Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa napaści.

Pytanie z dnia 23 stycznia

Chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o przestępstwo. Zostałam napadnięta przez dziewczynę i jej chłopaka jaki wniosek muszę .napisać?

W zależności od kwalifikacji prawnej czynu istnieje różny sposób dochodzenia swoich praw. W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej niezbędne będzie sporzędzenie prywatnego aktu oskarżenia, podając okoliczności sprawy oraz dowodu na poparcie oskarżenia. Art. 217. [Nietykalność cielesna] § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oplata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 złotych. W przypadku skazania oskarżonego, będzie on zobligowany do zwrotu kosztów poniesionych przez oskarżyciela, w tym opłaty sądowej. W przypadku pobicia (dwie osoby atakujące na jedną, broniącą się) - wystarczy wybrać się na Policję i tam zgłosić sprawę. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w których naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedź nr 1 z dnia 23 stycznia 2024 20:25 Zmodyfikowano dnia: 23 stycznia 2024 20:25 Obejrzało: 81 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, proszę napisać do prokuratury lub Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez te osoby. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 2 z dnia 23 stycznia 2024 20:39 Zmodyfikowano dnia: 23 stycznia 2024 20:39 Obejrzało: 81 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.