolnionego z pracy z powodów leżących po stronie pracodawcy
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (8)
  • przeprowadzona sprawa o (i) ustalenie ojcostwa wraz z (ii) ustaleniem wysokości alimentów, (iii) zasądzeniem kwoty tytułem pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów utrzymania matki w okresie porodu, (iv) ograniczeniem władzy rodzicielskiej oraz (v) ustaleniem zakresu kontaktów ojca z dzieckiem
  • wygrana w sprawie o podwyższenie alimentów na pełnoletniego uprawnionego
  • przygotowanie porozumienia rodzicielskiego w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów, miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, kontaktów ojca z dzieckiem oraz sposobu sprawowania bieżącej opieki i podejmowania wspólnych działań wychowawczych
  • Wygrana w sprawie o ustalenie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną z uwagi na brak informacji o sytuacji finansowej małżonki
  • Sporządzenie wezwania do zaprzestania działań naruszających dobra osobiste klientów w postaci prawa do niezakłóconego życia rodzinnego
  • Reprezentacja ojca w sprawie o ustalenie alimentów na 8 miesięczne dziecko
  • Reprezentacja w sprawie o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego ojca wobec pełnoletniego dziecka
  • Sporządzenie wniosku do RPO i Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej w sprawie rodzinnej
 • Inne (7)
  • pozytywne rozstrzygnięcia w sprawie zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności, wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty podmiotu wobec którego wydano wyrok zaoczny (w wyniku wskazania błędnego adresu w pozwie)
  • Prowadzenie negocjacji w zakresie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci naruszenia wizerunku osoby fizycznej
  • Zawarcie korzystnej dla klienta ugody w sprawie o pogryzienie przez zwierze domowe
  • Reprezentowanie klientów w sprawie o zapłatę w ramach umowy o produkcję reportażu ze ślubu i wesela
  • Sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do UOKiK
  • Wygrana w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanej wypadkiem samochodowym
  • Reprezentacja w sprawie o naruszenie dóbr osobistych urzędnika państwowego w artykule prasowym
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (6)
  • stała obsługa prawna związku zawodowego pielęgniarek i położnych
  • Reprezentacja (we współpracy z adwokatem) grupy 190 pracowników w sprawie o zapłatę zaległego wynagrodzenia, w tym podpisanie ugody uwzględniającej żądanie główne pracowników w całości
  • Reprezentacja (we współpracy z dwoma adwokatami) grupy 100 pracowników w sprawie o nakazanie udzielenia informacji dotyczącej pracownika, w tym uzyskanie wyroku uwzględniającego powództwa oraz utrzymanie orzeczeń w postępowaniu odwoławczym
  • uzyskanie wyroku uchylającego kary porządkowe nagany w sporze przeciwko placówce medycznej
  • Podpisanie korzystnej dla pracodawcy ugody w zakresie sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
  • Pozytywne zakończenie, trwającego ponad 1 rok, sporu zbiorowego w dużym podmiocie leczniczym na korzyść pracowników
 • Sprawy ubezpieczeniowe (5)
  • weryfikacja dokumentacji oraz sporządzenie odwołania od decyzji ZUS stwierdzającej nienależycie pobrane świadczenie emerytalne
  • Wygrana w sprawie przedsiębiorcy o ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu
  • Uzyskanie podwyższenia renty z tytułu niezdolności do pracy na etapie postępowania przedsądowego
  • Reprezentacja w sprawie o uzyskanie jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku rehabilitacyjnego w wysokości 100%
  • Wygrana w sprawie o uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (5)
  • Reprezentacja w sprawie o zapłatę za wykonanie i dostawę przez państwowej agencji materiałów promocyjnych
  • Reprezentacja drukarni w sprawie o zapłatę za usługę poligraficzną
  • Reprezentacja spółki w procesie inkubacji przedsiębiorstwa startupowego
  • Reprezentacja przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą konstrukcji stalowych w sprawie o zapłatę
  • Reprezentacja podmiotu zajmującego się prowadzeniem kanału na YouTube w sporze o dobra osobiste
 • Spadki i testamenty (3)
  • Przeprowadzenie sprawy stwierdzenie nabycia spadku z testamentu oraz ustawy
  • przeprowadzenie sprawy o dział spadku, połączony z podziałem majątku dorobkowego zmarłych spadkodawców oraz ze zniesieniem współwłasności
  • Kompleksowa obsługa zadłużenia osoby fizycznej nabytego w drodze dziedziczenia, w tym negocjacje sposobu spłaty z bankami i innymi instytucjami finansującymi
 • Inne (3)
  • Pomoc prawna na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt
  • Przygotowanie dokumentacji dla fundacji zajmującej się organizowaniem pomocy materialnej i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich
  • Reprezentacja na etapie odwoławczy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (3)
  • reprezentacja wspólnika spółki cywilnej w procesie wypowiedzenia udziału i rozliczeń z tego wynikających
  • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie o zapłatę z tytułu dopłat na pokrycie straty bilansowej spółki
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z rejestracją spółki jawnej zajmującej się usługami medycznymi
 • Sprawy bankowe (3)
  • Wygrana w sprawie polisolokaty przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu
  • Wygrana w sprawie o zwrot prowizji bankowej od kredytu spłaconego przed terminem końcowym w umowie
  • Wygrana na etapie postępowania apelacyjnego w sprawie przeciwko instytucji udzielającej pożyczek "chwilówek" - zmniejszenie kwoty żądanej zapłaty
 • Własność intelektualna (2)
  • weryfikacja umowy o dzieło w postaci przygotowania i opublikowania treści w mediach społecznościowych przez przyjmującego zamówienie, z uwzględnieniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu oraz zgody na wykonywanie autorskich praw osobistych
  • Przygotowanie umowy o dzieło na wykonanie ilustracji graficznych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (1)
  • odstąpienie od zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Prowadzenie sprawy odwołania na odmowę ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na podstawie orzeczenia lekarskiego
 • KORONAWIRUS (COVID-19) (1)
  • Sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie stosowania art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w odniesieniu do lekarza

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • RODO

Publikacje zobacz wszystkie

Praca zdalna w rozumieniu tzw. ustawy COVID-19

System pracy zdalnej Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji…

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a obowiązek alimentacyjny

Specyfiką orzeczeń wydawanych w sprawach rodzinnych jest to, że mogą i często są zmieniane, a przynajmniej do takich prób dochodzi. Dotyczy to m.in. ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, zmiany kontaktów z dziećmi, czy pod…

Opinie wystawione przez innych prawników

POLECANY

Dorota Tumkiewicz

2020-03-25

Serdecznie polecam usługi adwokackie świadczone przez mec. Marka Jarocha. Pełen profesjonalizm i szeroka wiedza z różnych dziedzin prawa gwarantują rzetelne przygotowanie sprawy i reprezentację przed sądem. Miłe usposobienie i poczucie humoru są niewątpliwie kolejnym atutem Marka Jarocha w zawodzie adwokata. adwokat Dorota Tumkiewicz

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan Marek udziela rzeczowych odpowiedzi na pytania, wykazujac sie wiedza i profesjonalizmem.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Super prawnik

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pomoc PANA PRAWNIKA jest nie oceniona. Późnym wieczorem dostałem pomoc w miarę możliwości Pana prawnika. Bardzo dobra osoba. Dziękuję

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka odpowiedź

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Odpowiedź była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 764)