Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska, Łódź
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Julia Szkudlarek-JałowskaAdwokat

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska
Odpowiada w ciągu 12 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Gdańska 65a lok. 3, 90-612 Łódź

W swojej pracy zawodowej nie tylko dostarczam klientom wiedzę na temat zagadnień prawnych i kompleksowo przeprowadzam ich przez proces rozwiązania problemu. Jednym z moich głównych celów jako adwokata jest również promowanie świadomości prawnej i oswajanie prawniczego świata, który dla wielu osób jest czymś zupełnie nowym i nieznanym. Wyznaję zasadę, że problemy warto rozwiązywać, zanim nabiorą realnych kształtów.

Organizacje: Toastmasters International

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 70 opinii

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18

Sprawy przeprowadzone

 • Spadki i testamenty (4)
  • Sprawa o wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, które z rodzicami zamieszkuje za granicą.
  • Sprawa o wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka zamieszkującego w Polsce.
  • Uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu zadłużonego spadku.
  • Stwierdzenie nabycia spadku
 • KORONAWIRUS (COVID-19) (2)
  • analiza umowy najmu pod kątem nadzwyczajnej zmiany stosunków w związku z epidemią koronawirusa
  • sprawa o zwrot kwot wpłaconych z tytułu wycieczki turystycznej odwołanej w związku z epidemią koronawirusa
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • Kancelaria świadczy usługi w sprawach z prawa rodzinnego, m.in. o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie rodzicielstwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, przysposobienie, ustanowienie rodziny zastępczej, ubezwłasnowolnienie, w sprawach nieletnich.
 • Praca (1)
  • Kancelaria świadczy usługi w sprawach z prawa pracy, m.in.: wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenia pracownika do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy dochodzenia niewypłaconych świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń za pracę, nadgodziny, diety z tytułu podróży służbowej oraz ryczałt za noclegi), odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, sprostowania treści świadectw pracy, dyskryminacji w procesie rekrutacji i dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, polityki zatrudnienia, sporządzania porozumień, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa pracy, bieżącego doradztwo w sprawach pracowniczych, opiniowania, negocjowania i przygotowywania umów o pracę.
 • Majątek i Podatki (1)
  • Kancelaria świadczy usługi w sprawach prawa cywilnego, m.in.: spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, niegodność dziedziczenia, zachowek, zasiedzenie nieruchomości, zapłatę z tytułu sprzedaży, świadczonych usług, najmu itp., podważania skuteczności oświadczeń obarczonych wadami, np. wskutek błędu, ograniczonych praw rzeczowych, nieprawidłowego wykonania zobowiązań lub ich niewykonania, dotyczących najmu i dzierżawy, ochrony własności, zniesienia współwłasności, wykonania umowy leasingu, wykonania umów pożyczki i kredytu, odszkodowanie i zadośćuczynienie, dotyczących zastawu i hipoteki, darowizn(w tym ich odwoływania z uwagi na, np. niewdzięczność obdarowanego), przekazanie nieruchomości, rentę i dożywocie, sprawach przeciwegzekucyjnych, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawnego wzbogacenia, o zapłatę przeciwko bankom, niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym i firmom windykacyjnym.
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego w charakterze: obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, obrońcy przed sądem w sprawach karnych, wykroczeń i karnoskarbowych, obrońcy w postępowaniu w sprawach nieletnich, pełnomocnika pokrzywdzonych w sprawach karnych (oskarżyciela prywatnego, subsydiarnego i posiłkowego). Jak również oferuje pomoc prawną w sprawach: sporządzania aktów oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego i subsydiarnego, windykacji należności zasądzonych wyrokami karnymi, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym (również odszkodowanie za niesłuszne skazanie), sporządzania kasacji i reprezentacji przed Sądem Najwyższym, sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wyroku łącznego, o ułaskawienie. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego na wszystkich etapach spraw, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, jak i w postępowaniu wykonawczym w sprawach, m.in.: odroczenia kary pozbawienia wolności, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, dozoru elektronicznego, zawieszenia postępowania wykonawczego, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowego zwolnienia z reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania orzeczonej bezwzględnej kary pozbawienia wolności.
 • Inne (1)
  • Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach, m.in.: zniszczonego mienia, wypadków komunikacyjnych (w tym, m.in. zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów pojazdu zastępczego, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji zwrot kosztów dojazdów, świadczenia za pogorszenie widoków na przyszłość), zalania mieszkania, błędów medycznych (diagnostycznych, terapeutycznych), śmierci osoby najbliższej (w tym. m.in. zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne, zwrotu kosztów budowy pomnika), upadków na oblodzonych/nieodśnieżonych nawierzchniach, wypadków podczas zajęć sportowych.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (1)
  • Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi prawne w zakresie: bieżącej obsługi prawnej związanej z codziennym funkcjonowaniem Państwa firmy, sporządzania i opiniowania umów związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością oraz uczestnictwa w procesie negocjowania umów, sporządzanie projektów pism, opinii prawnych, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów, sporządzania pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami, tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, fundacji, stowarzyszeń, przekształcenia, rozwiązywania, likwidacji i podziału spółek prawa handlowego, rejestrowania i wprowadzania zmian w KRS, uczestnictwa w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami, instytucjami i innymi podmiotami, reprezentacji Państwa w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, jak również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentacji Państwa w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi, reprezentacji Państwa w kontaktach z dłużnikami, windykacja wierzytelności, doradztwa i bieżącej obsługi prawnej w zakresie spraw pracowniczych.
 • Nieruchomości (1)
  • Analiza dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Sprawy bankowe
 • Sprawy ubezpieczeniowe
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Własność intelektualna
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Publikacje zobacz wszystkie

Siła wyższa a wykonanie umowy w czasach epidemii koronawirusa (COVID-19). Przedsiębiorco – sprawdź swoje umowy

Siła wyższa a wykonanie umowy w czasach epidemii koronawirusa (COVID-19) . Przedsiębiorco – sprawdź swoje umowy Siła wyższa niewątpliwie jest okolicznością mającą wpływ na wykonywanie umów. A z ich …

Dziedziczenie ustawowe – podstawowe zasady

Dziedziczenie ustawowe – podstawowe zasady Dziedziczenie ustawowe to najczęstszy porządek dziedziczenia w naszym kraju. Wiele osób nie reguluje za życia swoich spraw spadkowych i wtedy w grę wchodzi dziedziczenie …

Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem a zagrożenie koronawirusem

Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem a zagrożenie koronawirusem Realizacja kontaktów z małoletnim dzieckiem w dobie zagrożenia epidemicznego. Obecna sytuacja jest bardzo trudna i niepewna dla wszystkich rod…

Czesne za żłobek, przedszkole, czy szkołę – jak wygląda sytuacja prawna w dobie koronawirusa?

Czesne za żłobek, przedszkole, czy szkołę – jak wygląda sytuacja prawna w dobie koronawirusa ? Czesne za żłobek, przedszkole, czy szkołę spędza sen z powiek wielu osobom, których dotknęła sytuacja ekonomiczna z…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Jak na pierwszy raz to super

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Polecam tego adwokata. Odpowiedz konkretna, i w punkt porada. Napewno powrócę z prośba o podjęcie mojej sprawy.

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska, Łódź

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska

Bardzo dziękuję za opinię. Pozdrawiam, adw. Julia Szkudlarek-Jałowska

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Konkretna odpowiedź

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska, Łódź

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska

Bardzo dziękuję za opinię. Pozdrawiam, adw. Julia Szkudlarek-Jałowska

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
odpowiedź konkretna za którą bardzo dziękuję

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska, Łódź

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska

Bardzo dziękuję za opinię. Pozdrawiam, adw. Julia Szkudlarek-Jałowska

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Szybka i satysfakcjonująca odpowiedź

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska, Łódź

Adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska

Bardzo dziękuję za opinię. Pozdrawiam, adw. Julia Szkudlarek-Jałowska

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 498)