Adwokat Marek Jaroch, Białystok
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Marek JarochAdwokat
(Od 2019)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch
Odpowiada w ciągu 24 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Krakowska 5/602, 15-875 Białystok
ul. Mystki Rzym 36, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Praca w Kancelarii to moja pasja. Każdego Klienta i jego sprawę traktuję priorytetowo, tak, jakbym sam chciał, aby zajęto się moim problemem. W szczególności dbam o kwestię pozytywnej relacji adwokat-Klient, mając na względzie kwestie etyki zawodu i pełen profesjonalizm. Prowadząc obsługę spraw Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w pierwszej kolejności stawiam na właściwą analizę sprawy, dzięki czemu można ocenić zasadność i podstawę przyszłego sporu sądowego. Zawsze rzeczowo i bez używania skomplikowanego języka staram się przedstawić możliwe scenariusze w sprawie. Poza prowadzeniem spraw sądowych zajmuję się również mediacją, będąc stałym mediatorem wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Białymstoku. Cenię sobie tą metodę rozwiązywania sporów, albowiem w dużej mierze oszczędza ona czas, nerwy, a także pieniądze tych osób, którzy decydują się z niej skorzystać.

Organizacje: członek Izby Adwokackiej w Białymstoku

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 46 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
150,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Przestępstwa i wykroczenia (4)
  • zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • uwzględnienie apelacji karnej z powołaniem się na instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary w sprawie o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy ustawowego zagrożenia
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na szczególne powody rodzinne na okres 6 miesięcy
  • umorzenie postępowania w przedmiocie posiadania substancji odurzających z uwagi na przyjęcie ich nieznacznej ilości
 • Praca (4)
  • Reprezentacja (we współpracy z adwokatem) grupy 190 pracowników w sprawie o zapłatę zaległego wynagrodzenia, w tym podpisanie ugody uwzględniającej żądanie główne pracowników w całości
  • uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy na etapie przedsądowym w zakresie żądania wypłaty kosztów delegacji pracowniczej jak z wykorzystaniem własnego pojazdu (ustalonej pierwotnie na podróż środkiem komunikacji zorganizowanej)
  • zawarcie korzystnej ugody w sprawie o ustalenie stosunku pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów oraz wydania świadectwa pracy
  • pozytywny wynik odwołania od decyzji pracodawcy w zakresie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie postanowień umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (3)
  • stała obsługa prawna związku zawodowego pielęgniarek i położnych
  • Reprezentacja (we współpracy z dwoma adwokatami) grupy 100 pracowników w sprawie o nakazanie udzielenia informacji dotyczącej pracownika, w tym uzyskanie wyroku uwzględniającego powództwa oraz utrzymanie orzeczeń w postępowaniu odwoławczym
  • uzyskanie wyroku uchylającego kary porządkowe nagany w sporze przeciwko placówce medycznej
 • Majątek i Podatki (3)
  • podział majątku wspólnego małżonków, z uwzględnieniem ustalenia nierównych udziałów
  • pozytywny wynik w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku o wszczęcie procedury ubezpieczeniowej w stosunku do zaciągniętego zobowiązanie kredytowego i wypłatę należnych środków z uwagi na śmierć kredytobiorcy
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • przeprowadzona sprawa o (i) ustalenie ojcostwa wraz z (ii) ustaleniem wysokości alimentów, (iii) zasądzeniem kwoty tytułem pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów utrzymania matki w okresie porodu, (iv) ograniczeniem władzy rodzicielskiej oraz (v) ustaleniem zakresu kontaktów ojca z dzieckiem
  • wygrana w sprawie o podwyższenie alimentów na pełnoletniego uprawnionego
  • przygotowanie porozumienia rodzicielskiego w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów, miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, kontaktów ojca z dzieckiem oraz sposobu sprawowania bieżącej opieki i podejmowania wspólnych działań wychowawczych
 • Spadki i testamenty (2)
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • przeprowadzenie sprawy o dział spadku, połączony z podziałem majątku dorobkowego zmarłych spadkodawców oraz ze zniesieniem współwłasności
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • przygotowanie regulaminu, polityki prywatności oraz procedury ochrony danych osobowych sklepu internetowego
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia i rejestracji fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Analiza oraz przygotowanie propozycji zmian do umowy o wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • weryfikacja umowy o dzieło w postaci przygotowania i opublikowania treści w mediach społecznościowych przez przyjmującego zamówienie, z uwzględnieniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu oraz zgody na wykonywanie autorskich praw osobistych
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (1)
  • odstąpienie od zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • Inne (1)
  • Pomoc prawna na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt
 • Inne (1)
  • pozytywne rozstrzygnięcia w sprawie zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności, wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty podmiotu wobec którego wydano wyrok zaoczny (w wyniku wskazania błędnego adresu w pozwie)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • reprezentacja wspólnika spółki cywilnej w procesie wypowiedzenia udziału i rozliczeń z tego wynikających
 • Nieruchomości (1)
  • wygrana przed sądem administracyjnym w sprawie skargi na akt burmistrza miasta o skreśleniu z listy oczekujących na zamianę lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego podlaskiej gminy
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • weryfikacja dokumentacji oraz sporządzenie odwołania od decyzji ZUS stwierdzającej nienależycie pobrane świadczenie emerytalne

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Własność intelektualna
 • RODO
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)

Publikacje zobacz wszystkie

Praca zdalna w rozumieniu tzw. ustawy COVID-19

System pracy zdalnej Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji…

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a obowiązek alimentacyjny

Specyfiką orzeczeń wydawanych w sprawach rodzinnych jest to, że mogą i często są zmieniane, a przynajmniej do takich prób dochodzi. Dotyczy to m.in. ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, zmiany kontaktów z dziećmi, czy pod…

Opinie wystawione przez innych prawników

POLECANY

Dorota Tumkiewicz

2020-03-25

Serdecznie polecam usługi adwokackie świadczone przez mec. Marka Jarocha. Pełen profesjonalizm i szeroka wiedza z różnych dziedzin prawa gwarantują rzetelne przygotowanie sprawy i reprezentację przed sądem. Miłe usposobienie i poczucie humoru są niewątpliwie kolejnym atutem Marka Jarocha w zawodzie adwokata. adwokat Dorota Tumkiewicz

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo sumienie pan prawnik podszedł do sprawy i mk pomógł fziekuje

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Fajna rzeczowa, merytoryczna odpowiedz, poprata przepisami prawa, która na dany moment mi wystarczyła. Polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka rzeczowa odpowiedz.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bo szybko rozwijał moje wątpliwości

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
pomógł bardzo. polecam

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 421)